English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Y Gât

Canolfan Crefftau Gorllewin Cymru

Mae'r adeilad cerrig ysblennydd hwn sydd yng nghanol cefn gwlad Sir Gaerfyrddin, ac a oedd ar un adeg yn felin ac wedyn yn siop nwyddau i ffermwyr, yn parhau i fod yn ganolbwynt tref Sanclêr. Mae'r adeilad nodedig hwn wedi cael ei newid a'i addasu'n ddiweddar er mwyn darparu oriel a chanolfan arddangos, siop, ystafelloedd cynadledda / cyfarfod, stiwdios artistiaid a llyfrgell Sanclêr.

Yn ogystal ag ennill gwobr "Trysor Cudd" Croeso Cymru am sawl blwyddyn yn olynol, cafodd yr adeilad ei ddisgrifio hefyd yn "atyniad sy'n darparu profiadau arbennig a chofiadwy i ymwelwyr".

Mae'r adeilad cyfan yn hygyrch i bawb ac mae Wi-Fi am ddim ar gael ym mhob man. 

 

Oriau Agor Y Gât:                              

Dydd Llun - AR GAU

Dydd Mawrth i Dydd Gwener – 10:30am – 4:30pm

Dydd Sadwrn - 9:30am – 1:00pm              

Dydd Sul - AR GAU

 

Mae'r llyfrgell wedi ailagor ac mae ar agor ddydd Mawrth 1.00-4.30, dydd Iau 1.30-4.30, dydd Gwener 10.30-1.00. Ewch i'r dderbynfa cyn mynd i'r llyfrgell.

 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yn Y Gât, dilynwch ni ar Facebook

Cysylltwch a Ni

Ffoniwch: 01267 224963
Ebostwich: YGat@sirgar.gov.uk

Y Gat, Heol Pentre,
Sancler, Sir Gaerfyrddin,
Cymru, SA33 4AA

Be Sy'mlaen nawr...

Bydd y fideos 'Cwrdd â'r Crefftwyr' yn eich cyflwyno i amrywiaeth o grefftwyr a fydd yn dangos y camau sy'n gysylltiedig â gwneud ystod o waith crefft ac yn ateb cwestiynau am eu gwaith a'u hysbrydoliaeth.

Dilynir yr holl fideos hyn gyda gweithdai wyneb yn wyneb a fydd yn cael eu cynnal yn Y Gât, Sanclêr ar ôl i’r Gât ailagor ac wrth ddilyn canllawiau Covid.

Cwrdd â’r gwneuthurwr: David Peterson

Taith fideo ragarweiniol o arddangosfa ddiweddaraf David Petersen yn Oriel y Gât, Sanclêr - "BRETON SKETCHBOOK”

Dewch i gael cip ar frasluniau’r artist a’r cerflunydd lleol o dirweddau hardd Llydaw a gwrando ar David yn trafod ei waith, ei feddyliau a’r hyn sy’n ei ysbrydoli gyda'r Parch. Jeffrey Gainer.

Cwrdd â’r gwneuthurwr: Louise Bird

Fideo rhagarweiniol o sgiliau crefft Louise Bird fel rhagflas o'r gweithdai wyneb yn wyneb sydd ar y gweill a fydd yn cael eu cynnal yn Y Gât, Sanclêr,pan fyddwn wedi ailagor.

Yn y cyfamser, mwynhewch y fideo rhad ac am ddim hwn, a ffilmiwyd yn Y Gât, i godi eich awydd am y gwaith crefft ymarferol a gwella eich sgiliau ymarferol.

Cwrdd â’r gwneuthurwr: Malcolm Beynon

Fideo rhagarweiniol o sgiliau crefftus Malcolm Beynon wrth iddo arddangos gwneud llosgydd haul gwydr lliw â ffoil copr wrth iddo drafod ei waith a'i ysbrydoliaeth.

 

Cwrdd â’r gwneuthurwr: Tina Cunningham

Fideo rhagarweiniol o sgiliau crefft Tina Cunningham wrth iddi ddangos sut y mae'n gwehyddu eitemau amrywiol gan ddefnyddio deunyddiau perthi a thrafod ei gwaith a'i hysbrydoliaeth.

Cwrdd â’r gwneuthurwr: Melissa Warren

Fideo rhagarweiniol o sgiliau crefftus Melissa Warren wrth iddi arddangos gwneud gemwaith tecstilau, lapio edafedd ac argraffu ffabrig wrth iddi siarad am ei waith a'i ysbrydoliaeth.

Cwrdd â’r gwneuthurwr: Marysia Penn

Fideo rhagarweiniol o sgiliau crefft Marysia Penn wrth iddi ddangos amrywiaeth o dechnegau gan ddefnyddio ffabrig wedi'i uwchgylchu i greu eliffantod atgofion a thorchau blodau.

Cwrdd â’r gwneuthurwr: Nina Morgan

Fideo rhagarweiniol o sgiliau crefft Nina Morgan. Mae gan Nina ystod o dechnegau ac yn y fideo hwn mae'n dangos techneg monoprint gan ddefnyddio dail.

Yr Oriel a'r Siop

Mae'r man adwerthu a'r man arddangos yn pwysleisio celf, crefftau a gwneuthurwyr o Gymru, rhai newydd a rhai sydd wedi ennill eu plwyf, gan eu galluogi i arddangos eu gwaith.

Mae'r oriel yn cynnal 8 o arddangosfeydd bob blwyddyn sy'n amrywio o ddyfrlliwiau, gwaith cerameg, printiau a ffotograffau i decstilau. Mae'r artistiaid a llawer o gyflenwyr y siop yn cael eu dewis o Dde Cymru yn bennaf.

Mae'r siop yn gwerthu amrywiaeth o anrhegion gwreiddiol a gwahanol gan gynnwys gemwaith, gwaith cerameg, mêl lleol a gwaith metel.

Be Sy'mlaen

Mae Y Gât yn Sanclêr yn gartref i Oriel Gelf ac Arddangosfeydd ac yn cynnig amrywiaeth o weithdai ar gyfer plant / teuluoedd ac oedolion. 

Ystafelloedd Cyfarfod

*Mae ein hystafelloedd cyfarfod bellach ar agor ac ar gael i’w llogi, ond oherwydd cyfyngiadau COVID rhaid cyfyngu ar y niferoedd.*

Yn ogystal â llyfrgell Sanclêr a Chyngor Tref Sanclêr, mae dwy ystafell gyfarfod ar y llawr cyntaf sydd ar gael i'w llogi ynghyd â lolfa ar wahân. Mae'r ddwy ystafell wedi’u hofferu’n llawn ac mae Wi-Fi ar gael ym mhob rhan o'r adeilad.

Taf

Mae ein hystafell gynadledda wych â seddi ar gyfer hyd at 14 o bobl ar ffurf ystafell bwrdd ac mae'n berffaith ar gyfer cyfarfodydd staff, cynadleddau a diwrnodau hyfforddiant. Mae ein cyntedd agored yn gallu cael ei ddefnyddio yn ystod egwyl eich cyfarfodydd hefyd.

Dewi

Mae ein hystafell gyfarfod â seddi ar gyfer hyd at 25 o bobl ar ffurf theatr ac mae'n hyblyg o ran newid cynllun yr ystafell. Mae ein cyntedd agored yn cael ei ddefnyddio yn ystod egwyl eich cyfarfodydd hefyd.

Rydym ni gallu darparu ar gyfer unrhyw ofynion arlwyo.

Stiwdios Artistiaid

Ar ail lawr yr adeilad mae stiwdios artistiaid ar gael i'w rhentu/llogi (os oes rhai'n wag).

Mae cyflenwad dŵr, trydan, man ffôn a Wi-Fi ym mhob stiwdio.

Rydym yn cynnig cyfraddau cymaradwy ac amserlenni hyblyg o ran llogi.

P'un a ydych yn ddylunydd, yn grefftwr neu'n artist sy'n chwilio am leoliad perffaith yn ardal Sanclêr, mae'r chwilio ar ben!