English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd a Diod

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes yma

 

Hidlo yn ôl:

Tea Traders

Busnes annibynnol sydd wedi ennill gwobrau sy'n stocio dros 100 o'r mathau gorau o de dail rhydd a choffi, gan gynnwys ein cymysgeddau poblogaidd iawn ein hunain fel Brecwast Cymru. Rydym yn stocio detholiad eang o nwyddau te a choffi, ategolion, anrhegion anarferol, a hamperi.

 • Life is Better with Tea! ... Shop online & Save 10% with code: LBWTea
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

15 Guildhall Square, Carmarthen, SA31 1PR

Cadw mewn cysylltiad

Harbour Light Tearoom

Rydyn ni'n gweini darnau brecinio, brechdanau, a thatws pob. Sgons a chacennau wedi'u pobi'n ffres a danteithion artisan.

Ble i ddod o hyd i ni

The Harbour, Burry Port, Carmarthenshire

Cadw mewn cysylltiad

Cwtch Catering

Arlwywyr ar gyfer priodasau a phartis

Cadw mewn cysylltiad

https://www.llanelly-house.org.uk/bistro/

Trysor o adeilad Sioraidd Cymreig yn Sir Gaerfyrddin, Un o'r enghreifftiau gorau o bensaernïaeth Sioraidd gynnar, mae Plas Llanelly yn "Drysor Sioraidd Cymreig”

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Plas Llanelly House Bridge Street Llanelli Carmarthenshire SA15 3UF +44 (0) 1554 772 857 bookings@llanellyhouse.org.uk

Cadw mewn cysylltiad

Fox and hounds Bancyfelin

Tafarn/bwyty sy'n eiddo i'r teulu ac sy'n cael ei redeg ganddo, sy'n gweini bwyd cartref o safon.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Fox and hounds High street Bancyfelin Sa335nd

Cadw mewn cysylltiad

Crisp and fry

Siop pysgod a sglodion sy'n gwerthu amrywiaeth o fwydydd gan gynnwys opsiynau heb glwten.

 • Lunch time special 1130-2pm OAP special all day everyday
 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Crisp and fry 16 wind Street Ammanford Carmarthenshire Sa183dn

Cadw mewn cysylltiad

St Elli's Bay

Y man delfrydol wrth ochr y traeth ar gyfer coffi, cacen, swper a phwdin.Caffi, bistro, brasserie ac ystafell newydd eu hadnewyddu yn Noc y Gogledd, Llanelli. Dyfodol cyffrous newydd i'r hen Ganolfan Ddarganfod sy'n edrych dros Draeth Llanelli.

Ble i ddod o hyd i ni

St Elli's Bay, Parc Arfordirol y Millenwm, Doc y Gogledd Llanelli,SA15 2LF

humble coffi co

Siop goffi annibynnol sy'n cynnig brecwast, brecinio a byrgyrs wedi'u coginio'n ffres. Yn agor gyda'r nos cyn bo hir ar gyfer Tapas, cwrw a choctels

 • Blue Light & Armed Forces Discount
 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Unit 2 Stradey District Centre Maes Yr Coed Llanelli Carmarthenshire SA15 4EB

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 116

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma