English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Talacharn

Ni fu tref dawel a digyfnewid Lacharn bob amser yn lle mor heddychlon ag y mae heddiw. Mae hanes llawer mwy cythryblus i'r man tawel hwn, a anfarwolwyd gan ei breswylydd enwocaf, sef y llenor Dylan Thomas.

Darganfod Talacharn

Cofiwch wisgo eich esgidiau cerdded oherwydd mae cymaint i'w weld yma. Rhyw ychydig uwchlaw'r pentref y mae mynwent Eglwys Sant Martin, lle mae Dylan Thomas a'i wraig, Caitlin, wedi'u claddu.

Yn Nhalacharn, mae'r boathouse byd enwog lle cafodd Dylan Thomas yr awen ar gyfer cynifer o'i greadigaethau llenyddol. Bu Dylan yn byw yn y 'Boathouse' gyda'i deulu am bedair blynedd cyn iddo farw ymhell cyn pryd yn 1953. Hwn oedd ei gyfnod mwyaf llewyrchus o ran ei waith llenyddol. Mae'r adeilad pren hwn yn enwog ledled y byd am ei gysylltiad llenyddol a rhamantaidd â'r bardd mawr.

Peidiwch â'i fethu

Castell Lacharn

Mae Castell Lacharn, a saif ar y lan yn gadarn uwchlaw moryd Taf, yn tystio i hanes cythryblus y dref. Cafodd y Castell ei sefydlu yn y 12fed ganrif a hynny yn amddiffynfa bridd a phren ond yn ddiweddarach fe'i haddaswyd yn blasty cain a moethus.

Eglwys San Martin

Un o lenorion mwyaf Cymru, Dylan Thomas (1914-53). Lacharn fyddai gorffwysfa olaf Dylan. Ar ôl ei farwolaeth yn Efrog Newydd dychwelwyd corff y bardd i Brydain a'i gladdu yn nhir Eglwys St Martin yn Lacharn. Hefyd cafodd Caitlin ei chladdu yn yr un lle yn dilyn ei marwolaeth hi yn 1994.

Brown's Hotel

Mae hoff dafarn Dylan Thomas, sef y Browns Hotel yn Nhalacharn, Sir Gaerfyrddin, yn westy bach moethus ac iddo arddull yr 1940au. Ymlaciwch gyda peint o Browns Ale yn ei dafarn leol a chael blas ar awyrgylch?

Cartref Dylan Thomas

Mae'r Boathouse lle'r oedd y bardd yn byw am bedair blynedd olaf ei fywyd yn ganolfan treftadaeth erbyn heddiw ac yno cewch weld y celfi gwreiddiol a thrugareddau o'r cyfnod, ystafell lyfrau arbenigol, caffi, llwyfan wylio a theras a chynhelir cyflwyniadau clyweledol yno. Dilynwch Lwybr Pen-blwydd Dylan Thomas er mwyn cael blas ar y cyfoeth o hanes sydd i Dalacharn.

Talacharn

Gweld pethau i’w gwneud yma