English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn hidlo i dynnu sylw at fusnesau sy'n cynnig gwasanaeth clicio a chasglu

Diolch am gefnogi busnesau lleol ar adeg pan fo’r angen mwyaf arnynt.

Hidlo yn ôl:

Fat Bottom Welsh Cakes

Rydym yn gwneud amrywiaeth o bice ar y maen â blasau gwahanol, gan gynnwys mafon a siocled gwyn, siocled oren, caramel hallt a siocled tywyll a sinsir.

Cadw mewn cysylltiad

CWRW

Siop gwrw arbenigol, bar a lleoliad cerdd. Mae'n dod â'r dewis gorau o gwrw yn Sir Gaerfyrddin. Mae ein gofod yn wahanol i unrhyw le arall yng Nghaerfyrddin ac rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau; megis cerddoriaeth, celf a chwrw gwych.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 Stryd y Brenin Caerfyrddin SA31 1BS

Cadw mewn cysylltiad

Michelle’s

Siop bwtîc annibynnol i fenywod sy'n gwerthu amrywiaeth o ddillad Eidalaidd hyd at faint 24....hefyd yn gwerthu bagiau llaw, gemwaith, sgarffiau, pyrsiau a thocynnau rhodd.....stoc reolaidd.....yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid o safon uchel

Dechrau siopa

 • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

48 Stryd Stepney Llanelli SA15 3TR

Cadw mewn cysylltiad

Debs Wool Shop

Siop edafedd

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

99 Stryd Rhosmaen,Llandeilo

Cadw mewn cysylltiad

Hannah Nolloth Designs

Nwyddau Papur wedi'u hysbrydoli gan anifeiliaid, natur, a'r harddwch ym mhob dydd.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Hannah Bee's Story Corner

Llyfrau a gweithgareddau o’r crud hyd nes eu bod yn oedolion ifanc gan Usborne, sydd wedi ennill llawer o wobrau.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Spiffy - The Happiness Shop

Helo! Rydym yn cynnig ystod eang o nwyddau sy'n hyrwyddo llesiant meddyliol cadarnhaol, gan gynnwys offer swyddfa, cyfuniadau olew hanfodol a llawer mwy. Credwn fod pawb yn haeddu byw bywyd hapus a bodlon. Felly galwch draw i weld beth allwn ni ei gynnig i chi!

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

14 Sgwar Nott Caerfyrddin SA31 1PQ

Cadw mewn cysylltiad

Angie's Baby Cwtch

Rydym yn gwerthu dillad Sbaenaidd traddodiadol o safon ar gyfer babanod a phlant bach. Rwyf hefyd yn crosio siolau, cotiau matinee a bonedi a chotiau morwr a hetiau pom pom

Dechrau siopa

 • Rhoddir gostyngiad ar gyfer gefeilliaid neu enedigaethau lluosog.
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

4 Vaughan Street, Llanelli SA15 3TY

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 128

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma