English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Diolch yn Fawr

Telerau ac Amodau ar gyfer Gwobrau

Addo eich cefnogaeth

Y wobr yw 1 noson yn Caban, Pentywyn mewn ystafell ar gyfer hyd at 2 oedolyn a 2 blentyn yn yr ystafell orau sydd ar gael wrth archebu. 

Y dyddiadau pryd y gellir defnyddio'r daleb yw 5 Mehefin tan 14 Gorffennaf a 4 Medi tan 31 Mawrth 2024

Nid oes gwerth arian parod i'r wobr. 

Nid yw'r wobr yn cynnwys unrhyw fwyd na diod. 

Ni ddylid rhoi'r wobr i rywun arall i'w defnyddio - rhaid i'r enillydd ar y diwrnod wneud yr archeb. 

Mae Rheolau a Rheoliadau'r Caban yn berthnasol gan gynnwys yr amser cyrraedd am 3pm a'r amser gadael am 10am

Unwaith y bydd dyddiad wedi'i archebu, nid oes modd ei drosglwyddo i ddyddiad arall os caiff ei ganslo.

 

Dweud eich dweud 

Ar ôl i chi gwblhau'r arolwg, bydd eich enw’n cael ei roi mewn raffl fawr lle bydd cyfle i ennill Hamper o Gynnyrch Sir Gâr.

Bydd chwe hamper ar gael i'w hennill, a bydd enwau’r enillwyr yn cael eu tynnu am 3pm bob dydd.

Nid yw’r wobr yn gyfwerth ag arian parod.

Gofynnir i'r enillwyr gasglu eu hamper fuddugol erbyn 5pm bob dydd o Stondin Sir Gâr.

Os na fydd yr hamper fuddugol yn cael ei chasglu, bydd yn cael ei rafflo eto neu’n cael ei rhoi i elusen.