English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd a Diod

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes yma

 

Hidlo yn ôl:

SAUCE CATERING

CWMNI ARLWYO

Cadw mewn cysylltiad

Jabajak Vineyard

Mae Jabajak yn winllan a bwyty gydag ystafelloedd sy'n cael ei redeg gan deulu ac sydd wedi ennill nifer o wobrau. Mae'r cyfan ar 7 erw o dir mewn man tawel, heddychlon ond canolog ar hyd coridor yr A40.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Banc-y-llain, Llanboidy Rd, Whitland, SA34 0ED

Cadw mewn cysylltiad

Shaan Tandoori Takeaway

Cludfwyd wedi'i hen sefydlu yng nghanol ardal siopa Rhydaman. Mae'r siop wedi bod ar agor yng nghymuned Rhydaman ers dros 30 mlynedd, gan roi blas gwych bwyd Indiaidd i bawb.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 Stryd y Cei ,Rhydaman ,SA18 3EN

Cadw mewn cysylltiad

Dexters at Brown's

An independently run Steak House & Grill set in the heart of Laugharne, with a farm to fork ethos from our very own Dexter cattle.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Dexters at Browns King Street Laugharne Carmarthenshire SA334RY

Cadw mewn cysylltiad

Roadhouse

Bwyty sy'n addas i deuluoedd ar ffin Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin gyda digon o lefydd i eistedd dan do ac yn yr awyr agored. Yma yn Roadhouse, ein nod yw rhoi profiad pleserus i bob cwsmer sy'n cerdded drwy ein drysau.

Ble i ddod o hyd i ni

Roadhouse, Llanboidy Road Roundabout, Whitland, Carmarthenshire, SA340LG.

Cadw mewn cysylltiad

Lotus Restaurant & Take-Away

Bwyd Asiaidd a Tsieineaidd, mewn bwyty sy'n addas i deuluoedd gyda golygfeydd gwych o'r môr. Ceir croeso cynnes a phrydau blasus bob amser yn Lotus Pentywyn!

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Unit 5 Parry Thomas Centre Pendine SA33 4NY

Cadw mewn cysylltiad

The Butchers Arms

Tafarn Gymreig draddodiadol yng nghanol pentref gwledig Llanddarog. Rydym yn gweini prydau cartref o ansawdd da, gan ddefnyddio cynnyrch lleol am brisiau rhesymol.

Ble i ddod o hyd i ni

Llanddarog,Carmarthen,SA32 8NS

Cadw mewn cysylltiad

Japanese Sun

Bwyty Japaneaidd a sushi

Ble i ddod o hyd i ni

17 Heol y Frenhines , Caerfyrddin

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 28

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma