English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg
Dewch i ymweld ag Amgueddfa Sir Gâr i ddarganfod gweithiau celf a hynafiaethau cyfareddol a hynod o orffennol Sir Gâr.

Mae Amgueddfa Sir Gâr yn adrodd hanes y sir yn hen balas Esgobion Tyddewi. Mae casgliadau'r amgueddfa yn rhychwantu 50,000 o flynyddoedd yn hanes dynolryw, ac mae stori Sir Gâr yn ddiderfyn.

Ein cenhadaeth yw cadw Stori Sir Gâr, a'r gorffennol, yn fyw. Dyna pam rydym wedi buddsoddi £1.2miliwn ers 2020 i adfer ochr allanol yr adeilad. Bu'n balas yr Esgobion am dros 430 o flynyddoedd a daeth yn gartref newydd amgueddfa'r Sir ym 1978. Mae diogelu'r adeilad rhag dŵr yn helpu i gynnal yr adeilad ac yn diogelu casgliadau'r amgueddfa drwy greu amgylchedd gwell. Bydd ymwelwyr yn gweld bod mwy i'w wneud wrth i ni ddechrau adfer y tu mewn i'r adeilad a diweddaru'r arddangosion.

Mae Parc a Gerddi'r Esgob sy'n amgylchynu'r amgueddfa hefyd wedi'u trawsnewid drwy waith adfer sensitif, a reolir gan Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn

Arddangosfeydd arbennig

Mae gennym ddwy arddangosfa arbennig sy'n cael eu harddangos gyda'i gilydd rhwng 14 Mai a mis Medi:

Mae arddangosfa Cragen Beca gan yr artist Kathryn Campbell Dodd, wedi'i hysbrydoli gan gragen dro yr amgueddfa a oedd, yn ôl y sôn, yn cael ei chwythu i alw'r cymeriad chwedlonol Rebecca a'i 'Merched' i weithredu yn ystod Terfysgoedd Beca yn Sir Gâr rhwng 1839 a 1843, a

 

 

Trysorau Tecstil, tecstilau traddodiadol a grëwyd yn Sir Gâr yn dangos uchafbwyntiau'r casgliad. Mae'r casgliad yn cynnwys blancedi, sampleri a gwisgoedd Cymreig, gan roi cipolwg ar sut y cawsant eu gwneud, y deunyddiau a ddefnyddiwyd, a phwysigrwydd tecstilau i'r economi leol a'r amgylchedd.

Mae ein sioe diwedd yr haf yn edrych yn ôl ar baentiadau gan Phillip Alder, artist sy'n gweithio yn Sir Gâr sydd â chysylltiadau agos ag Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn. Mae ei waith, sy'n aml yn lliwgar ac sydd weithiau'n haniaethol neu'n cynnwys patrymau trwchus bywiog, yn dathlu gerddi a lliwiau a ffurfiau natur.

I ddod cyn bo hir...

Bydd dwy oriel wedi'u hadnewyddu – yr Oriel Ddarganfod ac Oriel Ystafell Fwyta'r Esgob – yn agor Pasg 2022, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru. Bydd mwy o orielau'n cael eu hadnewyddu fesul prosiect, er mwyn osgoi tarfu ar eich ymweliad cyn lleied â phosibl.

Fel rhan o'n partneriaeth ar y safle gydag Ymddiriedolaeth Drws i'r Dyffryn, bydd ei chanolfan ymwelwyr a'i chaffi newydd yn agor yn ddiweddarach eleni.

Amgueddfa Sir Gâr,
Abergwili, 
SA31 2JG

Mae parcio am ddim ac mae mynediad i'r amgueddfa am ddim hefyd.

Oriau Agor
Dydd Mawrth - dydd Sadwrn, rhwng 11am a 4pm

Cyfleusterau

 • Parcio Parcio
 • Mynediad am ddim Mynediad am ddim
 • Siop Siop
 • Lle picnic Lle picnic
 • Toiledau Toiledau

Sut y gallaf gael rhagor o wybodaeth?
Dilynwch ni ar Facebook @AmgueddfeyddSirGâr a Twitter @CarmsMuseums
Dilnywch @TywiGateway ar Facebook neu ewch i'r wefan tywigateway.org.uk/cy
E-bost: amgueddfeydd@sirgar.gov.uk
Ffôn: 01267 234567