Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd. Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llwybr Hen Bethau a Nwyddau Ail Law

O Rydaman i Landysul, o Gaerfyrddin i Gastell-newydd Emlyn, mae ein trefi marchnad cyfeillgar yn ogof Aladin o hen bethau ac eitemau casgladwy.....

Lawrlwythwch y map

 

Gwacewch y gist, cydiwch mewn bag, ac ewch i chwilio am y trysor hwnnw sy’n dyheu am gartref newydd.

Mae Sir Gaerfyrddin hefyd yn gefnlen olygfaol ar gyfer casgliad hyfryd o ganolfannau, siopau, ffeiriau ac ocsiynwyr cyffrous, sy’n arddangos y gorau oll mewn hen bethau a marchnadoedd rhad. O Rydaman i Alltyrodyn, o Landeilo i Landysul, o Gaerfyrddin i Gastell-newydd Emlyn, mae ein trefi marchnad cyfeillgar yn ogof Aladin o hen bethau ac eitemau casgladwy.

Gogledd, de, dwyrain, gorllewin, mae Sir Gaerfyrddin yn bot mêl o gelf ac eitemau o’r gorffennol. Beth bynnag fo’ch cyllideb, byddwch wedi gwirioni ar y casgliad helaeth o eitemau sy’n rhan o’r arlwy. O gelf, dodrefn, clociau a chrochenwaith Cymreig o ansawdd i bethau adferedig, eitemau ffasiynol-dlawd yr olwg, a phethau cofiadwy, mae’r cyfan yma’n disgwyl amdanoch.

Chwiliwch am eich darganfyddiad perffaith. Ewch ag ef adref gyda chi. Gwnewch atgofion newydd allan o rywbeth sy’n hen. Byddwch wastad yn cofio ble y daethoch o hyd iddo.