English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Wrth ddarganfod Sir Gâr ar droed, yn ogystal â gweld y sir ar ei gore', cewch hefyd gyfle i ddod i adnabod a gwerthfawrogi ardderchowgrwydd y sir. Mae cerdded yn caniatáu ichi werthfawrogi byd natur, y bobl leol, eich cyd-gerddwyr ond yn fwy na hynny, hanes diddorol Sir Gâr. Mae cerdded yn rhoi cyfle ichi fwynhau'r cyfan; amser i archwilio, i flasu, i gyffwrdd, i gyfarfod ac i sgwrsio.

Y pethau bach sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf, y pethau rydych chi'n eu methu os ydych chi mewn bws neu gar.

Cewch hefyd werthfawrogi'r tymhorau newidiol, gall yr un daith gerdded deimlo'n hollol wahanol yn y Gwanwyn, yr Haf, yr Hydref a'r Gaeaf. Gan fod Sir Gaerfyrddin yn sir mor amrywiol, nid yw'n syndod bod y teithiau cerdded sy'n cael eu cynnig mor wahanol hefyd. Gall bob dydd a phob llwybr cerdded fod mor wahanol boed yn deithiau cerdded arfordirol neu wledig, yn hamddenol neu'n heriol, yn llawn hanes neu fyd natur.

Yn y dydd, ceir digon o gyfle i drochi'ch esgidiau cerdded a gyda'r nos, gallwch ymlacio a rhoi'ch traed lan. Ceir yma lefydd i aros sy'n amrywio o lecynnau bach cartrefol i lefydd mawr crand.

Ar ôl cerdded ymhell, mae'r cwrw casgen, y pastai cartref neu'r bwyd da yn blasu cymaint yn well.

 

Map Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Ein hysbysu am broblem