English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Yn yr Hydref, mae gan Sir Gaerfyrddin arlliw cochlyd. Mae'r dail yn ein coetiroedd hynafol yn troi'n wahanol fathau o felyn, oren, copr a brown. Mae'r dyddiau'n byrhau ond mae'r rhestr o bethau i'w gwneud yma yn hirach nag erioed

Mae'r Hydref yn dymor prysur i gerddwyr a beicwyr. Efallai bod y llwybrau yr un peth, ond yn yr Hydref, mae'n teimlo'n hollol wahanol. Wrth deithio ar hyd Llwybr y Rhaeadrau yng Nghwm Rhaeadr, mae glaw'r Hydref yn seinchwyddo sŵn y dŵr yn cwympo felly byddwch yn clywed y rhaeadr cyn ichi ei gweld drwy'r coed.

Mae Castell Carreg Cennen yn edrych hyd yn oed yn fwy dramatig, wrth i haul yr Hydref fachlud a thonau cyfnewidiol y coetir ymddangos ar y Mynydd Du.

Mae Hydref ar arfordir Sir Gaerfyrddin yn hudolus hefyd. Mae'r tonnau'n taro ychydig yn uwch, mae'r aer hallt yn iachus a'r traethau'n dawel. Hydref yw'r adeg gorau i fwynhau Talacharn a'r arfordir o gwmpas. Yma gallwch brofi'r golygfeydd a'r synau a ysbrydolodd cerdd Dylan Thomas sy'n dwyn y teitl priodol "Poem in October".