welcome

O Fae Caerfyrddin yn y De i ran orllewinol Bannau Brycheiniog yn y Gogledd.  Gallwch deithio dros fynyddoedd mawreddog, drwy dirweddau gwyrdd cyfoethog a fforestydd hen a diarffordd i draethau tywodlyd euraidd eang y Sir.  Dychmygwch dirweddau gwledig ffrwythlon, arfordiroedd crisialog arbennig tuag at Saundersfoot yn Sir Benfro, Penrhyn Gŵyr a godrefryniau garw Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Dewch i Sir Gaerfyrddin ar wyliau y TRO NESAF!

Beth Sy’n Newydd

Mae'n Flwyddyn y Môr yng Nghymru yn 2018 – Mae Sir Gaerfyrddin yn gyfuniad o arfordir anhygoel, dyffrynnoedd eang, bryniau a llynnoedd, ac mae'n cynnig yr holl gyfleusterau sydd arnoch eu hangen ar hyd y ffordd. Dewch i grwydro ein harfordir hyfryd a darganfod profiadau newydd ar hyd ein glannau.