Cyfyngiadau lleol newydd - Ardal Llanelli

Os ydych eisoes yn Sir Gaerfyrddin neu'n bwriadu ymweld â'r sir cyn bo hir, darganfyddwch sut y gallai'r cyfyngiadau lleol yn ardal Llanelli effeithio arnoch chi. Lawrlwythwch fap o'r ardal neu defnyddiwch y gwiriwr cod post i weld a yw lle rydych yn aros / ymweld ag ef wedi'i gynnwys yn yr ardal diogelu iechyd.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Amgueddfa a Gerddi Parc Howard

Amgueddfa a Gerddi Parc Howard

Dewch i ymweld ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i ddarganfod gweithiau celf a hynafiaethau cyfareddol a hynod o orffennol Sir Gaerfyrddin. Dyma'r lle perffaith i fwynhau hanes rhan o Gymru sy'n llawn treftadaeth, mythau a chwedlau.

Saif yr amgueddfa mewn parcdir ym mhrydferthwch Dyffryn Tywi ac am ganrifoedd yma yr oedd palas Esgob Tyddewi. Gan fod y safle wedi bod yn cael ei ddefnyddio'n barhaus ers 1290 cafodd ei adnabod fel crud y Dadeni Dysg yng Nghymru, sy'n cydnabod y cysylltiad â sylfeini'r iaith Gymraeg fodern a llenyddiaeth Gymraeg. Mae'r adeilad presennol yn enghraifft brin o bensaernïaeth 'Arts and Crafts' pan ddaeth cyfle i ailadeiladu'r palas yn 1904 yn dilyn tân trychinebus.

Mae orielau'r amgueddfa yn amgylchynu cwrt dan do ac yn eich tywys ar daith drwy 50,000 o flynyddoedd o hanes dynol. Dewch i ddarganfod esgyrn anifeiliaid o Oes yr Iâ, ffosiliau, aur Rhufeinig, chwedl Derwen Myrddin, cerrig beddau o gyfnod y Brenin Arthur, a chelf werin y credir bod ganddi bwerau gyfriniol. Mwynhewch yr arddangosiadau o fywydau'r gorffennol, megis bwthyn Elsa, sef bwthyn Cymreig traddodiadol, hen gegin y palas, dulliau gwledig o gynhyrchu bwyd, a chapel hardd y palas sydd wedi'i gadw mewn cyflwr arbennig.

Amseroedd Agor

Medi – 1 Tachwedd

Dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Sadwrn a dydd Sul, 10:30-16:30

2 Tachwedd – Ebrill 8

Dydd Sadwrn a dydd Sul, 11:00-15:00

Pan fyddant yn ymweld â'r amgueddfa, bydd disgwyl i bobl ddilyn y canllawiau diogelwch newydd sy'n cynnwys cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr a ganiateir yn yr amgueddfa ar unrhyw un adeg, er mwyn cadw pellter cymdeithasol.

Cyfeiriad

Heol Felinfoel, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3LJ

Mynediad am ddim

Rhif ffôn: 01554 742220

Twitter: @CarmsMuseums, Facebook: Amgueddfeydd Sir Gâr – Carmarthenshire Museums, Instagram: carmarthenshire_museums

Enw ar Tripadvisor: Carmarthenshire County Museum

Fila urddasol o gerrig nadd yw Amgueddfa Parc Howard gyda gerddi prydferth o'i chwmpas. Mae'r arddangosfeydd a geir yno yn adrodd stori tref ryfeddol, ei phobl, ei chymeriadau a'r hyn a ddigwyddodd yno. Mae'r amgueddfa hefyd yn gartref i'r casgliad cyhoeddus mwyaf o grochenwaith Llanelli a gweithiau celf gan arlunwyr lleol.

Cyfleusterau

  • Hygyrchedd Hygyrchedd
  • Toiledau Toiledau
[macroErrorLoadingPartialView]