Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Gallwch hefyd ddefnyddio'r opsiwn hidlo i dynnu sylw at fusnesau sy'n cynnig gwasanaeth clicio a chasglu

Diolch am gefnogi busnesau lleol ar adeg pan fo’r angen mwyaf arnynt.

Hidlo yn ôl:

No Acres Limited

Fferm fertigol yw No Acres Ltd sy’n tyfu planhigion deiliog bach y tu mewn i hen gynhwysydd cludo ar long. Rydym yn tyfu ac yn dosbarthu’n wythnosol yn uniongyrchol i’r cyhoedd a bwytai lleol. Rydym hefyd yn darparu pecynnau i dyfu eich cynnyrch eich hun. Anrheg Nadolig delfrydol i ddechreuwyr a phlant.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Tea Traders

Busnes annibynnol sydd wedi ennill gwobrau sy'n stocio dros 100 o'r mathau gorau o de dail rhydd a choffi, gan gynnwys ein cymysgeddau poblogaidd iawn ein hunain fel Brecwast Cymru. Rydym yn stocio detholiad eang o nwyddau te a choffi, ategolion, anrhegion anarferol, a hamperi.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

15 Sgwar Guildhall, Caerfyrddin, SA31 1PR

Cadw mewn cysylltiad

Just Into Crafts

Siop cyflenwadau crefft groesawgar, gyda phopeth o wlân i stampiau, a ffabrig i fyrddau cacennau

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

7 Cowell Street Llanelli, SA15 1UU

Cadw mewn cysylltiad

White Hart Thatched Inn and Brewery

Rydym yn cynhyrchu cwrw, seidr, stowt a lager, rydym hefyd yn cynhyrchu gwahanol fathau o wirodydd megis wisgi, gin, fodca, brandi a rỳm, yn ogystal â gwin coch a gwyn.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Llanddarog Caerfyrddin SA32 8NT

Cadw mewn cysylltiad

Little Acorns Boutique

Siop bwtîgi lleol i blant yn gwerthu dillad ac ategolion, gemwaith, cyflenwadau parti a theganau meddal. Stocwyr "Teddy Mountain", cwmni stwffio eich tedi eich hun.

Ble i ddod o hyd i ni

Little Acorns Boutique 26 Stryd y Coleg Rhydaman Sir Gâr SA18 2GA

Cadw mewn cysylltiad

Abaca Ltd

Matresi organig wedi'u crefftio â llaw wedi'u gwneud â gwlân Cymreig.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Parc Busnes Tycroes Heol Pontarddulais Tycroes

Cadw mewn cysylltiad

Copperworks

Gemwaith unigryw ac addurniadau i'r cartref wedi'u gwneud o gopr a llechi wedi'u hailgylchu.Mae cyrsiau ar gael hefyd.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Cuckoo's Nest

Mae Cuckoo's Nest yn siop anrhegion fach unigryw. Mae ein cynnyrch yn amrywiol fel y gallwch ddod o hyd i anrheg ar gyfer pob oedran ac achlysur i gyd o dan yr un to.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

4 Stryd y Farchnad, Llandeilo, SA19 6AH

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 113

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr ac ymuno â'n digwyddiadau rhithwir - cofrestrwch yma