English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch yma

Hidlo yn ôl:

Farmyard Nurseries

Siop blanhigion sy'n ymfalchïo mewn darparu ystod eang o blanhigion sy'n cael eu tyfu ar y safle am brisiau fforddiadwy, gyda chyngor cyfeillgar gwybodus.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Heol Dol Llan , Llandysul, SA44 4RL

Cadw mewn cysylltiad

Gemwaith Defana

Gemwaith unigryw a chyfoes arian wedi’i greu â llaw

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Spiffy - The Happiness Shop

Rydym yn gwerthu anrhegion a nwyddau sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, gan helpu pobl i leihau straen a meddwl yn fwy cadarnhaol.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Spiffy, Unit 2, Anthony Way, Cillefwr Industrial Estate, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3RB

Cadw mewn cysylltiad

Whimsical Waxettiere

Rydym yn fusnes teuluol sy'n gwerthu cwyr tawdd a chynhyrchion bath/cawod

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

11 Mynachlog Terrace, Pontyberem, SA15 5EE

Cadw mewn cysylltiad

Beale's Linens

Yn masnachu yn Llanelli ers dros 50 mlynedd. Yn cynnig ystod eang o leiniau a nwyddau cartref. Yn gwerthu brandiau o safon gan gynnwys Riggs, Fine Bedding Co a Percale UK. Rydym yn arbenigo yn nillad gwely 4 troedfedd, llenni rhwyd, clustogau, duvets a chynhyrchion eraill o ansawdd am brisiau rhesymol

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

4 Marchnad Llanelli Llanelli, SA15 1YF

Cadw mewn cysylltiad

Waffles Wonder Treats

Bisgedi cŵn cartref sy'n gwbl naturiol

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

The Therapi Rooms

Mae Therapi Rooms yn glinig therapi a harddwch cyflenwol sydd wedi'i leoli yng nghanol Gorllewin Cymru, yn nhref wledig Castellnewydd Emlyn.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

14B Stryd y Sycamorwydden Castell Newydd Emlyn Sir Gaerfyrddin SA38 9AP

Cadw mewn cysylltiad

Eve's toy shop Ltd

Rydym yn siop deganau draddodiadol arobryn (Siop Deganau Annibynnol Orau Yn Y DU) yng nghanol Llandeilo.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

1 Stryd y Brenin, Llandeilo SA196AA

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 185

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma