English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd a Diod

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes yma

 

Hidlo yn ôl:

Llanymddyfri

Penygawse Victorian Tearooms

Rydym yn gaffi sy'n gallu gweini hyd at 120 ac yn gyfleuster hyfforddi baristas yn Llanymddyfri. Mae coffi yn ganolog i'n harlwy ac mae'n cael ei ategu gan frecwastau, ciniawau, prydau basged, pwdinau cartref ac mae gennym hefyd drwydded. Caiff ein gardd ei defnyddio gan grŵp o feicwyr.

Ble i ddod o hyd i ni

Penygawse 12 High Street Llandovery SA20 0PU

Cadw mewn cysylltiad

The Bear Inn

@TheBear.Cymru Bwydlen Lysieuol Arbennig 5 ystafell wely en-suite Enillwyr Gwobrau "Llanymddyfri yn ei Blodau 2021" Dewch i Weld

Cysylltwch â ni

Cadw mewn cysylltiad

Owl's Nest Llandovery

Ystafelloedd te sy'n cael eu rhedeg gan y teulu ac sydd wedi tyfu'n gaffi a enwyd yn drydydd caffi mwyaf croesawgar i feicwyr yn y DU gan Adventure Bike TV a'r caffi mwyaf croesawgar yng Nghymru yng ngwobrau caffis Cymru. Gweinir brecwast drwy'r dydd, byrgyrs arbenigol, panini, tost, baguettes a mwy.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Owls Nest Tea Room Diner, Lower Road

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 3 allan o 3

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma