Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Arfordir Sir Gaerfyrddin

Blwyddyn y Môr

Mae Sir Gaerfyrddin yn gyfuniad o arfordir anhygoel, dyffrynnoedd eang, bryniau a llynnoedd, ac mae'n cynnig yr holl gyfleusterau sydd arnoch eu hangen ar hyd y ffordd.

Mae Sir Gaerfyrddin wedi’i nodweddu gan afonydd niferus. Mae mwy nag ugain afon yn nadreddu drwy’r sir, gan gynnwys dwy afon hiraf Cymru – Teifi a Thywi.

Gwelodd traethau Sir Gaerfyrddin eu siâr o weithgarwch anturus dros y blynyddoedd – gan gynnwys sawl record byd am gyflymder ar dir ar draeth Pentywyn , a’r tro y glaniodd Amelia Earhart ym Mhorth Tywyn, y fenyw gyntaf i hedfan ar ei phen ei hun ar draws yr Iwerydd.

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn holl arfordir y wlad, a’r darn yn Sir Gaerfyrddin yw un o’r rhai mwyaf amrywiol a deniadol, er mai ni sy’n dweud hynny. Beth am ddod â’r ci gyda chi? Mae llawer o’r llwybrau yn addas i gŵn. Wrth ddod o’r gorllewin tua’r dwyrain, y darn eang cyntaf o arfordir yn Sir Gaerfyrddin yw traeth a thwyni tywod Pentywyn, lle gwelwyd torri sawl record byd wrth i geir fynd ar gyflymder ar hyd y traeth. A chymrwch hoe yn yr Amgueddfa Cyflymder i ddysgu mwy. Ymlaen â chi tua’r dwyrain i 'gipio' tri chastell strategol – Talacharn, Llansteffan a Chydweli – wedi’u lleoli o amgylch aber afon Taf. Mae’r aber a’r llwybr yn mynd drwy dref Talacharn, cartref y bardd adnabyddus, Dylan Thomas.

Dros y 15 mlynedd diwethaf cafodd aber Llwchwr, sydd yn bellach i’r dwyrain, ei drawsnewid i fod yn Barc Arfordirol y Mileniwm, gyda llwybrau sy’n addas i feiciau, bygis a chadeiriau olwyn yn dilyn y traethau euraidd. .

Dewch ar eich antur eich hun ar arfordir Sir Gaerfyrddin, gan ddewis rhwng gwefr gyflym, llwybrau arfordirol hardd a hwyl traddodiadol ar lan y môr!

Ewch am dro ar gefn beic: mae’n 7 milltir o daith o’r Ganolfan Ddarganfod yn Llanelli i Barc Gwledig Pen-bre drwy Barc Dŵr y Sandy, y marina newydd hardd ym Mhorth Tywyn a’r hafan fotanegol yng Nghoedwig Pen-bre. Ceisiwch ddod o hyd i’r 35 rhywogaeth o iâr fach yr haf a gwrando ar gân yr adar mudol! Os hoffech fynd yn bellach gallech fynd ar gefn beic ar hyd Llwybr Arfordirol y Mileniwm i Lan-y-Fferi. Mae beiciau ar gael i’w llogi o Barc Sglefrio’r Ramp, ger y Ganolfan Ddarganfod