English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Pen-bre a Phorth Tywyn

Mae gan Ben-bre a Phorth Tywyn bopeth sydd ei angen ar gyfer diwrnod allan perffaith i'r teulu neu wyliau ymlaciol mewn llecyn dymunol dros ben.

Darganfod Pen-bre a Phorth Tywyn

Os ydych yn teithio gyda'r teulu, Parc Gwledig Pen-bre sy'n gysylltiedig â thraeth Cefn Sidan yw'r lle i fod. Hwn yw un o'r atyniadau gorau i ymwelwyr yng Nghymru. Yn ogystal â'r traeth 8 milltir o hyd a 550 erw o goetir toreithiog ffrwythlon, mae gweithgareddau di-ri i ddiddanu'r hen a'r ifanc gan gynnwys digonedd o bethau i'w gwneud os yw'r tywydd yn wlyb. Gan fod yma redfa dobogan hiraf Cymru, llethr sgïo sych 130 metr o hyd, llwybrau bywyd gwyllt, diddanwyr traeth, golff giamocs a pharc chwarae antur y goedwig, does dim amheuaeth mai hwn fydd hoff le eich plant. O Barc Gwledig Pen-bre, ceir golygfeydd godidog o Benrhyn Gŵyr ac arfordir Bae Caerfyrddin, felly beth am ddod ag anturiaethau'r diwrnod i ben drwy gael barbeciw ar lan y môr.
Ar hyd yr arfordir o Gefn Sidan y mae Marina Porth Tywyn ac mae'r bobl leol yn meddwl y byd o Oleudy Porth Tywyn sydd ar gyrion yr harbwr. Mae cerdded o amgylch y marina yn brofiad pleserus, yn enwedig gan fod modd gweld golygfeydd godidog ar draws Penrhyn Gŵyr a'r cychod hwylio'n tincial. Mae pobl wrth eu boddau'n mynd i grwydro ar hyd y llwybrau a'r twyni cyfagos neu aros a mwynhau crépe neu hufen iâ. Yn ogystal mae teithiau pysgota yn y môr ar gael yn ystod y tymor.

Peidiwch â'i fethu

Llongddrylliadau ac Olion

Mae gan Ben-bre enw o fod yn fath ar Driongl Bermwda.  Mae tywod sy'n symud a cherrynt cyflym wedi golygu bod Cefn Sidan yn orffwysfan olaf i nifer o longddrylliadau yn dyddio'n ôl i 1668. Hwnt ac yma ym mhen gogleddol y traeth mae asennau llongau yn brigo o'r tywod gan fod yn dyst i'r holl hwylio fu ar hyd ein glannau. Byddai'n rhaid cerdded tua 10 milltir er mwyn gallu gweld yr holl olion. Mae'r angorau sydd i'w gweld ger y brif fynedfa i'r traeth yn gofadail i hanes morwrol Cefn Sidan. Llongddryllwyd yr enwog Le Jeune Emma yno yn 1828 gan ladd Adeline, nith gwraig gyntaf Napoleon.  I gael rhagor o wybodaeth, beth am ddilyn y Daith Cerrig Beddi? 

Harbwr Porth Tywyn

Mae Porth Tywyn yn dref harbwr fach ddymunol ym Mharc Arfordirol y Mileniwm sy'n fwyaf adnabyddus fel y lle y glaniodd Amelia Earhart wedi iddi dorri record y byd am fod y fenyw gyntaf i hedfan ar draws yr Iwerydd yn 1928.  Ar y ffordd i'r harbwr, fe welwch ffatri enwog Parsons Pickles lle y cynhyrchir y picls gorau gan ddilyn rysáit gyfrinachol, yn ogystal â bara lawr a chocos. Dolen i'r llwybr bywyd.

Cwrs Rasio Pen-bre

Datblygodd yr Awyrlu safle i awyrennau ymladd yr Ail Ryfel Byd sef y Spitfire yng Nghanolfan yr Awyrlu ym Mhen-bre a bellach mae'r maes awyr 500 erw yn gartref i Gylch Rasio Pen-bre sydd â chalendr llawn o rasys cerbydau yn ogystal â maes awyr bach preifat. Mae'r trac heriol wedi profi sgiliau gyrwyr mor enwog â Lewis Hamilton, Nigel Mansell a Michael Schumacher.

Golff Gorau'r Byd

Mae Ashburnham yn un o gyrsiau pencampwriaeth gorau Prydain, ac yno y mae 6ed cwrs gorau Cymru ar hyn o bryd.  Yno, cynhaliwyd Pencampwriaethau amatur a phroffesiynol mawreddog dros y blynyddoedd. Mae'r ffaith nad yw record gyfredol y cwrs yn is na 70 yn dangos pa mor heriol yw'r cwrs.

Pen-bre a Phorth Tywyn

Gweld pethau i’w gwneud yma