English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd a Diod

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes yma

 

Hidlo yn ôl:

The Tregeyeb

Dyma dafarn sy'n addas i deuluoedd ac sy'n croesawu cŵn, gan gynnig cwrw lleol, coctels o safon, tân go iawn, bwyd gwych, awyrgylch hamddenol, seddi yn yr awyr agored. Rydym hefyd yn cynnal digwyddiadau ac yn croesawu bandiau i berfformio.

Ble i ddod o hyd i ni

43 Towy terrace Ffairfach Llandeilo Sa196st

Cadw mewn cysylltiad

Franks Gelateria

Gelateria sy’n gweini gelato ffres ochr yn ochr â chynhyrchion eraill fel crepes, waffls, hufen ia, cacennau gelato a phwdinau bach, coffi. Bydd ein canolfan/labordy arloesi yn ein galluogi i ddatblygu blasau a chynhyrchion newydd ar y safle a bydd hyn ar gael i'r cyhoedd ei weld.

Ble i ddod o hyd i ni

Franks Gelateria Capel Hendre Ind Estate Ammanford Carms SA18 3SJ

Cadw mewn cysylltiad

Fat Bottom Welsh Cakes

Rydym yn gwneud amrywiaeth o bice ar y maen â blasau gwahanol, gan gynnwys mafon a siocled gwyn, siocled oren, caramel hallt a siocled tywyll a sinsir.

Cadw mewn cysylltiad

Coast Graze

Bocsys a Phlatiau Porri. Pasteiod cartref, fel quiche, roliau selsig ac wyau selsig Setiau Anrhegion â Chaws

Cadw mewn cysylltiad

Shaan Tandoori Takeaway

Cludfwyd wedi'i hen sefydlu yng nghanol ardal siopa Rhydaman. Mae'r siop wedi bod ar agor yng nghymuned Rhydaman ers dros 30 mlynedd, gan roi blas gwych bwyd Indiaidd i bawb.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 Stryd y Cei ,Rhydaman ,SA18 3EN

Cadw mewn cysylltiad

The Grist Street Food

Cludfwyd The Grist yn gweini bwyd stryd blasus yng nghanol Talacharn, yn edrych dros aber yr afon Taf a'r ardal gyfagos.

Ble i ddod o hyd i ni

Grist Square Laugharne

StoneHouse Coffee Beans

Rydym yn gwmni teuluol bach sy’n rhedeg cwmni rhostio coffi yn Llanelli. Rydym yn cyflenwi coffi tarddiad unigol i ddefnyddwyr a chyfanwerthwyr ledled y DU ac Ewrop. Mae’n ein ffa coffi yn cael eu cludo o fewn 1 diwrnod busnes o’u rhostio i sicrhau bod cwsmeriaid yn gallu mwynhau coffi sydd mor ffres â phosibl.

Cadw mewn cysylltiad

Mols Bistro

Caffi bwyta i mewn neu gludfwyd. Croesawu cŵn. Mae cŵn therapi Sir Gaerfyrddin yn byw yno

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Gwalia House Pentre Road St Clears SA33 4AA

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 110

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma