English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Yn yr Haf, mae Sir Gaerfyrddin yn llawn bwrlwm ond mae digonedd o le yma i bawb fwynhau'r diwrnodau hir a heulog. Wrth i nifer heidio i lefydd eraill sy'n orlawn o bobl, mae Sir Gaerfyrddin yn parhau i fod yn fan heddychlon i fwynhau haul braf yr Haf.

Hyd yn oed yn y misoedd prysuraf ac ar ddiwrnodau twymaf y flwyddyn, mae digon o lecynnau bach tawel i'w cael ar ein traethau tywodlyd euraidd. Ond os nad yw torheulio yng ngwres yr haul ichi, beth am fod yn egnïol yn lle? Beth am roi cynnig ar gaiacio yn y môr neu arfordira? Gallwch fwynhau'r tonnau ar fwrdd syrffio neu farchogaeth ceffylau ar hyd y tywod. Neu'n syml, beth am fwynhau golygfeydd godidog Bae Caerfyrddin o'r Glansteffan - y llong tir a môr sy'n croesi Bae Caerfyrddin rhwng Glanyfferi a Llansteffan.

Yn yr Haf, mae cefn gwlad Sir Gaerfyrddin yn llawn bywyd hefyd. Mae'r gwelyau blodau yn Aberglasne a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn llawn lliwiau llachar. Mae'n trefi a'n marchnadoedd gwledig yn fwrlwm i gyd, yn llawn siopau annibynnol a digonedd o gynnyrch gwych. Mae rhai pobl yn chwilio am grefftau, gwaith celf a ffasiwn gan artistiaid a dylunwyr lleol. Ac eraill yn barod i fwynhau bwyd a chwrw cartref mewn lleoliad Cymreig ei naws.