English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Mae siopau gwib 100% Sir Gâr yn dod i'ch ardal chi. 

Bydd siop wib Llanelli yn yr hen siop Argos yng Nghanolfan Siopa Sant Elli, ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 7 a 21 Rhagfyr. Bydd yr uned ar agor rhwng 10am a 4pm.

Bydd siop wib Caerfyrddin yn yr hen Debenhams yn Rhodfa'r Santes Catrin, ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 7 a 21 Rhagfyr 10am-4pm a dydd Sul 11am-3pm.

Bydd siop wib Rhydaman yn yr Arcêd yn Rhydaman, ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 7 a 21 Rhagfyr. Bydd y siop ar agor rhwng 10am a 4pm.

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch yma

Hidlo yn ôl:

Spiffy - The Happiness Shop

Rydym yn gwerthu anrhegion a nwyddau sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, gan helpu pobl i leihau straen a meddwl yn fwy cadarnhaol.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Spiffy, Unit 2, Anthony Way, Cillefwr Industrial Estate, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3RB

Cadw mewn cysylltiad

Wibbly Wobbly Surf Co.

Brand dillad syrffio ym Mhen-bre, Sir Gaerfyrddin yn creu a gwerthu dillad i oedolion a phlant.

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Massage Therapy and Aromatherapy Carmarthen

Therapi Tylino Adferol, Cyfannol, Swedaidd, Meinwe Dwfn Tylino Aromatherapi Ymlaciol Olewau Corff wedi'u cymysgu i chi Ymdrech leiaf i gael y gwerth mwyaf. Sicrhau eich bod yn ymlacio cymaint â phosibl ac yn symud yn ddi-boen.

Dechrau siopa

Louise Jones

Artist sy'n paentio tirweddau gan ddefnyddio acrylig llachar a mentrus. Mae paentiadau a phrintiau o leoliadau yng Nghymru ar gael.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

CWRW

Siop gwrw arbenigol, bar a lleoliad cerdd. Mae'n dod â'r dewis gorau o gwrw yn Sir Gaerfyrddin. Mae ein gofod yn wahanol i unrhyw le arall yng Nghaerfyrddin ac rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau; megis cerddoriaeth, celf a chwrw gwych.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 Stryd y Brenin Caerfyrddin SA31 1BS

Cadw mewn cysylltiad

Pabbsy

Mae Pabbsy yn cynhyrchu eitemau ffasiwn ac ategolion â llaw, sy'n cael eu gwneud ar archeb. Rydym yn gwneud popeth ein hunain yn ein stiwdio, gan gynnwys crosio, macrame a chelf.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Tech Care

Rydym yn gwmni sy’n trwsio cyfrifiaduron, rydym hefyd yn gwerthu amrywiaeth o dechnoleg newydd a thechnoleg wedi'i hadnewyddu.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Calon Y Fferi Carmarthen Road Ferryside SA175TE

Cadw mewn cysylltiad

Debbie's Jewellers & Giftware

Rydym yn stocio gemwaith aur ac arian. modrwyau diweddu, priodas a tragwyddoldeb, oriawrau. Anrhegion wedi'u personoli ar gyfer pob achlysur, ategolion i fenywod a dynion, Dillad GOTS Organig i blant, teganau pren, llyfrau ar gyfer pob oedran, anrhegion wedi'u crefftio â llaw a chymaint mwy!

Dechrau siopa

 • 10% i ffwrdd wrth ddangos yr hysbysebiad yma
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

4 Teras Cawdor Castell Newydd Emlyn Sir Gaerfyrddin SA38 9AS

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 191

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma