English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Os ydych chi'n chwilio am rywle i fynd am seibiant bach haeddiannol, cofiwch fod angen seibiant bach ar eich ci hefyd. Y gwyliau gorau yw'r rheiny sy'n cael eu treulio yng nghwmni teulu a ffrindiau ac os byddwch chi'n dewis Sir Gâr, does dim angen ichi adael eich ffrind gorau gartre. Petai gwefan TripAdvisor ar gael i gŵn, rydym ni'n siŵr y byddai Sir Gaerfyrddin yn cael 5 seren ganddyn nhw.

Gan fod Sir Gaerfyrddin mor agos, does dim angen i'ch ci dreulio gormod o amser yn y car - mae'r antur newydd nesa ar y gorwel. Yma, gellir mynd â'ch ci am wâc ar amrywiol draethau, llwybrau troellog neu goetiroedd. Bydd eich cŵn wedi blino'n lân erbyn diwedd y dydd mae hynny'n ffaith.

Mae nifer o dafarndai, caffis, gwestai ac atyniadau yn Sir Gaerfyrddin yn rhoi croeso twymgalon i gŵn. Byddai'n annheg iddyn nhw golli allan ar yr hwyl. Sir Gaerfyrddin - y lle delfrydol i gŵn a'u perchnogion fel ei gilydd.