Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn hidlo i dynnu sylw at fusnesau sy'n cynnig gwasanaeth clicio a chasglu

Diolch am gefnogi busnesau lleol ar adeg pan fo’r angen mwyaf arnynt.

Hidlo yn ôl:

Myrddin Heritage

Mae Myrddin Heritage a'u ffrindiau'n cynhyrchu cynnyrch Cymreig ffres ac organig ac yn eu dosbarthu i'ch drws.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Glen Cottage, Rhos,Llandysul,SA44 5EQ

Cadw mewn cysylltiad

Conway Rowland Fine Art

Rwy’n artist lleol sy’n creu ac yn gwerthu paentiadau olew gwreiddiol ar bynciau rwy’n angerddol amdanynt, gan gynnwys tirweddau lleol, ffermio a golygfeydd gwledig, yn ogystal ag awyrennau a rheilffordd.

Dechrau siopa

Four Seasons Health and Leisure Club

Clwb iechyd lleol, gyda phwll nofio dan do wedi’i wresogi a champfa ag offer llawn. Aelodaeth hyblyg ar gael a defnyddwyr dydd. Talebau ar gael ar gyfer anrheg Nadolig berffaith

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Nantgaredig Caerfyrddin SA327NY

Cadw mewn cysylltiad

Scorpio

Rydym yn gyrchfan siopa unigryw ac annibynnol sydd â detholiad a ddewiswyd yn ofalus o nwyddau cartref, anrhegion, cardiau cyfarch ac ategolion ffasiwn. Dyma'r lle perffaith i ddod o hyd i anrheg unigryw a ffasiynol.

Dechrau siopa

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

9 King Street Llandeilo SA19 6BA

Crafty Cottage Cards & Gifts

Rwy’n gweithio gartref yn creu cardiau Saesneg a Chymraeg. Rhubanau i addurno drysau drwy gydol y flwyddyn, ond yn arbennig ar gyfer y Nadolig. Rwy’n cynhyrchu patrymau i grefftwyr eraill gynhyrchu eu prosiectau crefft eu hunain.

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Merlin's Farm

Rydym yn gwerthu anrhegion trwy'r post. Mae'r anrhegion yncynnwys bwyd, diod, gwaith crefft ac rydym yn gwahodd eraill i werthu eu pethau fel ein rhoddion. Pan fyddwn ni'n gwerthu pethau pobl eraill maen nhw'n cadw 100% o'r elw, rydyn ni'n cymryd taliad i'w bostio ynghyd â'n cyfarchion rhodd.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Fferm Castell Gwyrdd Llangain Caerfyrddin SA33 5BD

Hannah Bee's Story Corner

Llyfrau a gweithgareddau o’r crud hyd nes eu bod yn oedolion ifanc gan Usborne, sydd wedi ennill llawer o wobrau.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Ask-Dot

Swynwyr ar gyfer priodasau, hetiau ac ategolion. Dillad i fenywod, sgarffiau, ategolion gaeaf a haf

Dechrau siopa

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Carmarthen indoor market,Carmarthen ,SA31 1QY

Dangos 8 allan o 113

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma