English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd a Diod

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes yma

 

Hidlo yn ôl:

Fox and hounds Bancyfelin

Tafarn/bwyty sy'n eiddo i'r teulu ac sy'n cael ei redeg ganddo, sy'n gweini bwyd cartref o safon.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Fox and hounds High street Bancyfelin Sa335nd

Cadw mewn cysylltiad

A Harris

ice-cream tricycle vendor mobile

Vive La Crêpe

Crêperie bychan yn yr arcêd Fictoraidd hardd yng nghanol tref Rhydaman. Rydym yn gweini crepes melys a sawrus, wafflau, hufen iâ, ysgytlaeth, coffi, cacennau a llawer o ddanteithion eraill. Rydym yn croesawu cŵn ac mae gennym ardd brydferth mewn clos y tu allan.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

10 - 12 The Arcade College Street Ammanford SA18 2LN

Cadw mewn cysylltiad

Gwesty'r Neptune

Bar a Bwyty Busnes teuluol sy'n darparu elfen bersonol; yn croesawu teuluoedd ac anifeiliaid anwes. Gyferbyn â'r orsaf drenau.

Ble i ddod o hyd i ni

The Neptune Hotel, Neptune Square Ashburnham Rd Burry Port SA16 0EP

Cadw mewn cysylltiad

Welsh Soul

Rỳm gydag ychydig o sbeis ac oren yw Welsh Soul. Wedi’i ddylunio a’i ddistyllu yn Sir Gaerfyrddin, Cymru.

Ble i ddod o hyd i ni

Ty Canol, Llanarthne, Carmarthen, SA32 8JP

Cadw mewn cysylltiad

Lotus Restaurant & Take-Away

Bwyd Asiaidd a Tsieineaidd, mewn bwyty sy'n addas i deuluoedd gyda golygfeydd gwych o'r môr. Ceir croeso cynnes a phrydau blasus bob amser yn Lotus Pentywyn!

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Unit 5 Parry Thomas Centre Pendine SA33 4NY

Cadw mewn cysylltiad

Teifi Coffee

Rydym yn darparu coffi ffres neu ffa wedi'u rhostio a rhoddir 50c y kg i elusen. Mae ein coffi moesegol yn cael ei ddosbarthu'n lleol bob wythnos a ledled y wlad. Mae Teifi Bore Nadolig yn boblogaidd iawn fel anrheg yr adeg hon o'r flwyddyn. Gallwch archebu ar-lein i'w ddosbarthu am ddim

Ble i ddod o hyd i ni

Old Commerce House Pontweli SA44 4AJ

Cadw mewn cysylltiad

Jin Talog

Distyllfa Jin organig fach wedi'i lleoli ar ein fferm yn Nhalog. Jin Talog yw'r unig jin sydd wedi ennill gwobr tair seren 'Great Taste' yng Nghymru.

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 101

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma