English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Nadolig Traddodiadol

"Y ffordd orau o rannu hwyl yr ŵyl yw canu'n uchel i bawb i glywed." Will Ferrell, "Elf" Will Ferrell, "Elf"

Hwyl Nadoligaidd i'r Teulu

Cwrdd â charw go iawn

Ewch i Gaerfyrddin ddydd Sadwrn, 19 Tachwedd lle bydd y ceirw Cairngorm enwog yn dychwelyd ar gyfer yr orymdaith Nadolig flynyddol a bydd y goleuadau'n cael eu cynnau. Bydd Siôn Corn yn cael ei gludo drwy'r dref ar sled.

Ydych chi wedi colli'r cyfle i weld y ceirw?
Peidiwch â phoeni! Gallwch fynd i weld y ceirw ym Mharc a Chastell Dinefwr ger Llandeilo, lle mae nifer dda ohonyn nhw. Ar ôl ichi weld y ceirw, gallwch alw i gael te a chacen ym Mhlas Dinefwr neu fynd i un o’r caffis gwych eraill sydd yn Llandeilo i gael prynhawn arbennig!

Ymweld â Siôn Corn

O ddiwedd mis Tachwedd a thrwy gydol mis Rhagfyr, ewch i gwrdd â Siôn Corn a'i gyfeillion pluog, y tylluanod, yn y digwyddiad Nadolig hudolus i'r teulu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ewch i weld Siôn Corn yn ei Groto ynghyd â'r tylluanod a fydd yn dosbarthu eich llythyrau i Siôn Corn. Dewch i gwrdd â Fudge y dylluan enfawr, chwarae gemau Nadolig a gwylio'r sioeau hedfan Nadolig yn y digwyddiad hudolus hwn.

Ewch ar daith ar y Trên Nadoligaidd yn Rheilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr ddydd Sadwrn a dydd Sul, 3 a 4 Rhagfyr, lle bydd Siôn Corn yn ei groto yn y rheilffordd i gwrdd â phlant (ac oedolion a chŵn ufudd hefyd!). Bydd teithiau trên ar gael ar ein trên pacer Dosbarth 142 cynnes a chlyd.

 

Dewis eich coeden Nadolig

Gallwch brynu eich coeden Nadolig yn Llanddarog, lle bydd Cymru Christmas Trees yn gadael i chi ddewis eich coeden, ac yna’n ei thorri a’i phacio, neu ewch i Fferm Coeden Nadolig Salem. Maen nhw hefyd yn gwerthu coed mewn potiau. 

Ar ôl y Nadolig, gallwch fynd â’ch coeden i’w hailgylchu yn un o’n canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, Trostre, Llanelli, Wern-ddu, Rhydaman neu Hendy-gwyn ar Daf, I gael rhagor o syniadau am ailgylchu dros gyfnod y Nadolig, gweler: sirgar.llyw.cymru/ailgylchu.

Mynd i weld pantomeim

Pa ffordd well o ddathlu'r Nadolig na mynd i weld pantomeim? Mae cynifer o sioeau i ddewis o'u plith y Nadolig hwn. Gweler Theatrau Sir Gâr.

Mae'r hwyl yn dechrau yn Theatr y Ffwrnes ar 21 Rhagfyr. Ymunwch â Llanelli Musical Theatr Group wrth iddynt gyflwyno fersiwn newydd o'r stori bantomeim hudolus, Aladdin, yn Stiwdio Stepni yn Theatr y Ffwrnes, sy'n lleoliad mwy cartrefol. Gyda cherddoriaeth, dawnsio a chwerthin drwyddo draw, dyma'r panto Nadolig traddodiadol roeddech chi'n dyheu amdano!

Bydd hwyl y Nadolig yn parhau ym mis Ionawr pan fydd y Friendship Theatre Group yn perfformio ei gynhyrchiad o Peter Pan yn Theatr y Ffwrnes, (12 - 29 Ionawr). Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i weld pantomeim llawn chwerthin.

A oes arnoch chi awydd gwneud rhywbeth hollol wahanol?

Mae Cae Rasio Ffos Las yn Nhrimsaran yn cynnal diwrnod siwmper Nadolig ar 15 Rhagfyr, a chydag ychydig dros wythnos i fynd tan y 25ai, gadewch eich paratoadau ar gyfer y Nadolig a mwynhewch ddiwrnod yn y rasys yn Ffos Las.