English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd a Diod

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes yma

 

Hidlo yn ôl:

The Lounge at Davies & Co

Ystafelloedd te a chaffi pwrpasol. Yn cynnig bwyd cartref o ddydd Mercher i ddydd Sul. Trwydded alcohol a baristas sydd wedi'u hyfforddi'n dda. Yn croesawu cŵn.

Ble i ddod o hyd i ni

The Warehouse Station Rd Llandeilo SA19 6NG

Cadw mewn cysylltiad

Beer Park Bottle Shop and Tasting Room

Siop poteli cwrw crefft ac ystafell flasu gyda 650 o wahanol fathau o gwrw a seidr i'w cymryd ymaith, eu hyfed ar y safle neu'u dosbarthu. Lager Almaenig, Cwrw Belgaidd, Cwrw Crefft, Surion a Saison a mwy o gwrw Cymreig mewn un lleoliad nag yn unrhyw le arall. Profiadau blasu cwrw wythnosol.

 • Loyalty Scheme - Points Redeemable for Beer
 • Tocynnau rhodd ar gael
 • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

Beer Park Dafen Trade Park Llanelli Carmarthenshire SA14 8ND

Cadw mewn cysylltiad

Jack & The Beans Coffee Co

We are a family run coffee roasters that specialises in single origin coffees from a wide variety of regions. We currently have a good base of private customers but are always on the lookout for retail contracts. We aren’t the biggest, but we think we are the best.

 • Offer free local drop off (get in touch for discount code and check eligibility) until 12/04/2024
 • Ewch i’r wefan

Ble i ddod o hyd i ni

6 Heol Rhosybonwen Cefneithin SA14 6TF

Cadw mewn cysylltiad

Beachside Coffee Shop

Siop goffi ar thema’r traeth, bwyd blasus, coffi hyfryd, siocled poeth, dewis o de a diodydd oer. Pasteiod a chacennau blasus, awyrgylch braf gyda cherddoriaeth i’ch helpu i ymlacio, cyfleusterau USB a gwefru drwyddi draw a WiFi AM DDIM.

Ble i ddod o hyd i ni

Beachside Coffee Shop 3 Cowell street Llanelli SA151UU

Cadw mewn cysylltiad

CWRW

Siop gwrw arbenigol, bar a lleoliad cerdd. Mae'n dod â'r dewis gorau o gwrw yn Sir Gaerfyrddin. Mae ein gofod yn wahanol i unrhyw le arall yng Nghaerfyrddin ac rydym yn cynnal nifer o ddigwyddiadau; megis cerddoriaeth, celf a chwrw gwych.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 King Street SA31 1BS

Cadw mewn cysylltiad

The Halfway Pub & Restaurant

Mae'r Halfway yn dafarn a bwyty gwych yng nghanol Llanelli. Ymwelwch â ni i flasu ein bwyd cartref blasus, mwynhau diod yn ein gardd gwrw a chlywed cerddoriaeth fyw.

Ble i ddod o hyd i ni

Halfway Hotel 33 Glyncoed Terrace

Cadw mewn cysylltiad

Jin Talog

Distyllfa Jin organig fach wedi'i lleoli ar ein fferm yn Nhalog. Jin Talog yw'r unig jin sydd wedi ennill gwobr tair seren 'Great Taste' yng Nghymru.

Cadw mewn cysylltiad

Sauce Catering

CWMNI ARLWYO

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 110

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma