English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn hidlo i dynnu sylw at fusnesau sy'n cynnig gwasanaeth clicio a chasglu

Diolch am gefnogi busnesau lleol ar adeg pan fo’r angen mwyaf arnynt.

Hidlo yn ôl:

Y Gegin Maldod

Rydym yn gwneud llawer o ddanteithion blasus, gan gynnwys cyffug blasus unigryw a chlasurol, ynghyd â bariau bisgedi blasus. Mae ein holl gynhyrchion wedi'u gwneud â llaw, wedi'u pacio â llaw ac yn cael eu postio atoch o'n cegin ar ochr y mynydd yng Nghymru.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Bronze Casting by Post

Rydym bellach yn cynnig y cwrs ar-lein hwn o'n ffowndri yn Sir Gaerfyrddin. Mae'n costio £135 ac mae'n rhodd unigryw ar gyfer unrhyw un, boed ar gyfer pobl yn eu harddegau neu ar gyfer rhywun 80 mlwydd oed. Gweler ein gwefan i gael rhagor o fanylion neu ffoniwch ni!

Dechrau siopa

Sians Emporium

Rydym yn un o'r gwerthwyr crefft mwyaf newydd a mwyaf cyffrous yn y wlad. Rydym yn un o'r gwerthwyr crefft mwyaf newydd a mwyaf cyffrous yn y wlad. Mae ein gwreiddiau gyda'r cynhyrchion gofal personol moethus sy'n rhan hanfodol o'n busnes craidd.

Dechrau siopa

 • Rydym yn cynnig gwasanaeth dosbarthu lleol am ddim a chynigion arbennig ar ein TimberKits
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

11 Dolau Court Llanelli SA15 2BX

Cadw mewn cysylltiad

Time Past and Present

.Busnes hen bethau a phethau casgladwy yng Nghanol Tref Llanelli.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

12 Stryd Stepney Llanelli SA15 3UP

Cadw mewn cysylltiad

Ty Croeso Deli & Hamper Shop

Bwyd cartref ar ei orau. Mae ein cownteri Deli yn cynnwys pasteiod cartref i'r teulu, quiches, danteithion sawrus a melys, caws Cymreig ac olifau. Cynnyrch Cymreig, Gwirodydd Cymreig, Gwinoedd, Liqueurs, Cwrw a Seidr.Hamperi unigryw ar gyfer unrhyw achlysur

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Sgwar y Farchnad Castell Newydd Emlyn SA38 9AJ

Tivy Hall Gifts & Florist

Blodau a threfniadau hardd, décor cartref steilus a nwyddau cartref i anrhegion creadigol ac unigryw am unrhyw achlysur, gan gynnwys anrhegion poblogaidd a wneir yng Nghymru. Mae gennym gardiau Cymraeg a Saesneg hardd hefyd.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Tivy Hall,Sgwar Emlyn,Castell Newydd Emlyn, SA38 9AN

Cadw mewn cysylltiad

Awens

Siop dillad isaf annibynnol yng nghanol Caerfyrddin sy'n cynnig cyngor a gwasanaeth ffitio proffesiynol. Cysylltwch â ni i drefnu apwyntiad

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Awens 11 Hall Street Carmarthen SA31 1PH

Cadw mewn cysylltiad

Debs Wool Shop

Siop edafedd

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

99 Stryd Rhosmaen,Llandeilo

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 113

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma