Coronafeirws (COVID-19)

O ddydd Llun 9 Tachwedd, bydd busnesau nad ydynt yn hanfodol yng Nghymru yn agor eu drysau i bobl yng Nghymru. Os ydych chi y tu allan i Gymru, mae gennym ddigon o ysbrydoliaeth i helpu i gynllunio’ch ymweliadau yn y dyfodol. Rhagor o wybodaeth a chanllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Llwybrau beicio ar y Ffordd

Sir Gaerfyrddin - Canolbwynt Beicio Cymru
Dyma chwe llwybr beicio ar y ffordd gwych ar gyfer beicwyr hyderus sy'n barod am her, yn amrywio o 29 milltir i 65 milltir. Maent yn cynnwys llwybrau arfordirol, lonydd cefn gwlad a threfi prysur. Gallwch eu lawrlwytho nhw i gyd i gyfrifiaduron, i-padiau, systemau lleoli byd-eang, a ffonau clyfar gan ddefnyddio Plotaroute – mae’n wych i’r rheiny sydd ar grwydr!
Taith o amgylch cestyll Dyffryn Tywi 

Dechrau: Caerfyrddin
Pellter: 95 Km/59 milltir
Uchder: 1155 metr/3789 troedfedd
Lefel Anhawster: 5/10
Amcangyfrif o'r Amser: 4 i 7 awr

Proffil y llwybr

Gwylltir y Gorllewin

Dechrau: Llanymddyfri
Cyfanswm y Pellter: 105km/65 milltir
Uchder a ddringir: 1700 metr/5500 troedfedd
Lefel Anhawster: 7/10
Amcangyfrif o'r Amser: 4 i 7 awr

Proffil y llwybr

Rhiwiau hirion, beiciwr bodlon

Dechrau: Rhydaman
Cyfanswm y Pellter: 101km/62 milltir
Uchder a ddringir: 2000 metr/6560 troedfedd
Lefel Anhawster: 9/10
Amcangyfrif o'r Amser: 5 i 9 awr

Proffil y llwybr

Llwybr Arfordirol Bae Caerfyrddin

Dechrau: Parc Gwledig Pen-bre
Cyfanswm y Pellter: 62km/38 milltir
Uchder a ddringir: 1000 metr/3280 troedfedd
Lefel Anhawster: 5/10
Amcangyfrif o'r Amser: 2.5 i 5 awr

Proffil y llwybr

Taith Afon Teifi

Dechrau: Castellnewydd Emlyn
Cyfanswm y Pellter: 90km/56 milltir
Uchder a ddringir: 1740 metr/5700 troedfedd
Lefel Anhawster: 7/10
Amcangyfrif o'r Amser: 3.5 i 7 awr

Proffil y llwybr

Comin i Gomin

Dechrau: Brechfa
Cyfanswm y Pellter: 46.5km
Uchder a ddringir: 961metr
Lefel Anhawster: 
Amcangyfrif o'r Amser: 3 i 6 awr

Proffil y llwybr

Llanymddyfri

Cychwyn: Llandymddyfri
Cyfanswm Pellter: 13km/8 milltir i 93km/58m
Cyfanswm Uchder Dringo: 140m/450ft i 1680m/5500ft
Lefel Anhawster: 7/10
Amcangyfrif Amser: 30 muned to 6 awr

Proffil y llwybrau

Taith Merched OVO

Cychwyn: Llandeilo
Cyfanswm Pellter: 102km/63 milltir
Cyfanswm Uchder Dringo: 1700 metr/5500 troedfedd
Lefel Anhawster: 7/10
Amcangyfrif Amser: 4 i 7 awr

 

Ngorllewin Sir Gâr

Cychwyn: Hendy-Gwyn
Cyfanswm Pellter: 102km/63 milltir
Cyfanswm Uchder Dringo: 1650metr /5400 troedfedd
Lefel Anhawster: 6/10
Amcangyfrif Amser: 4 i 7 awr

Proffil y llwybr    Proffil y llwybr byr

Cycling weekends

Enquire now