English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Diolch yn Fawr

Sut i gymryd rhan

E-bostiwch Twristiaeth@sirgar.gov.uk Dywedwch wrthym ar ba orsaf radio y gwnaethoch chi glywed am ein hymgyrch Cwtsho Lan yn Sir Gâr. Ddweud wrthym pam yr hoffech chi ennill gwyliau byr Cwtsho Lan yn Sir Gâr dros y gaeaf. Peidiwch ag anghofio rhoi gwybod i ni am eich hoff le yn Sir Gâr i gael cwtsh. 

Telerau ac Amodau ar gyfer Gwobrau

Y wobr yw 1 noson yn Caban, Pentywyn mewn ystafell ar gyfer hyd at 2 oedolyn a 2 blentyn yn yr ystafell orau sydd ar gael wrth archebu. 

Y dyddiadau pryd y gellir defnyddio'r daleb yw 23 Chwefror tan 22 Mawrth 2024

Nid oes gwerth arian parod i'r wobr. 

Nid yw'r wobr yn cynnwys unrhyw fwyd na diod. 

Ni ddylid rhoi'r wobr i rywun arall i'w defnyddio - rhaid i'r enillydd ar y diwrnod wneud yr archeb. 

Mae Rheolau a Rheoliadau'r Caban yn berthnasol gan gynnwys yr amser cyrraedd am 3pm a'r amser gadael am 10am

Unwaith y bydd dyddiad wedi'i archebu, nid oes modd ei drosglwyddo i ddyddiad arall os caiff ei ganslo.