English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

I'r rheiny sy'n chwilio am bethau i'w gwneud yn Sir Gaerfyrddin neu'r rheiny ohonoch sydd angen ychydig o gymorth i gynllunio'ch taith, rydym wedi nodi rhai awgrymiadau o ran ein hoff bethau i'w gwneud a’n hoff leoedd i aros yn Sir Gaerfyrddin.

Awyr Dywyll
Anturiaethau Golau lleuad

Yn Sir Gaerfyrddin y mae rhai o'r lleoedd â'r awyr dywyllaf yn y Deyrnas Unedig, sy'n ddelfrydol ar gyfer sêr-dremwyr a seryddwyr. Mae ein safleoedd awyr dywyll yn dod yn fyw yng ngolau’r sêr. Dyma rai o'r lleoedd gorau i weld wybren ysblennydd y nos.

Cestyll 
Cestyll a Gerddi

P'un a ydych chi'n chwilio am antur, neu'r llecyn delfrydol i fwynhau eich picnic, mae gennym ddetholiad o gestyll trawiadol ar eich cyfer.

Y Picnic Perffaith
Y Picnic Perffaith

Ewch allan a mwynhau'r tirweddau yn ogystal â'r hyn y maen nhw'n ei gynhyrchu. Rydym wedi creu rhestr o rai o'r mannau gorau yn y sir i gael picnic, boed ar yr arfordir neu yng nghefn gwlad.

Llwybr Hen Bethau
Llwybr Hen Bethau a Nwyddau ail law

Mae gogledd, de, dwyrain a gorllewin Sir Gaerfyrddin yn bot di-ddiwedd o waith celf ac eitemau o'r oes a fu. Waeth faint rydych yn dymuno ei wario, byddwch wrth eich bodd â'r amrywiaeth eang o eitemau sydd ar gael.

Cŵn ar Instagram
Cŵn ar Instagram

Rydym wedi mynd ar drywydd rhai o'n hoff gŵn ar Instagram sy'n mynd ar anturiaethau o amgylch Sir Gaerfyrddin.

Gerddi Gogoneddus
Gerddi Gogoneddus

Ewch am dro yng ngerddi gogoneddus Cymru, sy'n destun balchder i Sir Gaerfyrddin. Does dim rhyfedd bod y sir yn cael ei hadnabod fel 'Gardd Cymru'.

Goleuadau, Camera, Actio
Set Jetters

Diolch i'w chefn gwlad godidog, ei thraethau rhyfeddol a'i hadeiladau hanesyddol syfrdanol, mae Sir Gaerfyrddin yn seren ffilmiau yn ei rhinwedd ei hun. Dilynwch ein taith ffilmiau i rai o'r lleoliadau gorau yn y Sir ar gyfer ffilmio rhaglenni a ffilmiau...

Tirweddau ar gyfer cariad
Pethau Rhamantus i'w gwneud

Sir Gaerfyrddin yw'r lleoliad perffaith ar gyfer dêt hyfryd yn ystod y dydd, cinio cysurus yng ngolau cannwyll neu wyliau rhamantus.

Gwnaed yn Sir Gâr
Gwnaed yn Sir Gâr

Mae trefi Sir Gaerfyrddin yn orlawn o gynnyrch ein hartistiaid a'n gwneuthurwyr aml-dalentog, boed yn gwneud lledr, torri leino, peintio, crochenwaith, gwaith cerameg, cerflunio a llawer mwy.