Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd. Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn hidlo i dynnu sylw at fusnesau sy'n cynnig gwasanaeth clicio a chasglu

Diolch am gefnogi busnesau lleol ar adeg pan fo’r angen mwyaf arnynt.

Hidlo yn ôl:

Poppies florist

Tusw o flodau unigryw a wnaed â llaw a blodau i ddiwallu eich holl anghenion gan gynnwys genedigaeth, priodas, pen-blwydd priodas ac angladd. .

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

3 Heol Tycroes, Rhydaman SA18 3QF

Cadw mewn cysylltiad

Emilia Rose Boutique

Dillad ag ategolion menywod

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

38 Stryd Rhosmaen Llandeilo SA19 6HD

Cadw mewn cysylltiad

Beale's Linens

Yn masnachu yn Llanelli ers dros 50 mlynedd. Yn cynnig ystod eang o leiniau a nwyddau cartref. Yn gwerthu brandiau o safon gan gynnwys Riggs, Fine Bedding Co a Percale UK. Rydym yn arbenigo yn nillad gwely 4 troedfedd, llenni rhwyd, clustogau, duvets a chynhyrchion eraill o ansawdd am brisiau rhesymol

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

4 Marchnad Llanelli Llanelli, SA15 1YF

Cadw mewn cysylltiad

J.T.Collection

Dillad i oedolion a phlant. Siwmperi, crysau-T, trowsus, hwdis a llawer mwy. Dillad o safon i blant bach a’r genhedlaeth hŷn.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Stondin 109 Marchnad Dan do Llanelli SA15 1YG

Bo Peep

Siop ddillad babanod wedi ei leoli ym marchnad Caerfyrddin. Rydym yn gwerthu dillad o safon am bris fforddiadwy i blant o 0- 10 mlwydd oed. Am wasanaeth cyfeillgar a phersonol galwch heibio i gael golwg.

Dechrau siopa

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

16 Cwrt y Farchnad Caerfyrddin SA31 1QY

Y Sied

Ysgol goginio a garddio i oedolion, plant a rhai bach. Mae partïon unigryw, dosbarthiadau rheolaidd a thocynnau rhodd ar gael

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Allt y Gog Farm, Felinwen Caerfyrddin SA32 7AY

Cadw mewn cysylltiad

Angie's Baby Cwtch

Rydym yn gwerthu dillad Sbaenaidd traddodiadol o safon ar gyfer babanod a phlant bach. Rwyf hefyd yn crosio siolau, cotiau matinee a bonedi a chotiau morwr a hetiau pom pom

Dechrau siopa

  • Rhoddir gostyngiad ar gyfer gefeilliaid neu enedigaethau lluosog.
  • Tocynnau rhodd ar gael
  • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

4 Vaughan Street, Llanelli SA15 3TY

Cadw mewn cysylltiad

Towy Embroidery

Supplying embroidered, printed garments, flyers, business card to a wide range of businesses, clubs, teams and personalised clothing across South West Wales. Cyflenwi dillad wedi'u brodio, wedi'u hargraffu, taflenni, cerdyn busnes i ystod eang o fusnesau, clybiau, timau a dillad wedi'u personoli ledled De Orllewin Cymru.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Uned 6, Gweithdy Parc Betws Stryd y Parc Rhydaman

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 110

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma