O Fae Caerfyrddin yn y De i ran orllewinol Bannau Brycheiniog yn y Gogledd.  Gallwch deithio dros fynyddoedd mawreddog, drwy dirweddau gwyrdd cyfoethog a fforestydd hen a diarffordd i draethau tywodlyd euraidd eang y Sir.  Dychmygwch dirweddau gwledig ffrwythlon, arfordiroedd crisialog arbennig tuag at Saundersfoot yn Sir Benfro, Penrhyn Gŵyr a godrefryniau garw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dewch i Sir Gaerfyrddin ar wyliau y TRO NESAF!

Beth Sy’n Newydd

2017 yw'r Flwyddyn Chwedlau yng Nghymru - mae Sir Gaerfyrddin yn llawn bwrlwm yn ystod yr haf gyda phrofiadau, gwyliau a digwyddiadau gwerth chweil. Anturiaethau cyffrous ar gyfer y teulu cyfan - dewch â'r gorffennol yn fyw fel na welwyd erioed o'r blaen. Ewch allan i'r awyr agored ac archwilio ein tirwedd fendigedig, mae cymaint o straeon i'w hadrodd.