Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd. Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn hidlo i dynnu sylw at fusnesau sy'n cynnig gwasanaeth clicio a chasglu

Diolch am gefnogi busnesau lleol ar adeg pan fo’r angen mwyaf arnynt.

Hidlo yn ôl:

Manor House Flowers

Ni yw'r darparwr mwyaf o flodau sidan premiwm yng Ngorllewin Cymru. Rydym yn creu trefniadau trawiadol ar gyfer pob achlysur. Mae gennym ddetholiad enfawr o flodau a thorchau Nadolig ar gael yn y siop neu ar-lein.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Uned 29/32 Marchnad Caerfyrddin Caerfyrddin

Cadw mewn cysylltiad

Debs Wool Shop

Siop edafedd

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

99 Stryd Rhosmaen,Llandeilo

Cadw mewn cysylltiad

Mossies

Dillad a chyfwisgoedd smart ac anffurfiol. Daw ein dewis o ddillad o bob cwr o Ewrop a’r DU. Rydym yn ymfalchïo ein bod yn darparu gwasanaeth croesawgar a chyfeillgar. Digon o syniadau am anrhegion Nadolig i’r teulu a ffrindiau.

Dechrau siopa

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

60 Stryd y Brenin Caerfyrddin SA31 1BA

Cadw mewn cysylltiad

Cake House by Ann

Yn pobi cacennau ffres cartref ar gyfer gwahanol achlysuron (Pen-blwydd, Priodas, Gwasanaethau Bedydd, Partïon Croesawu Babanod, Cymundeb, Dydd Sant Folant, Nadolig).

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

12 Upper Robinson Street Llanelli

Tivy Hall Gifts & Florist

Blodau a threfniadau hardd, décor cartref steilus a nwyddau cartref i anrhegion creadigol ac unigryw am unrhyw achlysur, gan gynnwys anrhegion poblogaidd a wneir yng Nghymru. Mae gennym gardiau Cymraeg a Saesneg hardd hefyd.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Tivy Hall,Sgwar Emlyn,Castell Newydd Emlyn, SA38 9AN

Cadw mewn cysylltiad

Calon Cakes

Mae ein cacennau hyfryd yn cael eu pobi gyda chariad yn Llansteffan gan ddefnyddio cynhwysion lleol lle bo hynny'n bosibl. Rydym yn cynnig gwasanaeth post ledled y DU, rydym yn dosbarthu yn yr ardal leol ac yn cynnig cacennau dathlu a wneir ar archeb. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gacennau blasus ar gyfer y Nadolig hefyd.

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Sians Emporium

Rydym yn un o'r gwerthwyr crefft mwyaf newydd a mwyaf cyffrous yn y wlad. Rydym yn un o'r gwerthwyr crefft mwyaf newydd a mwyaf cyffrous yn y wlad. Mae ein gwreiddiau gyda'r cynhyrchion gofal personol moethus sy'n rhan hanfodol o'n busnes craidd.

Dechrau siopa

  • Rydym yn cynnig gwasanaeth dosbarthu lleol am ddim a chynigion arbennig ar ein TimberKits
  • Tocynnau rhodd ar gael
  • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

11 Dolau Court Llanelli SA15 2BX

Cadw mewn cysylltiad

Taylors

Arbenigwyr diodydd alcholig a thybaco

Dechrau siopa

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

61 Stryd y Brenin Caerfyrddin SA31 1BA

Dangos 8 allan o 109

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma