English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

I'r rheiny sy'n chwilio am bethau i'w gwneud yn Sir Gâr neu'r rheiny ohonoch sydd angen ychydig o gymorth i gynllunio'ch taith, rydym wedi nodi rhai awgrymiadau o ran ein hoff bethau i'w gwneud.

P'un ai y byddwch yn dewis crwydro'r mynyddoedd neu'r arfordir, mae digonedd o ddewis! 

P'un a ydych yn rhywun sy'n chwilio am gyffro a'ch her nesaf, yn rhamantwyr sy'n chwilio am rywle bach tawel a chysurus neu'n deulu o archwilwyr sy'n chwilota am fwyngloddiau aur a llongddrylliadau - Darganfyddwch Sir Gâr trwy brofiadau ac anturiaethau awyr agored unigryw.

Dechreuwch gynllunio eich ymweliad nawr…

Awyr Dywyll
Anturiaethau Golau lleuad

Yn Sir Gâr y mae rhai o'r lleoedd â'r awyr dywyllaf yn y Deyrnas Unedig, sy'n ddelfrydol ar gyfer sêr-dremwyr a seryddwyr. Mae ein safleoedd awyr dywyll yn dod yn fyw yng ngolau’r sêr. Dyma rai o'r lleoedd gorau i weld wybren ysblennydd y nos.

Cestyll 
Cestyll a Gerddi

P'un a ydych chi'n chwilio am antur, neu'r llecyn delfrydol i fwynhau eich picnic, mae gennym ddetholiad o gestyll trawiadol ar eich cyfer.

Y Picnic Perffaith
Y Picnic Perffaith

Ewch allan a mwynhau'r tirweddau yn ogystal â'r hyn y maen nhw'n ei gynhyrchu. Rydym wedi creu rhestr o rai o'r mannau gorau yn y sir i gael picnic, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad.

Llwybr Hen Bethau
Llwybr Hen Bethau a Nwyddau ail law

Os ydych chi'n mwynhau casglu hen bethau, dewch i Sir Gâr n i ddarganfod pob math o ryfeddodau. Dilynwch ein Llwybr Hen Bethau a Nwyddau Ail Law er mwyn darganfod llefydd nad oeddech chi'n gwybod eu bod yn bodoli o'r blaen gyda'r gobaith y byddwch chi'n dod o hyd i drysorau di-ri cyn diwedd y daith.

Cŵn ar Instagram
Cŵn ar Instagram

Rydym wedi mynd ar drywydd rhai o'n hoff gŵn ar Instagram sy'n mynd ar anturiaethau o amgylch Sir Gâr.

Gerddi Gogoneddus
Gerddi Gogoneddus

Ewch am dro yng ngerddi gogoneddus Cymru, sy'n destun balchder i Sir Gâr. Does dim rhyfedd bod y sir yn cael ei hadnabod fel 'Gardd Cymru'.

Goleuadau, Camera, Actio
Set Jetters

Diolch i'w chefn gwlad godidog, ei thraethau rhyfeddol a'i hadeiladau hanesyddol syfrdanol, mae Sir Gâr yn seren ffilmiau yn ei rhinwedd ei hun. Dilynwch ein taith ffilmiau i rai o'r lleoliadau gorau yn y Sir ar gyfer ffilmio rhaglenni a ffilmiau...

Tirweddau ar gyfer cariad
Pethau Rhamantus i'w gwneud

Sir Gâr yw'r lleoliad perffaith ar gyfer dêt hyfryd yn ystod y dydd, cinio cysurus yng ngolau cannwyll neu wyliau rhamantus.

Gwnaed yn Sir Gâr
Gwnaed yn Sir Gâr

Mae trefi Sir Gâr yn orlawn o gynnyrch ein hartistiaid a'n gwneuthurwyr aml-dalentog, boed yn gwneud lledr, torri leino, peintio, crochenwaith, gwaith cerameg, cerflunio a llawer mwy.

Llwybrau cerdded di-ri
Cerdded yn Sir Gâr

Wrth ddarganfod Sir Gâr ar droed, yn ogystal â gweld y sir ar ei gore', cewch hefyd gyfle i ddod i adnabod a gwerthfawrogi ardderchowgrwydd y sir. Gallwch fynd i gyfeiriad y de er mwyn rhoi cynnig ar ambell un o'r teithiau cerdded arfordirol gorau yng Nghymru neu fynd i gyfeiriad y gogledd os oes well gennych grwydro cefn gwlad.

Beicio Di-draffig
Beicio Di-raffig

Dilynwch lwybr hanesyddol Rheilffordd Fwynau Llanelli a’r Mynydd Mawr drwy hyfrydwch Cwm Gwendraeth. Neu beth am roi cynnig ar y llwybr prydferth di-draffig wrth lan Afon Aman; mae’r golygfeydd o’r Mynydd Du a Mynydd y Betws yn wych. Un llwybr sy’n addas i bawb gan ei fod yn wastad bron i gyd, ac yn hawdd ei gyrraedd, yw llwybr arfordirol Parc Arfordirol y Mileniwm.

Plastai Hanesyddol
Plastai Hanesyddol

Os nad oes diddordeb gennych mewn cestyll, beth am ymweld â thŷ hanesyddol neu blasty? Yma, yn aml, mae'r straeon am orffennol diwydiannol Sir Gâr ac mae'r gwrthdaro yn llai treisgar ond yr un mor ddiddorol.