English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Artistiaid ac Orielau

Dewch i weld Artistiaid ac Orielau ardderchog yn Sir Gâr

Helen Elliot Art

Archwilio'r dychymyg

Ewch ar daith i dref farchnad Castellnewydd Emlyn a byddwch yn darganfod artist a gydnabyddir yn rhyngwladol, Helen Elliot, enillydd Gwobr 'Gwnaed yn Sir Gâr' Cymdeithas Twristiaeth Sir Gâr. Os ewch i'w Tollgate Studio gallwch fynd ar eich taith greadigol eich hun. Archwiliwch eich dychymyg chi a dychymyg artist a gymerodd ei llwybr unigryw ei hun i fyd rhyfeddol celf naïf. Nid eich artist arferol yw Helen. Byddwch yn barod i weld gweithiau gwreiddiol a phrintiau sy'n dangos arbrofi. Mae'r defnydd dewr o liw yn cyfleu ymateb corfforol i'r dirwedd a gwir deimlad tuag ati – caiff popeth ei beintio o'r galon. Dewch i gwrdd â Helen. Dewch i'w hadnabod hi a'i gwaith. Bydd hyn yn gadael argraff barhaol o Sir Gaerfyrddin.

Tollgate Studio, Heol Caerfyrddin, Castellnewydd Emlyn SA38 9DA
www.helenelliott.net
Ff: 01239 711735

• Mae Helen yn cynnig nosweithiau 'peintiwch gyda mi' – dwy awr o gyfarwyddiadau hawdd eu dilyn fel y gallwch greu peintiad hardd i fynd ag ef adref gyda chi
• Dywedodd 'academydd artistig' wrth Helen unwaith nad oedd ganddi'r potensial i fod yn artist…

Oriel Greenspace

Gwyrdd yn ei hanfod

Oriel fawr gyda byd natur yn greiddiol iddi yw Greenspace, yn union fel yr awgryma'r enw. Er ei bod wedi'i lleoli yng nghanol tref Caerfyrddin, mae ei gweledigaeth yn ddi-ben-draw. Yma cewch weld dathliad o fyd natur yng nghelfyddyd gain, sidan a cherameg y curadur, yr artist Dorothy Morris, ac ymrwymiad i warchod y blaned, bywyd a llesiant. Cymerwch hoe. Cymerwch amser i feddwl. Ymlaciwch, arafwch a mwynhewch yr hyn sydd o'ch amgylch. Eisteddwch. Syllwch. Yfwch de a choffi wrth i chi wylio'r artist wrth ei gwaith, wrth iddi gyfuno dylanwadau ei chartref ar ymyl y dŵr yng Nglanyfferi â'i brwdfrydedd mawr dros faterion amgylcheddol a chymdeithasol.

21 Heol Las, Caerfyrddin SA31 3LE
www.dorothymorris.co.uk
Ff: 01267 267652

• Ceir siop elusen fach ond effeithiol yng nghefn yr oriel - mae pob ceiniog a godir yn mynd tuag at ‘Invisible Hands Support UK’ sydd yn helpu pobl sy'n byw mewn tlodi ym Malawi ac India
• Caiff gweithdai cymunedol a dosbarthiadau preifat mewn celf, tecstilau a cherameg eu rhedeg gan Dorothy yng Nghalon y Fferi, Glanyfferi DorothyMorris@hotmail.com

Oriel Mimosa

Cwbl Gymreig

Mae Oriel Mimosa wedi’i neilltuo i weithiau celf gwreiddiol a phrintiau argraffiad cyfyngedig gan artistiaid Cymreig ac o Gymru. Beth bynnag fo’ch chwaeth a’ch cyllideb, fe gewch weithiau gan artistiaid a ysbrydolwyd gan harddwch Cymru. Yma cewch ailddarganfod enwau amlwg ac uchel eu brif o gelfyddyd Gymreig megis Graham Sutherland, Augustus John, Kyffin Williams, John Knapp Fisher, Valerie Ganz a Donna Grey. Ochr yn ochr â hyn cewch ddarganfod artistiaid Cymreig lleol addawol y mae Mimosa yn ymrwymedig i’w cefnogi a’u hyrwyddo. Cewch ymweld ag adran ailwerthu weithredol Mimosa sy’n arddangos celfyddyd dra neilltuol. Neu fe gewch ymuno â’u digwyddiadau ‘cwrdd â’r artist’ neu foreau coffi rheolaidd.

68 Stryd Rhosmaen Llandeilo SA19 6EN
www.orielmimosa.com
www.facebook.com/pg/OrielMimosa/about/

• Mae’r oriel wedi’i henwi ar ôl llong y Mimosa a hwyliodd o Lerpwl i Batagonia ym 1865 gan gario ymfudwyr o Gymru a oedd yn ymrwymedig i warchod traddodiadau Cymreig a’r iaith Gymraeg a oedd dan fygythiad gartref
• Mae Oriel Mimosa yn gartref i’r unig baentiad gwreiddiol o long y ‘Mimosa’ sydd mewn bodolaeth – printiau argraffiad cyfyngedig ar gael
• Dim lle parcio ceir wedi’i neilltuo; fodd bynnag mae gan Landeilo fannau parcio ceir am brisiau rhesymol iawn yng nghanol y dref
• Addas i gadeiriau olwyn