English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Croeso Cynnes yn Oerfel y Gaeaf.

Does dim rhaid ichi deithio ar awyren i fwynhau gwyliau bach yn ystod y gaeaf. Yn syml, dewch i Sir Gaerfyrddin i fwynhau croeso cynnes, hyd yn oed mewn tywydd gaeafol. Mae'n hawdd cyrraedd Sir Gaerfyrddin ac mae'n hawdd ymlacio ar ôl cyrraedd yma. Mae ein gwestai moethus yn croesawu gwesteion drwy gydol y flwyddyn. Neu beth am ddewis seibiant bach dros y Nadolig neu'r Flwyddyn Newydd gyda theulu a ffrindiau mewn bwthyn bach gwledig gwych, yn arbennig ichi.

Ac ar ôl mynd am wâc fach gyflym i gynhesu, pa ffordd well i ddod â'r diwrnod i ben nag ymgasglu o flaen tân coed cartrefol a mwynhau basnaid o gawl. Rydym ni hyd yn oed wedi creu canllaw 'Cwtsho Lan yn Sir Gâr', awgrymiadau ynglŷn â’r gwyliau gaeaf byrion perffaith, pan gewch lapio’ch hun mewn profiadau cysurlon, gwledda ar dirluniau fydd yn mynd â’ch gwynt a chael anturiaethau adfywiol yn yr awyr agored, gyda bwyd cysurlon, blasus i ddilyn wrth danllwyth o dân.

Yn y cyfnod cyn y Nadolig, rydym ni i gyd yn mwynhau ychydig o siopa, ond does dim rhaid ichi fentro i strydoedd prysur y ddinas i fwynhau ysbryd yr ŵyl. Yn hytrach, beth am grwydro'n hamddenol o amgylch ein trefi marchnad llawn awyrgylch a phrynu danteithion lleol i fynd gartref gyda chi yn barod i'ch cinio Nadolig - mae cawsiau lleol neu gwrw casgen bob tro yn boblogaidd. Ar ôl diwrnod prysur, beth am ymlacio drwy fwynhau gwahanol fath o therapi mewn gwesty â sba. Yn y Gaeaf, rydym ni'n argymell triniaethau tylino â cherrig twym.