English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Mae siopau gwib 100% Sir Gâr yn dod i'ch ardal chi. 

Bydd siop wib Llanelli yn yr hen siop Argos yng Nghanolfan Siopa Sant Elli, ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 7 a 21 Rhagfyr. Bydd yr uned ar agor rhwng 10am a 4pm.

Bydd siop wib Caerfyrddin yn yr hen Debenhams yn Rhodfa'r Santes Catrin, ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 7 a 21 Rhagfyr 10am-4pm a dydd Sul 11am-3pm.

Bydd siop wib Rhydaman yn yr Arcêd yn Rhydaman, ddydd Mercher i ddydd Sadwrn rhwng 7 a 21 Rhagfyr. Bydd y siop ar agor rhwng 10am a 4pm.

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch yma

Hidlo yn ôl:

Me & Luce

Bwtîc dillad menywod hyfryd sy'n eiddo i'r chwiorydd Emma a Lucy, ac sy'n llawn dyluniadau Prydeinig ac Ewropeaidd cyffrous. Rydym yn arbenigo mewn gwisgo personol ac mae gennym amrywiaeth enfawr o ddillad sy'n addas ar gyfer unrhyw achlysur. Dillad hamdden, jîns, dillad gwestai priodas a llawer mwy!

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

53 King St, Carmarthen SA31 1BD

Cadw mewn cysylltiad

Hannah Bee's Story Corner

Llyfrau a gweithgareddau o’r crud hyd nes eu bod yn oedolion ifanc gan Usborne, sydd wedi ennill llawer o wobrau.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Towy Embroidery

Cyflenwi dillad wedi'u brodio, wedi'u hargraffu, taflenni, cerdyn busnes i ystod eang o fusnesau, clybiau, timau a dillad wedi'u personoli ledled De Orllewin Cymru.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Uned 6, Gweithdy Parc Betws Stryd y Parc Rhydaman

Cadw mewn cysylltiad

Arcade News

Mae’r siop yng nghanol yr Arcêd Fictoraidd yn Rhydaman. Cyflenwr a stociwr swyddogol ‘Games Workshop’. Rydym hefyd yn dosbarthu papurau newydd i tua 500 o dai yn Rhydaman. Yn y siop rydym yn gwerthu melysion, diodydd, byrbrydau a losin ‘pick’n’mix’

Ble i ddod o hyd i ni

11 Yr Arcêd Rhydaman SA18 2LN

Cadw mewn cysylltiad

Barr & Co Jewellery

Oriel a gweithdy gemwaith sydd wedi ennill gwobrau yn Llandeilo, sy'n arbenigo mewn gemwaith cain a wnaed â llaw. Mae popeth sy'n cael ei arddangos wedi'i ddylunio a'i wneud â llaw gan dîm Barr & Co. Ar hyn o bryd, mae pymtheg casgliad gwahanol yn cael eu harddangos, yn ogystal â llawer o ddarnau unigryw.

Dechrau siopa

 • Rydym yn cynnig Gwasanaeth Glanhau Gemwaith am ddim.
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

Barr & Co Jewellery 1 Carmarthen St Llandeilo

Cadw mewn cysylltiad

R. Davies & Son

Rydym yn fusnes bach teuluol wedi'i leoli yng Nghaerfyrddin sy'n ymgymryd â phob agwedd ar flodeuwriaeth. Wedi sefydlu ers 1953, rydym yn ymfalchïo yn ein harddulliau traddodiadol a chyfoes sy'n arbenigo mewn priodasau, angladdau, penblwyddi, a phob achlysur arall.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

15 Cwrt y Farchnad Caerfyrddin SA31 1QY

Cadw mewn cysylltiad

Vora Designs

Paentio murluniau, tu mewn a thu allan, ystafelloedd plant, ardaloedd byw, mannau masnachol. Arddangosiadau paentio ffenestri, paentio logo, arwyddion wedi'u gwneud a'u paentio â llaw (enw, plant, a logo).

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Ystrad at the Bank

Mae gennym ddewis da o gardiau a deunydd ysgrifennu, yn ogystal ag ategolion ffasiwn a gemwaith gan frandiau adnabyddus fel Katie Loxton, Joma Jewellery a Powder. Addurnwch eich cartref gyda chasgliad o'n darnau pren hardd, celf wal neu flodau sidan.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Ystrad at the Bank Llandovery SA20 0AA

Dangos 8 allan o 116

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma