English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Mae siopau gwib 100% Sir Gâr yn dod i'ch ardal chi. 

Bydd siop wib Llanelli yn yr hen siop EE, 1 Stepney Precint, Llanelli ddydd Mawrth 11 Ebrill tan ddydd Gwener 14 Ebrill, rhwng 10am-4pm.

Bydd siop wib Caerfyrddin yn yr hen Debenhams yn Rhodfa'r Santes Catrin,ddydd Mawrth 11 Ebrill tan ddydd Gwener 14 Ebrill, rhwng 10am-4pm.

Bydd siop wib Rhydaman ar y marchnad awyr agored Quay Street, Rhydaman, ddydd Gwener 14 Ebrill rhwng 9am-3pm.

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch yma

Hidlo yn ôl:

Merlin's Farm

Rydym yn gwerthu anrhegion trwy'r post. Mae'r anrhegion yncynnwys bwyd, diod, gwaith crefft ac rydym yn gwahodd eraill i werthu eu pethau fel ein rhoddion. Pan fyddwn ni'n gwerthu pethau pobl eraill maen nhw'n cadw 100% o'r elw, rydyn ni'n cymryd taliad i'w bostio ynghyd â'n cyfarchion rhodd.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Fferm Castell Gwyrdd Llangain Caerfyrddin SA33 5BD

Jackie James ltd

Dillad Dynion ar gyfer pob achlysur

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

9b Stryd y Brenin, Caerfyrddin, SA31 1BD

Moriath Glass

Tirweddau ar wydr a gemwaith gwydr wedi'u ffurfio ag odyn - paneli sy'n sefyll ar eu traed eu hunain, dalwyr haul, cadwyni, clustdlysau.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Nant Cwmpengraig Drefach Felindre Llandysul SA44 5HY

Cadw mewn cysylltiad

Carmarthenshire Falconry Ltd

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o ddillad cyfoes o ansawdd i ddynion sy'n cynnwys jîns, chinos, crysau ffurfiol a siacedi.

Dechrau siopa

 • https://www.carmarthenshirefalconry.co.uk/falconry-experiences
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Cadw mewn cysylltiad

Taylors

Arbenigwyr diodydd alcholig a thybaco

Dechrau siopa

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

61 Stryd y Brenin Caerfyrddin SA31 1BA

Stefan Jakubowski

Nofelau Comedi

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Bo Peep

Siop ddillad babanod wedi ei leoli ym marchnad Caerfyrddin. Rydym yn gwerthu dillad o safon am bris fforddiadwy i blant o 0- 10 mlwydd oed. Am wasanaeth cyfeillgar a phersonol galwch heibio i gael golwg.

Dechrau siopa

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

16 Cwrt y Farchnad Caerfyrddin SA31 1QY

Hebodah's House

Clustogau, eitemau blancedi Cymreig wedi'u huwchgylchu, addurniadau cartref

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 131

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma