English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Pharcdir Adfer o Gyfnod y Rhaglywiaeth

Mae tirwedd hanesyddol yn aros amdanoch....

Mwynhewch grwydro o amgylch Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Pharcdir Adfer o Gyfnod y Rhaglywiaeth sydd wedi ennill gwobrau. Prosiect pum mlynedd a oedd yn ceisio adfer nodweddion tirwedd o gyfnod y Rhaglywiaeth a grëwyd ddiwedd y 18fed ganrif a dechrau’r 19eg ganrif ar gyfer William Paxton ar y tir sydd erbyn hyn yn Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

Y prosiect, a gymerodd bum mlynedd i’w gwblhau gan gostio dros £7 miliwn, yw’r mwyaf o'i fath i’w gwblhau yng Nghymru ac mae’n cynnwys dau lyn newydd, pontydd, argaeau, gorlifannau, rhaeadr a rhwydwaith helaeth o lwybrau, i gyd mewn 300 erw o barcdir coediog.

Dyluniwyd yr Ardd i fod yn hygyrch i bob ymwelydd beth bynnag fo’i allu.

Mae pob llwybr o fewn yr Ardd ffurfiol yn addas i gadair olwyn, ac mae nifer o gadeiriau olwyn ar gael yn y Porthdy.

Os ydych chi’n anabl neu os oes ydych chi yn cael trafferth symud o gwmpas, mae ganddyn nhw hefyd wasanaeth bygis gwennol reolaidd er mwyn eich cludo i’r rhan fwyaf o’r Ardd gan gynnwys i lawr i’r parcdir wedi’i adfer, a mynd â chi nôl i’r Porthdy. Bydd y gyrwyr bygis yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau fydd gennych am eich ymweliad.

Mae modd dod â chŵn i'r Ardd bob dydd Llun a dydd Gwener, ynghyd â phenwythnos cyntaf pob mis. Ewch â'ch ci am dro ar dennyn o amgylch y 568 erw o gefn gwlad godidog a chael golwg ar y parcdir a adferwyd yn ddiweddar.

Llyn Llech Owain

Llyn Llech Owain