English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg
Mae'r dref hynaf yng Nghymru wedi tyfu o amgylch amddiffynfeydd cadarn y Rhufeiniaid, ac mae'n gyfuniad o elfennau modern a threftadaeth chwedlonol a milwrol.

Darganfod Caerfyrddin

Mae tref Caerfyrddin mwy na thebyg yn fwyaf adnabyddus am ei chysylltiadau enwog â Myrddin a'i Threftadaeth Rufeinig ond nid yw'n dref hen ffasiwn o bell ffordd. Ceir dwy ganolfan siopa fodern yn y dref sy'n cynnwys holl enwau mawrion y stryd fawr yn Rhodfa'r Santes Catrin a Maes Myrddin.

Caerfyrddin yw'r dref hynaf yng Nghymru i bobl fyw ynddi yn barhaus ac mae ganddi gysylltiadau Rhufeinig ac â chwedlau arthuraidd y dewin Myrddin. Dywed rhai i'r dewin Myrddin gael ei eni yma ac wrth ymweld ag Amgueddfa Sir Gaerfyrddin, gallwch weld y darn olaf o Dderwen Myrddin. Peidiwch â mynd â'r darn hwn gartref gyda chi serch hynny oherwydd yn ôl y chwedl os caiff ei symud, bydd y dref yn cwympo. Mae'r amgueddfa am ddim yn llawn o drysorau eraill gan gynnwys esgyrn mamothiaid, aur Rhufeinig ac arteffactau Eifftaidd.

Beth am ddechrau eich taith hanes yn yr Amffitheatr Rufeinig ger Heol y Prior er mwyn cael cipolwg prin ar y gwareiddiad coll a ymgartrefodd yma gyntaf, cyn mynd i archwilio adfeilion y castell sy'n hanu o'r 12fed ganrif a oedd ar un adeg yn amddiffyn yr ardal hon uwchben Bae Caerfyrddin. Beth am gerdded ar hyd Heol Picton i weld yr holl dai cain o gyfnod y Rhaglywiaeth sy'n arwydd o sut y mae'r dref hon wedi ffynnu dros y canrifoedd. Cewch grwydro o amgylch y stondinau sy'n hyrwyddo ac yn arddangos cynnyrch lleol ym Marchnad Dan Do Fodern Caerfyrddin.

A wyddech chi

Marchnad Caerfyrddin

Ewch i Farchnad Caerfyrddin er mwyn sicrhau teimlad mwy lleol i'ch profiad siopa. Mae'r Farchnad yn cynnig y gorau o Gaerfyrddin gan gynnwys y siopau Cymraeg a'r siopau bwydydd lleol sy'n gwerthu Ham Caerfyrddin, bara lawr a chocos. Yn ôl chwedl y teulu, dywed i'r Rhufeiniaid ddwyn y rysáit ar gyfer Ham Caerfyrddin pan oresgynnodd y Rhufeiniad Gymru a dyfeisio Ham Parma! Dilynwch y llwybr bwyd i gael rhagor o wybodaeth!

Llansteffan

Dafliad carreg yn unig o Gaerfyrddin y mae pentref Llansteffan. Uwchben y pentref y saif Castell Llansteffan sef castell Normanaidd o'r 12fed Ganrif. O'r fan hon, gellir gweld tirwedd hanesyddol y pentref yn ogystal â'r traeth hardd sy'n edrych allan dros afon Tywi i'r morlin tuag at Lanyfferi a thraeth euraidd, diarffordd a thawel Bae Scott bendigedig. Gallwch dreulio ychydig oriau pleserus yn cerdded ar hyd rhan o Lwybr Arfordirol Cymru, taith gerdded gron arbennig 4.5 cilometr o hyd sy'n cynnwys safleoedd megis Ffynnon Antwn Sant.

Tŷ'r Castell

Tŷ'r Castell yw'r man cychwyn ar gyfer Teithiau Tref am ddim, sy'n digwydd ar ddydd Mercher yn ystod misoedd yr haf - os yw'r tywydd yn ffafriol hynny yw. Cofiwch ymweld â'r hen garchar sy'n dyddio'n ôl i'r 1530au sydd bellach wedi cael ei drawsnewid yn amgueddfa. Cewch grwydro i gelloedd a darganfod straeon carcharwyr a bydd y rhesymau dros eu harestio yn gwneud ichi chwerthin a chrio. I gael rhagor o wybodaeth neu i drefnu lle ar gyfer grwpiau, ffoniwch 01267 235199.

Myrddin

Cyfeiria llawer o'r chwedlau sy'n ymwneud â Myrddin at dref Caerfyrddin. Fel mae'r enw'n awgrymu, mae Myrddin yn gysylltiedig â'r dref. O oddeutu'r 9fed ganrif ymlaen, roedd proffwydoliaethau Myrddin wedi'u cynnwys mewn cerddi a honnwyd iddynt gael eu cyfansoddi gan y dyn ei hun. Gellir gweld nifer o'r cerddi hyn yn Llyfr Du Caerfyrddin a ysgrifennwyd oddeutu'r 13 ganrif ac mae'r Llyfr yn cael ei storio yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Caerfyrddin a Llansteffan

Gweld pethau i’w gwneud yma