English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Cefn Sidan

 

Lleoliad picnic

Traeth Cefn Sidan yw un o'r hiraf yng Nghymru, bron i wyth milltir o hyd, ac mae'n edrych dros Benrhyn Gŵyr sy'n ymddangos fel cawr yn y môr ar adegau, gan dwyllo'ch llygaid. Wrth edrych tua'r bryniau teg a'r twyni tywod ym Mhen Pyrod mae machlud yr haul yma yn y gaeaf yn hudol o artistig, ac yn parhau am filltiroedd dros dywod sidan a rhubanau o ewyn. Caewch eich llygaid a gwrando ar daran y môr sydd i'w chlywed o hyd yn y man diamser hwn. Mae'r twyni tywod hyn yn gysgodfa berffaith am bicnic. Does unman well i hedfan barcud, rhedeg y ci neu chwilota glan môr â'r plant. Neu beth am orffwys yn y tywod i fwynhau'r tawelwch a'r lleoliad yng nghwmni fflasg o de, rhôl selsig a phicen ar y maen o'r picnic.

Cyngor am bicnic: Dewch â llawer o flancedi i'ch cadw'n glyd a'ch binocwlars. Ar adegau, gallwch edrych ar draws wyth milltir o dywod, o Ynys Bŷr hyd at Ynys Wair o amgylch Penrhyn Gŵyr. Mae'r tywod fel byrddau gwledda i bob math o adar y môr ac adar gwyllt yma, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf wrth iddynt fwydo ar bysgod cregyn ar y traeth er mwyn casglu egni yn barod i fudo unwaith eto o amgylch y byd.

Sut i gyrraedd: Mae Parc Gwledig Pen-bre gerllaw ffordd arfordirol yr A484 Llanelli i Gaerfyrddin ger Porth Tywyn, dilynwch yr arwyddion i'r parc gwledig.

Taith gerdded a awgrymir: Pem-bre

 

Deli gerllaw ar gyfer picnic gaeaf:

Blasus Delicatessen
Bydd Basged Gaeaf Blasus yn cynnwys dewis o roliau selsig chorizo, baguettes, tarten ffrwythau frangipane, y cyfan yn cael eu paratoi yn y deli bob dydd yn ogystal â bar o siocled Nom Nom a hyd yn oed ychydig o dryfflau artisan efallai. Maen nhw'n barod i lenwi fflasgiau â choffi twym neu siocled poeth hefyd, a gallant bacio popeth mewn bocs i chi. Mae'r prisiau'n amrywio, yn dibynnu ar y dewis o gynnwys.

Hamper o Blasus Deli, Caerfyrddin

 

 

Ble i aros:

Gwely a Brecwast- Mae Gwely a Brecwast Cydweli yn llety teuluol 4* wrth galon tref hanesyddol Cydweli ac mae'n cynnig pedair ystafell en-suite chwaethus a digon o elfennau personol. Mae ei leoliad canolog yn golygu ei fod yn hawdd crwydro gweddill y sir, gan gynnwys trefi marchnad hynafol, gerddi'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cestyll hanesyddol a thraethau baner las.

Hunanarlwyo- Hen Beudy- Mae hwn yn fwthyn un ystafell wely hyfryd ar gyrion pentref Llansaint, ger Cydweli, ac yn ddelfrydol ar gyfer parau sydd am gael gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae'r bwthyn ar y llwybr arfordirol, wedi'i amgylchynu gan gaeau ac yn cynnig golygfeydd di-dor godidog o'r môr.