English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Adar y Gwlyptir Llanelli

 

Lleoliad picnic  

 

Yn ogystal â bod yn warchodfa natur â thâl mynediad, mae Canolfan Gwlyptir Llanelli – Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir hefyd yn llecyn prydferth ar gyfer picnic gaeaf ac yn gyfle i weld haid o fflamingos Caribïaidd pinc! Ewch i'r gwlyptiroedd i ddod o hyd i'r man delfrydol ar gyfer picnic, mwynhau'r golygfeydd ardderchog o Foryd Byrri a defnyddio'r meinciau a'r byrddau sydd ar gael ar gyfer gwledd yn yr awyr agored. Mae golau'r gaeaf yn ychwanegu at hud y picnic wrth wylio'r pyllau, morlynnoedd, corslwyni, morfeydd a dolydd ynghyd â'r bywyd gwyllt.

Cyngor am bicnic: Os bydd y tywydd yn newid, ceir llwybrau hygyrch drwy'r corslwyni sy'n arwain at guddfannau cyfforddus lle gallwch fwyta eich picnic yn gysurus ar ddiwrnodau gwlyb, gyda golygfeydd gwych o adar y môr, llygod pengrwn y dŵr a hyd yn oed dyfrgwn!

Sut i gyrraedd: Mae Canolfan Gwlyptir Llanelli – Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir ar lan gogleddol Moryd Byrri ac mae oddi ar yr A484 a'r B4304 i Abertawe. Dilynwch yr arwyddion hwyaid oddi ar yr M4 drwy adael y draffordd ar gyffordd 48.

 

Deli gerllaw ar gyfer picnic gaeaf:


Yn hytrach nag ymweld â deli yn Llanelli, beth am fynd gam ymhellach ac ymweld â marchnad dan do sy'n cynnig bwydydd picnic ar gyfer pob cyllideb, gan gynnwys caws Cymreig lleol, cracers, cocos, bara lawr, bwydydd môr ffres a digonedd o ddanteithion melys felly mae rhywbeth at ddant pawb. Mae'r farchnad ar agor rhwng 08:30 a 17:30 bob dydd (ond ar gau ar ddydd Sul).
 

Cegin Glas y Dorlan ar safle Ymddiriedolaeth Adar y Gwlyptir yw'r dewis gorau i gael byrbrydau ar gyfer eich picnic. Gall y rhai sydd am gael pryd o fwyd penodol ffonio ymlaen llaw i drefnu rhywbeth arbennig: 01554 741087.

Marchnad Dan Do Llanelli

 

Ble i aros:

Gwely a Brecwast- Mae Parc y Strade sydd yng nghanol Llanelli, yn westy perffaith ar gyfer y rheiny sydd am archwilio atyniadau megis Canolfan Gwlyptir Genedlaethol a Pharc Gwledig Pen-bre. Mae'n cynnig sba i ymlacio a rhoi cynnig ar ddefodau ymdrochi mewn twba copr, ac mae'r bwyty yn gweini prydau blasus gyda'r hwyr gan gynnwys coes cig oen Cymreig wedi ei rostio.

Hunanarlwyo- Bythynnod Gwyliau Pantymeillion- Mae'r casgliad hwn o fythynnod 5* (lle i 2-6 gysgu) yn Llanelli, o fewn naw erw o erddi hardd ac yn cynnig golygfeydd o'r môr, ystafelloedd clyd a hyd yn oed pwll awyr agored wedi'i wresogi. Ceir afon fach ar y tir sy'n llifo i Bwll Trebeddrod gerllaw a llu o deithiau cerdded drwy'r coed o stepen y drws.