English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Haf fel y dylai fod

Yn yr Haf mae Sir Gaerfyrddin yn llawn bwrlwm ond mae digonedd o le yma i bawb fwynhau'r diwrnodau hir a heulog. Hyd yn oed yn yr haf, byddwch yn dod o hyd i le ac amser i wneud y gorau o ymweliad. Yma, nid oes ciwiau hir i gyd-fynd â'r dyddiau hir. Dyma'r lle perffaith i dreulio'r haf a chreu atgofion am oes.

Hyd yn oed yn y misoedd prysuraf ac ar ddiwrnodau twymaf y flwyddyn, mae digon o lecynnau bach tawel i'w cael ar ein traethau tywodlyd euraidd. Ond os nad yw torheulo yng ngwres yr haul i chi, beth am fod yn egnïol yn lle hynny? Beth am roi cynnig ar gaiacio yn y môr neu arfordira? Gallwch fwynhau'r tonnau ar fwrdd syrffio neu farchogaeth ceffylau ar hyd y tywod. Neu'n syml, beth am fwynhau golygfeydd godidog Bae Caerfyrddin o'r Glansteffan - llong tir a môr sy'n croesi Bae Caerfyrddin rhwng Glanyfferi a Llansteffan.

Ond os am fywiogrwydd, mae Sir Gaerfyrddin ddigon i'w gynnig. Yn yr Haf, mae ein pentrefi arfordirol, a threfi marchnad yn dod yn fyw – yn union fel y byd naturiol sydd o'u hamgylch. Maent yn llawn bwytai sy'n gweini cynnyrch lleol, tafarndai lle mae teithwyr a chwsmeriaid rheolaidd yn cymysgu a llefydd i aros sy'n cynnig gwir ymdeimlad o le.