English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Pentywyn

Dewch i weld lle cafodd recordiau cyflymder y byd eu gosod, eu torri, a'u hailosod ar Draeth Pentywyn.

Darganfod Pentywyn

Mae gan Bentywyn rhywbeth i bawb. Cyrchfan wyliau ymlaciol i gyplau a theuluoedd, blas ar hanes i'r rheiny sy'n dwlu ar gyflymder, neu baradwys i'r sawl sy'n chwilio am antur. Mwynhewch y golygfeydd o ben y clogwyn a cherddwch ar hyd y llwybr sy'n rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Dilynwch y llwybr ar hyd yr arfordir i edrych draw dros Fae Caerfyrddin, am ychydig dros 4 milltir i gildraeth Amroth.

Mae traeth tywodlyd wyth milltir o hyd Pentywyn yn enwog ac wedi denu ymwelwyr sydd ar eu gwyliau ers cenedlaethau. Yn ogystal â bod yn fan deniadol i'r rhai sy'n cael gyrru'n gyflym (mae Top Gear wedi ffilmio yma fel y mae nifer o gwmnïau ceir blaenllaw), un fantais unigryw sydd gan y traeth yw bod hawl gennych o hyd i yrru car arno.

Mae Traeth Pentywyn wedi bod yn lleoliad ar gyfer ymdrechion lawer i dorri record cyflymder y byd dros dir, a chrëwyd hanes pwysig yma yn sgil campau Bluebird Sunbeam a Campbell 1924, Parry Thomas a Babs yn 1926 ac 1927, Guili Foresti ‘Djelmo ‘1927 ac yn fwy diweddar record Bluebird Electric, record beic Guy Martin, a 'flying mile' Idris Elba (un o actorion amlycaf Prydain). Mae 'Babs', un o'r ceir a dorrodd y record, i'w weld yn yr Amgueddfa Cyflymder, wedi'i adfer i'w hen ogoniant. Heddiw gall y rheiny sy'n chwilio am gyffro roi cynnig ar dir-hwylio, barcud-gertio, a phŵer farcuta: mae'r rhain i gyd yn brofiadau sy'n codi'r ysbryd, yn llythrennol hynny yw, gan y byddwch yn hedfan o bosibl (ond dim ond 8 modfedd uwchlaw'r tir)! Gall y rhai sy'n dwlu ar y dŵr fynd mewn caiac môr neu gael padlfwrdd rydych yn sefyll arno, a gall cariadon garlamu ar hyd y traeth adeg machlud haul ar daith farchogaeth.

Peidiwch â'i fethu

Yr Amgueddfa Cyflymder

Mae'r amgueddfa cyflymder yn rhoi sylw i recordiau cyflymder y byd dros dir Malcolm Campbell yn Blue Bird a JG Parry-Thomas yn Babs ar draeth 7 milltir o hyd Pentywyn. Mae Babs wedi'i adfer erbyn hyn, a'r amgueddfa yw ei gartref.

Antur Bae Morfa 

I'r rhai yn ein plith sy'n chwilio am antur, rhaid ymweld â 'Morfa Bay Adventure'. Gosodwch her i'ch hun, sef crwydro Pentywyn yn y ffyrdd mwyaf cyffrous posibl, gan gynnwys ar feiciau cwad a thrwy abseilio, arfordira, ogofa, crwydro ceunentydd, a llawer mwy.

Canolfan Pentywyn Awyr Agored

Dafliad carreg o draeth Pentywyn y mae Pentywyn Awyr Agored, sy'n ganolfan gweithgareddau awyr agored breswyl. Mae'r Ganolfan yn cynnig llety grŵp i ysgolion, grwpiau ieuenctid, a grwpiau o oedolion, gan roi cyfle i bawb gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy'n cynnwys tŵr dringo, cyrsiau rhaffau, saethyddiaeth a'r ‘Xtreme stream’.

Canolfan Farchogaeth Marros

Mwynhewch hyfrydwch Pentywyn ar gefn ceffyl gyda Chanolfan Farchogaeth Marros. Mae'r ganolfan farchogaeth yn cynnig teithiau ar y traeth ac yn y goedwig i unigolion, teuluoedd a grwpiau. Mae gan y ganolfan geffylau a gwersi sy'n addas ar gyfer pobl o bob gallu.

Pentywyn

Gweld pethau i’w gwneud yma