English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg
Dewch i ymweld ag Amgueddfa Sir Gâr i ddarganfod gweithiau celf a hynafiaethau cyfareddol a hynod o orffennol Sir Gâr.

Mae Amgueddfa Sir Gâr yn adrodd hanes y sir yn hen balas Esgobion Tyddewi. Mae casgliadau'r amgueddfa yn rhychwantu 50,000 o flynyddoedd yn hanes dynolryw, ac mae stori Sir Gâr yn ddiderfyn.

Ein cenhadaeth yw cadw Stori Sir Gâr, a'r gorffennol, yn fyw. Dyna pam rydym wedi buddsoddi £1.2miliwn ers 2020 i adfer ochr allanol yr adeilad. Bu'n balas yr Esgobion am dros 430 o flynyddoedd a daeth yn gartref newydd amgueddfa'r Sir ym 1978. Mae diogelu'r adeilad rhag dŵr yn helpu i gynnal yr adeilad ac yn diogelu casgliadau'r amgueddfa drwy greu amgylchedd gwell. Bydd ymwelwyr yn gweld bod mwy i'w wneud wrth i ni ddechrau adfer y tu mewn i'r adeilad a diweddaru'r arddangosion.

Mae Parc a Gerddi'r Esgob sy'n amgylchynu'r amgueddfa hefyd wedi'u trawsnewid drwy waith adfer sensitif, a reolir gan Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn

Arddangosfa’r Hydref

Phillip Alder, Paentiadau 1972–2022

Mae'r arddangosfa Phillip Alder yn cynrychioli cysylltiadau a'r eiliadau hudolus hynny lle mae llwybrau'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol yn dod at ei gilydd.

Mae Amgueddfa Sir Gaerfyrddin a Pharc yr Esgob yn mwynhau adfywiad ac mae Phil wedi bod yn gysylltiedig â'r amgueddfa ers iddi ail-leoli i Hen Balas yr Esgob yn y 1970au. Mae'n parhau i gymryd rhan yn ei datblygiad fel ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn.

O ran Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, mae'r berthynas hon yn hynod arwyddocaol, gan gynrychioli cydweithio ac ail-gysylltu'r amgueddfa â'i lleoliad yn y parc prydferth, a'r bobl arbennig sy'n gwneud y newidiadau hyn ar gyfer dyfodol gwell.

Gŵyl Amgueddfeydd Cymru 22 Hydref – 6 Tachwedd 2022

Mae Gŵyl Amgueddfeydd Cymru yn ôl yn ystod hanner tymor mis Hydref, ac mae’n fwy nag erioed, gyda phythefnos gyfan o ddigwyddiadau a gweithgareddau arbennig i bob oed mewn amgueddfeydd ledled Cymru, llawer ohonynt AM DDIM.

Eleni, mae yna gystadleuaeth ffotograffiaeth Instagram arbennig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. 

Ariennir Gŵyl Amgueddfeydd Cymru gan Lywodraeth Cymru. Ewch i amgueddfeydd.cymru i greu eich #HannerTymorHanesyddol chi.

I ddod cyn bo hir...

Taith Campweithiau yr Oriel Genedlaethol: REMBRANDT

Mae'r cyffro yn cynyddu. Ym mis Ionawr, bydd paentiad gan un o artistiaid mwyaf enwog y byd yn cael ei arddangos yn Amgueddfa Sir Gaerfyrddin. Yr artist yw Rembrandt. Mae llawer o deitlau gwahanol wedi cael eu rhoi i'r paentiad. Mae rhai yn ei ystyried yn ddarlun o Flora, duwies Rufeinig y Gwanwyn, eraill yn gweld bugeiles ddelfrydol, wedi'i gwisgo mewn dillad Arcadaidd. Heddiw fe'i gelwir yn 'Saskia van Uylenburgh in Arcadian Costume' (1635). Saskia oedd gwraig Rembrandt ac mae hi'n ymddangos yn nifer o'i baentiadau a'i ddarluniau eraill.

Bob blwyddyn, mae'r Oriel Genedlaethol yn ymuno mewn partneriaeth â sefydliadau a chynulleidfaoedd ledled y DU i sicrhau bod pawb ym Mhrydain yn gallu ymgysylltu â'r casgliad cenedlaethol. Mae Taith y Campweithiau 2021-2023 yn bartneriaeth rhwng Yr Oriel Genedlaethol, Oriel Davies, Y Drenewydd, The Beacon Musuem, Whitehaven, ac Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddewis ac arddangos paentiad o'r Oriel Genedlaethol mewn arddangosfeydd sy'n cynnig ffyrdd newydd i gynulleidfaoedd ledled y DU ymgysylltu â'r paentiad.

Amgueddfa Sir Gâr,
Abergwili, 
SA31 2JG

Mae parcio am ddim ac mae mynediad i'r amgueddfa am ddim hefyd.

Oriau Agor
Dydd Mawrth - dydd Sadwrn, rhwng 11am a 4pm

Cyfleusterau

Sut y gallaf gael rhagor o wybodaeth?
Dilynwch ni ar Facebook @AmgueddfeyddSirGâr a Twitter @CarmsMuseums
Dilnywch @TywiGateway ar Facebook neu ewch i'r wefan tywigateway.org.uk/cy
E-bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 234567