Cyflwyno digwyddiad

Gallwch hyrwyddo eich digwyddiad am ddim ar ein safle.  Ewch i'r ffurflen Cyflwyno Eich Digwyddiad isod a llenwch y ffurflen ar-lein.

Ein nod yw cefnogi trefnwyr yr holl ddigwyddiadau drwy ein menter "Cylch Trefnwyr Digwyddiadau Sir". Nod y Cynllun yw annog cydweithio a rhwydweithio rhwng trefnwyr digwyddiadau yn ogystal â darparu hyfforddiant a chymorth er mwyn gwella'r rhaglen ddigwyddiadau ar gyfer y Sir.

Mae'r Cylch Trefnwyr Digwyddiadau a'r holl weithgareddau yn rhad ac am ddim i'r holl aelodau. Ymunwch â'n Cylch Trefnwyr Digwyddiadau

 

Eich Gwybodaeth Gyswllt

Eich Gwybodaeth Gyswllt
Manylion y Digwyddiad
Gadewch yn wag os mae'r dyddiad yr un peth â'r dyddiad dechrau
Rhaid bod o dan 300 o nodau.
Gall hon fod yn wefan, tudalen Facebook, Twitter neu fap Google.
Rhaid i'r llun fod yn 480x270px