Coronafeirws (COVID-19)

O ddydd Llun 9 Tachwedd, bydd busnesau nad ydynt yn hanfodol yng Nghymru yn agor eu drysau i bobl yng Nghymru. Os ydych chi y tu allan i Gymru, mae gennym ddigon o ysbrydoliaeth i helpu i gynllunio’ch ymweliadau yn y dyfodol. Rhagor o wybodaeth a chanllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Diolch am gefnogi busnesau lleol ar adeg pan fo’r angen mwyaf arnynt.

Hidlo yn ôl:

StoneHouse Coffee Beans

Rydym yn gwmni teuluol bach sy’n rhedeg cwmni rhostio coffi yn Llanelli. Rydym yn cyflenwi coffi tarddiad unigol i ddefnyddwyr a chyfanwerthwyr ledled y DU ac Ewrop. Mae’n ein ffa coffi yn cael eu cludo o fewn 1 diwrnod busnes o’u rhostio i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu mwynhau coffi sydd mor ffres â phosibl.

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Ty Croeso Deli & Hamper Shop

Bwyd cartref ar ei orau. Mae ein cownteri Deli yn cynnwys pasteiod cartref i'r teulu, quiches, danteithion sawrus a melys, caws Cymreig ac olifau. Cynnyrch Cymreig, Gwirodydd Cymreig, Gwinoedd, Liqueurs, Cwrw a Seidr.Hamperi unigryw ar gyfer unrhyw achlysur

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Sgwar y Farchnad Castell Newydd Emlyn SA38 9AJ

Ystrad at the Bank

Mae gennym ddewis da o gardiau a deunydd ysgrifennu, yn ogystal ag ategolion ffasiwn a gemwaith gan frandiau adnabyddus fel Katie Loxton, Joma Jewellery a Powder. Addurnwch eich cartref gyda chasgliad o'n darnau pren hardd, celf wal neu flodau sidan.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Ystrad at the Bank Llandovery SA20 0AA

Teifi Coffee

Rydym yn darparu coffi ffres neu ffa wedi'u rhostio a rhoddir 50c y kg i elusen. Mae ein coffi moesegol yn cael ei ddosbarthu'n lleol bob wythnos a ledled y wlad. Mae Teifi Bore Nadolig yn boblogaidd iawn fel anrheg yr adeg hon o'r flwyddyn. Gallwch archebu ar-lein i'w ddosbarthu am ddim

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Old Commerce House Pontweli SA44 4AJ

Cadw mewn cysylltiad

BeautyWise

Cynnyrch harddwch a lles

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Carmarthenshire Falconry Ltd

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o ddillad cyfoes o ansawdd i ddynion sy'n cynnwys jîns, chinos, crysau ffurfiol a siacedi.

Dechrau siopa

 • https://www.carmarthenshirefalconry.co.uk/falconry-experiences
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Cadw mewn cysylltiad

Scorpio

Rydym yn gyrchfan siopa unigryw ac annibynnol sydd â detholiad a ddewiswyd yn ofalus o nwyddau cartref, anrhegion, cardiau cyfarch ac ategolion ffasiwn. Dyma'r lle perffaith i ddod o hyd i anrheg unigryw a ffasiynol.

Dechrau siopa

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

9 King Street Llandeilo SA19 6BA

The Welsh Shop, Llanelli

Busnes teuluol ers 3 cenhedlaeth, sy'n gwerthu ystod eang o anrhegion a swfenîrs gan gynnwys gemwaith Clogau, llwyau caru Cymreig, dillad Cymreig, anrhegion ac addurniadau Nadolig. Rydym yn ymfalchïo yn ein hamrywiaeth o stoc, ein prisiau rhesymol a'n gwasanaeth cwsmeriaid.

Dechrau siopa

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

7 Marchnad Llanelli Llanelli, SA15 1YF

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 91

Digwyddiadau a marchnadoedd rhithwir

 • Gŵyl y Synhwyrau Rithwir Llandeilo

  Ydych chi'n gweld eisiau ein siopau a'n stondinau bespoke? Ydych chi'n dymuno y gallech chi fwrw golwg a chael gafael ar rywfaint o'r crefftau, ffasiwn a bwyd sydd ar gael gan y rhai oedd yno'r llynedd? Does dim angen aros rhagor, mae Gŵyl y Synhwyrau Rithwir Llandeilo ar agor a gallwch ymuno â nhw...

  Pryd?

  30 Hydref 2020

  Ble?

  Ar-lein

 • Carnifal Nadolig Llanelli

  Dathlu Carnifal Nadolig rhithwir cyntaf Llanelli! Ymunwch â ni dydd Gwener, 13 Tachwedd, am ddathliad ar-lein o garnifal traddodiadol Llanelli. Bydd cerddoriaeth, cyfle i gynnau'r goleuadau ac arddangosfa o fasnachwyr lleol Llanelli i'ch helpu i wneud eich siopa Nadolig.

  Pryd?

  13 Tachwedd 2020

  Ble?

  Ar-lein

 • Ffair Nadolig Rithwir Caerfyrddin

  Mae'n ddealladwy na fydd y Ffair Nadolig yn digwydd eleni - ond mae rhywfaint o newyddion da..... Dros y blynyddoedd rydym wedi croesawu llawer o stondinau anhygoel ac wedi cwrdd â phobl leol hynod dalentog sydd i gyd yn dibynnu ar ddigwyddiadau fel ein rhai ni i wneud bywoliaeth. I gefnogi ei...

  Pryd?

  05 Rhagfyr 2020

  Ble?

  Ar-lein

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma