English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Amgueddfa a Gerddi Parc Howard

Oriau Agor

Mae Amgueddfa Parc Howard ail-agor Haf 2023.  Rydym yn atgyweirio'r tŵr eiconig, y to a'r portsh ac yn gweithio ar arddangosfa newydd hefyd.  Mae'r gerddi ar agor bob dydd fel arfer, o doriad gwawr tan iddi nosi.

Amgueddfa a Gerddi Parc Howard

Dewch i ymweld ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin i ddarganfod gweithiau celf a hynafiaethau cyfareddol a hynod o orffennol Sir Gaerfyrddin. Dyma'r lle perffaith i fwynhau hanes rhan o Gymru sy'n llawn treftadaeth, mythau a chwedlau.

Saif yr amgueddfa mewn parcdir ym mhrydferthwch Dyffryn Tywi ac am ganrifoedd yma yr oedd palas Esgob Tyddewi. Gan fod y safle wedi bod yn cael ei ddefnyddio'n barhaus ers 1290 cafodd ei adnabod fel crud y Dadeni Dysg yng Nghymru, sy'n cydnabod y cysylltiad â sylfeini'r iaith Gymraeg fodern a llenyddiaeth Gymraeg. Mae'r adeilad presennol yn enghraifft brin o bensaernïaeth 'Arts and Crafts' pan ddaeth cyfle i ailadeiladu'r palas yn 1904 yn dilyn tân trychinebus.

Mae orielau'r amgueddfa yn amgylchynu cwrt dan do ac yn eich tywys ar daith drwy 50,000 o flynyddoedd o hanes dynol. Dewch i ddarganfod esgyrn anifeiliaid o Oes yr Iâ, ffosiliau, aur Rhufeinig, chwedl Derwen Myrddin, cerrig beddau o gyfnod y Brenin Arthur, a chelf werin y credir bod ganddi bwerau gyfriniol. Mwynhewch yr arddangosiadau o fywydau'r gorffennol, megis bwthyn Elsa, sef bwthyn Cymreig traddodiadol, hen gegin y palas, dulliau gwledig o gynhyrchu bwyd, a chapel hardd y palas sydd wedi'i gadw mewn cyflwr arbennig.

 

Twitter: @CarmsMuseums, Facebook: Amgueddfeydd Sir Gâr – Carmarthenshire Museums, Instagram: carmarthenshire_museums

Enw ar Tripadvisor: Parc Howard Museum

Fila urddasol o gerrig nadd yw Amgueddfa Parc Howard gyda gerddi prydferth o'i chwmpas. Mae'r arddangosfeydd a geir yno yn adrodd stori tref ryfeddol, ei phobl, ei chymeriadau a'r hyn a ddigwyddodd yno. Mae'r amgueddfa hefyd yn gartref i'r casgliad cyhoeddus mwyaf o grochenwaith Llanelli a gweithiau celf gan arlunwyr lleol.

Cyfleusterau