English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Nid ar gyfer yr haf yn unig y mae gwyliau. Mae'r gaeaf yn amser gwych i dreulio nosweithiau i ffwrdd gyda ffrindiau a theulu. Gan fod Sir Gaerfyrddin mor agos, ar ddiwedd yr M4, does dim angen teithio'n bell er mwyn codi'ch calon y gaeaf hwn. Mor agos fel y gall eich cŵn ddod hefyd.
Byddant yn mwynhau'r amrywiaeth o deithiau cerdded yn y gaeaf gymaint ag y byddwch chi.

Yn y gaeaf, mae llefydd i aros yn tueddu i gostio llai, ond gall gynnig mwy o fanteision. Gallwch gadw'n glyd mewn bwthyn gwledig moethus neu westy crand. Efallai ei fod yn oer y tu allan ond y tu mewn mae'r croeso yn Sir Gaerfyrddin bob amser yn gynnes. Mae'n hawdd cymysgu â phobl leol, yn enwedig ar ôl diod neu ddau! Yn wir mae lleol yn air y byddwch yn ei weld ar y rhan fwyaf o fwydlenni Bydd ffair aeaf yn cael ei gyflenwi gan ffermydd Sir Gaerfyrddin neu'r moroedd oddi ar arfordir Gorllewin Cymru. Yn aml bydd cwrw casgen yn cael ei fragu ychydig filltiroedd o'ch bar neu'ch gwesty.

Mae ein trefi marchnad yn denu ymwelwyr sy'n chwilio am siopau annibynnol. Mae diwylliant coffi yn gryf mewn llefydd fel Caerfyrddin a Llandeilo. Felly ar ôl i chi ddod o hyd i'r anrheg berffaith, gallwch fwynhau'r paned perffaith. Mae'n eithaf tebygol y bydd y coffi wedi'i rostio'n lleol hefyd. Rhowch gynnig ar frandiau Cymreig fel Coffi Coaltown neu Goffi Teifi.