English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Cyfuniad hyfryd o’r hen a’r newydd sydd yn y dref hon; ar y naill law mae hen strydoedd culion a gweddillion castell a godwyd yng nghyfnod Harri’r cyntaf, ac ar y llaw arall mae canolfan siopa fodern o’r radd flaenaf sydd â llawer o enwau cyfarwydd y stryd fawr. Mae Caerfyrddin yn enwog am ei marchnadoedd, sy’n llawn cymeriad ac yn fwrlwm o hwyl.

Mae'r daith hon yn cynnwys tref hanesyddol Caerfyrddin ac Afon Tywi.

Gan fynd heibio i Barc Caerfyrddin, sy'n cynnwys Felodrom hynaf Cymru, ar hyd yr Afon Tywi fawreddog, drwy'r Gwlyptiroedd cyn gorffen yn yr Amffitheatr Rufeinig.

Mae'r daith gerdded o amgylch tref Caerfyrddin yn eich galluogi i archwilio ei threftadaeth gyfoethog a mwynhau harddwch cefn gwlad ar yr un pryd.

Plotaroute

Mae gan Gyngor Tref Caerfyrddin ddetholiad o lwybrau cylchol wedi'u mapio o amgylch y dref y gellir eu cerdded fel teithiau unigol neu eu cyfuno i greu llwybr hirach.

Llwybrau Dref Caerfyrddin