English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Celf a Chrefft

Does dim rhaid ichi fyw mewn dinas brysur i fod yn greadigol. Mae nifer o ddylunwyr, artistiaid, cerflunwyr, crochenwyr, crewyr a gwneuthurwyr wedi dod o hyd i'w sbarc creadigol yn Sir Gaerfyrddin. Mewn lle mor hardd a dramatig, mae'n anodd peidio â bod yn greadigol. Mae'r dirwedd, yr hanes a'r bobl i gyd yn ysbrydoli. Gallwch brynu'r campweithiau creadigol mewn siopau crefftau, siopau bwtîc, stiwdios, orielau a marchnadoedd ledled y sir.

Yn ystod eich ymweliad â Sir Gaerfyrddin, beth am ichi fanteisio ar y cyfle i dreial barddoni neu baentio? Gallwch ddod o hyd i gyrsiau neu weithdai ar gyfer pob math o gelf a chrefft. Neu'n syml, efallai bod well gennych gerdded yn ôl-troed artistiaid a beirdd a gwerthfawrogi'r pethau a'u hysbrydolodd yn eu campweithiau creadigol. Mae Cartref Dylan Thomas yn fan cychwyn da yn Nhalacharn. Yma, gallwch edrych dros aber Talacharn a'r hyn a ddisgrifia yn ei gerdd fel "Heron priested shore".

Darganfyddwch y gynneddf greadigol sydd ynoch. Ac, ochr yn ochr â hynny, ystyr newydd i 'Gwnaed yn Sir Gâr'.

Artistiaid ac Orielau
Artistiad ac Orielau
Gwneuthurwyr
Gwneuthurwyr
Cerameg a Gwydr
Gweithdai

Beth am ddatblygu eich gallu ymarferol a'ch sgiliau mewn celf a chrefft o'ch dewis? Rhoi eich llythrennau blaen ei hun neu'ch marc gwneuthurwr ar rywbeth y gallwch ddweud gyda balchder iddo gael ei 'wneud yn Sir Gâr?' Ar draws y sir byddwch yn dod o hyd i amrywiaeth o ganolfannau sy'n cynnig cyrsiau a gweithdai cyffrous i wella sgiliau mewn crefftau traddodiadol a modern fel ei gilydd. Taniwch eich dychymyg mewn cwrs gwaith gof neu lluniwch wregysau ac ategolion lledr. Lluniwch lestr neu potsiwch â phaent. Buddsoddwch mewn eco-weithdy ac mewn dyfodol cynaliadwy. Rhyddhewch eich cyneddfau creadigol. Beth bynnag yw eich oedran, eich gallu, p'un a ydych mewn grŵp neu ar eich pen eich hun, mae gan Sir Gaerfyrddin le a chyfle ar gyfer eich mynegiant creadigol.

Digwyddiadau a Stiwdios Agored

Mae gan Sir Gâr fwy na'i siâr o artistiaid a gwneuthurwyr, a gaiff eu hysbrydoli gan harddwch amrywiol y sir. Maent yn agored i rannu eu storïau â chi ac i'ch croesawu i'w gweld wrth eu gwaith yn eu stiwdios eu hunain. Mae Stiwdio Agored Dyffryn Tywi yn gyfle prin i chi gael cyfranogi o'u harferion ac i ofyn cwestiynau am yr hyn sy'n eu hysbrydoli a'u cymell, yn ogystal â phrynu ffrwyth eu llafur. Manteisiwch ar y ffenestr am ddim hon i'w byd ac i ymweld ag artistiaid niferus wrth eu gwaith mewn lleoliadau amrywiol, sydd i gyd o fewn 15 milltir i dref farchnad hardd Llandeilo.