Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cefn Sidan

 

Lleoliad picnic

Traeth Cefn Sidan yw un o'r hiraf yng Nghymru, bron i wyth milltir o hyd, ac mae'n edrych dros Benrhyn Gŵyr sy'n ymddangos fel cawr yn y môr ar adegau, gan dwyllo'ch llygaid. Wrth edrych tua'r bryniau teg a'r twyni tywod ym Mhen Pyrod mae machlud yr haul yma yn y gaeaf yn hudol o artistig, ac yn parhau am filltiroedd dros dywod sidan a rhubanau o ewyn. Caewch eich llygaid a gwrando ar daran y môr sydd i'w chlywed o hyd yn y man diamser hwn. Mae'r twyni tywod hyn yn gysgodfa berffaith am bicnic. Does unman well i hedfan barcud, rhedeg y ci neu chwilota glan môr â'r plant. Neu beth am orffwys yn y tywod i fwynhau'r tawelwch a'r lleoliad yng nghwmni fflasg o de, rhôl selsig a phicen ar y maen o'r picnic.

Cyngor am bicnic: Dewch â llawer o flancedi i'ch cadw'n glyd a'ch binocwlars. Ar adegau, gallwch edrych ar draws wyth milltir o dywod, o Ynys Bŷr hyd at Ynys Wair o amgylch Penrhyn Gŵyr. Mae'r tywod fel byrddau gwledda i bob math o adar y môr ac adar gwyllt yma, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf wrth iddynt fwydo ar bysgod cregyn ar y traeth er mwyn casglu egni yn barod i fudo unwaith eto o amgylch y byd.

Sut i gyrraedd: Mae Parc Gwledig Pen-bre gerllaw ffordd arfordirol yr A484 Llanelli i Gaerfyrddin ger Porth Tywyn, dilynwch yr arwyddion i'r parc gwledig.

Taith gerdded a awgrymir: Pem-bre

 

Deli gerllaw ar gyfer picnic gaeaf:

Blasus Delicatessen
Bydd Basged Gaeaf Blasus yn cynnwys dewis o roliau selsig chorizo, baguettes, tarten ffrwythau frangipane, y cyfan yn cael eu paratoi yn y deli bob dydd yn ogystal â bar o siocled Nom Nom a hyd yn oed ychydig o dryfflau artisan efallai. Maen nhw'n barod i lenwi fflasgiau â choffi twym neu siocled poeth hefyd, a gallant bacio popeth mewn bocs i chi. Mae'r prisiau'n amrywio, yn dibynnu ar y dewis o gynnwys.

Hamper o Blasus Deli, Caerfyrddin

 

 

Ble i aros:

Gwely a Brecwast- Mae Gwely a Brecwast Cydweli yn llety teuluol 4* wrth galon tref hanesyddol Cydweli ac mae'n cynnig pedair ystafell en-suite chwaethus a digon o elfennau personol. Mae ei leoliad canolog yn golygu ei fod yn hawdd crwydro gweddill y sir, gan gynnwys trefi marchnad hynafol, gerddi'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cestyll hanesyddol a thraethau baner las.

Hunanarlwyo- Hen Beudy- Mae hwn yn fwthyn un ystafell wely hyfryd ar gyrion pentref Llansaint, ger Cydweli, ac yn ddelfrydol ar gyfer parau sydd am gael gwyliau rhamantus yn y wlad. Mae'r bwthyn ar y llwybr arfordirol, wedi'i amgylchynu gan gaeau ac yn cynnig golygfeydd di-dor godidog o'r môr.