English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd a Diod

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes yma

 

Hidlo yn ôl:

Karm’en Kafe

Cafe

 • Tocynnau rhodd ar gael

The Lounge at Davies & Co

Ystafelloedd te a chaffi pwrpasol. Yn cynnig bwyd cartref o ddydd Mercher i ddydd Sul. Trwydded alcohol a baristas sydd wedi'u hyfforddi'n dda. Yn croesawu cŵn.

Ble i ddod o hyd i ni

The Warehouse Station Rd Llandeilo SA19 6NG

Cadw mewn cysylltiad

Lotus Restaurant & Take-Away

Bwyd Asiaidd a Tsieineaidd, mewn bwyty sy'n addas i deuluoedd gyda golygfeydd gwych o'r môr. Ceir croeso cynnes a phrydau blasus bob amser yn Lotus Pentywyn!

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Unit 5 Parry Thomas Centre Pendine SA33 4NY

Cadw mewn cysylltiad

Little Mo’s

'Airstream' Americanaidd yn gweini cynnyrch bwyd lleol a ffres sy'n cael ei goginio yn y fan a'r lle.

 • Meal deals available

The Llwyndafydd Inn

Tafarn gwledig gyda bwyd ardderddog sydd yn cynnal sioeau West end yn fisol

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Saron, Llandysul, SA44 5DR

Cadw mewn cysylltiad

St Elli's Bay

Y man delfrydol wrth ochr y traeth ar gyfer coffi, cacen, swper a phwdin.Caffi, bistro, brasserie ac ystafell newydd eu hadnewyddu yn Noc y Gogledd, Llanelli. Dyfodol cyffrous newydd i'r hen Ganolfan Ddarganfod sy'n edrych dros Draeth Llanelli.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

St Elli's Bay, Parc Arfordirol y Millenwm, Doc y Gogledd Llanelli,SA15 2LF

The Butchers Arms

Tafarn Gymreig draddodiadol yng nghanol pentref gwledig Llanddarog. Rydym yn gweini prydau cartref o ansawdd da, gan ddefnyddio cynnyrch lleol am brisiau rhesymol.

Ble i ddod o hyd i ni

Llanddarog,Carmarthen,SA32 8NS

Cadw mewn cysylltiad

Jabajak Vineyard

Mae Jabajak yn winllan a bwyty gydag ystafelloedd sy'n cael ei redeg gan deulu ac sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae'r cyfan ar 7 erw o dir mewn man tawel, heddychlon ond canolog ar hyd coridor yr A40.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Banc-y-llain, Llanboidy Rd, Whitland, SA34 0ED

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 28

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma