Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llwybr Hen Bethau a Nwyddau Ail Law

O Rydaman i Landysul, o Gaerfyrddin i Gastell-newydd Emlyn, mae ein trefi marchnad cyfeillgar yn ogof Aladin o hen bethau ac eitemau casgladwy.....

Lawrlwythwch y map

 

Gwacewch y gist, cydiwch mewn bag, ac ewch i chwilio am y trysor hwnnw sy’n dyheu am gartref newydd.

Mae Sir Gaerfyrddin hefyd yn gefnlen olygfaol ar gyfer casgliad hyfryd o ganolfannau, siopau, ffeiriau ac ocsiynwyr cyffrous, sy’n arddangos y gorau oll mewn hen bethau a marchnadoedd rhad. O Rydaman i Alltyrodyn, o Landeilo i Landysul, o Gaerfyrddin i Gastell-newydd Emlyn, mae ein trefi marchnad cyfeillgar yn ogof Aladin o hen bethau ac eitemau casgladwy.

Gogledd, de, dwyrain, gorllewin, mae Sir Gaerfyrddin yn bot mêl o gelf ac eitemau o’r gorffennol. Beth bynnag fo’ch cyllideb, byddwch wedi gwirioni ar y casgliad helaeth o eitemau sy’n rhan o’r arlwy. O gelf, dodrefn, clociau a chrochenwaith Cymreig o ansawdd i bethau adferedig, eitemau ffasiynol-dlawd yr olwg, a phethau cofiadwy, mae’r cyfan yma’n disgwyl amdanoch.

Chwiliwch am eich darganfyddiad perffaith. Ewch ag ef adref gyda chi. Gwnewch atgofion newydd allan o rywbeth sy’n hen. Byddwch wastad yn cofio ble y daethoch o hyd iddo.