English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Llefydd i aros

Ymlaciwch yn y llefydd ramantus yma
Tan Y Lan

 

BWTHYN RHAMANTUS A CHARTREFOL I DDAU YN UNIG

Beth am fwynhau'r tywydd 'cwtsho' hwn a dianc i'r bwthyn hyfryd a rhamantus hwn sydd mewn ardal dawel a heddychlon gyda golygfeydd gwych dros Afon Tywi a'r aber tuag at Gastell Llansteffan.

Ewch am dro rhamantus ar hyd y traeth tywodlyd gerllaw neu cerddwch o'n bwthyn ar hyd Llwybr yr Arfordir, neu gallwch ymlacio a gwrando ar y tawelwch o'ch amgylch. Beth bynnag yr ydych eisiau ei wneud, rydych ar eich gwyliau.

Bydd gwely dwbl cyffyrddus a chynnes yn barod ar eich cyfer, mae'r pris yn cynnwys yr holl lieiniau a thywelion a'r gwresogi.

Mae'r prisiau yn dechrau o £120.00 y cwpwl am 3 noson

 

Old Oak Barn

 

DIANC I GEFN GWLAD

Camwch y tu allan i ddrws ffrynt yr Old Oak Barn a byddwch yn cael eich cyfarch gan dawelwch y dyffryn coediog prydferth, sydd yn llawn bywyd gwyllt ac sydd â thros 35 erw o lwybrau drwy'r goedwig i'w crwydro.

Prisiau o £250 am 4 noson ym mis Chwefror

Basel Cottage

 

SIOCLED A GWIN AM DDIM

Gall cyplau sy'n aros yn Basel Cottage dros wythnosau Santes Dwynwen a Sant Ffolant fwynhau siocled a gwin am ddim. Gallwch hefyd fwynhau Te Hufen cartref yn ystod eich arhosiad.

Mae'r prisiau'n dechrau o £361 am 3 noson

Red Kite Cottage a Bwthyn y Golchdy

 

 

CWTSIWCH I MEWN YN RED KITE COTTAGE A'R GOLCHDY

Dathlwch eich arhosiad gyda Prosecco a siocledi a gynigir i westeion sy'n aros dros noson / penwythnosau Santes Dwynwen a Sant Ffolant. Ymlaciwch o flaen y tanllwyth o dân yn y Golchdy.

Y Golchdy - Prisiau'n dechrau o £128 am 3 noson

Red Kite Cottage - Prisiau'n dechrau o £250 am 3 noson