English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

100% Sir Gar - Lleol amdani

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym amrywiaeth fywiog o fusnesau lleol bach sydd â chelf a chrefft rhagorol, bwyd a diod, ffasiwn, nwyddau cartref, anrhegion, teganau a mwy.

Os ydych yn meddwl am brynu anrhegion i’ch teulu, neu os hoffech sbwylio’ch hun, edrychwch ar 100% Sir Gâr i ddarganfod trysorau cudd a nwyddau unigryw yn Sir Gaerfyrddin.

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch yma

Hidlo yn ôl:

Bo Peep

Siop ddillad babanod wedi ei leoli ym marchnad Caerfyrddin. Rydym yn gwerthu dillad o safon am bris fforddiadwy i blant o 0- 10 mlwydd oed. Am wasanaeth cyfeillgar a phersonol galwch heibio i gael golwg.

Dechrau siopa

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

16 Cwrt y Farchnad Caerfyrddin SA31 1QY

Rachel Beckford Gemstone Jewellery

Gemwaith, breichledi a chadwyni gyda cherrig hanner gwerthfawr (Gradd A) wedi'u gwneud â llaw.

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

AB-Slates

Llechi wedi'u hysgythru â llaw, yn bersonol ar gyfer pob achlysur. Matiau diodydd, placiau wal, addurniadau, matiau bwrdd a mwy. Gyda rhai eitemau eraill wedi'u gwneud â llaw fel baneri ac addurniadau ffelt.

Cadw mewn cysylltiad

CWRW

A specialist beer shop, bar and music venue and bring the best selection of beers in Carmarthenshire. Our space is different to anywhere else in Carmarthen and host a number of events; such as music, art and great beers.

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 King Street SA31 1BS

Cadw mewn cysylltiad

Merlin's Farm

Rydym yn gwerthu anrhegion trwy'r post. Mae'r anrhegion yncynnwys bwyd, diod, gwaith crefft ac rydym yn gwahodd eraill i werthu eu pethau fel ein rhoddion. Pan fyddwn ni'n gwerthu pethau pobl eraill maen nhw'n cadw 100% o'r elw, rydyn ni'n cymryd taliad i'w bostio ynghyd â'n cyfarchion rhodd.

Dechrau siopa

Ble i ddod o hyd i ni

Fferm Castell Gwyrdd Llangain Caerfyrddin SA33 5BD

Y Sied

Cookery and Gardening school for adults, kids and little ones. Bespoke parties, regular classes and gift vouchers available

Dechrau siopa

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Allt y Gog Farm, White Mill, Carmarthen, SA32 7AY

Cadw mewn cysylltiad

Creative art by Katy Lewis

Mae Katy yn paentio golygfeydd Cymreig lleol, lleoedd ac anifeiliaid gan ddefnyddio acrylig a dyfrlliwiau ac mae wedi eu hychwanegu at nwyddau. Mae hi hefyd yn gwneud ac yn gwerthu ei chrochenwaith ei hun.

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Jonathan Cox Ceramics

Fasys, powlenni a phlaciau wedi'u ffurfio â llaw â dyluniadau botanegol wedi'u hysbrydoli gan gefn gwlad Cymru ac wedi'u haddurno â phaent symudliw.

Dechrau siopa

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 155