English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Nadolig Traddodiadol

"Y ffordd orau o rannu hwyl yr ŵyl yw canu'n uchel i bawb i glywed." Will Ferrell, "Elf" Will Ferrell, "Elf"

Hwyl Nadoligaidd i'r Teulu

Cwrdd â charw go iawn

Ewch i Gaerfyrddin ddydd Sadwrn, 20 Tachwedd lle y bydd y ceirw Cairngorm enwog yn dychwelyd ar gyfer yr orymdaith Nadolig flynyddol. Bydd Siôn Corn yn cael ei gludo drwy'r dref ar sled.
Bydd parêd ceirw blynyddol Llanelli yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn, 4 Rhagfyr o amgylch y dref.

Ydych chi wedi colli'r cyfle i weld y ceirw?
Peidiwch â phoeni! Gallwch fynd i weld y ceirw ym Mharc a Chastell Dinefwr ger Llandeilo, lle mae nifer dda ohonyn nhw. Ar ôl ichi weld y ceirw, gallwch alw i gael te a chacen ym Mhlas Dinefwr neu fynd i un o’r caffis gwych eraill sydd yn Llandeilo i gael prynhawn arbennig!

Ymweld â Siôn Corn

O ddiwedd mis Tachwedd a thrwy gydol mis Rhagfyr, ewch i gwrdd â Siôn Corn a'i gyfeillion pluog, y tylluanod, yn y digwyddiad Nadolig hudolus i'r teulu yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ewch i weld Siôn Corn yn ei Groto ynghyd â'r tylluanod a fydd yn dosbarthu eich llythyrau i Siôn Corn. Dewch i gwrdd â Fudge y dylluan enfawr, chwarae gemau Nadolig a gwylio'r sioeau hedfan Nadolig yn y digwyddiad hudolus hwn.

Ewch am dro ar y trên Nadolig yn Rheilffordd Llanelli a'r Mynydd Mawr ddydd Sadwrn, 4 Rhagfyr a dydd Sul, 5 Rhagfyr, lle y bydd Siôn Corn yn y groto yn y rheilffordd i gwrdd â phlant (yn ogystal ag oedolion a chŵn sy'n ymddwyn yn dda!). Bydd modd teithio ar ein trên 'Pacer' Dosbarth 142 cynnes a chlyd.

Dewch â'ch llythyr ar gyfer Siôn Corn a mwynhewch ddiwrnod hudolus yn yr eglwys brydferth hon yn Eglwys San Pedr ddydd Sadwrn, 20 Tachwedd. Wrth i'r rhai ifanc ymweld â Siôn Corn yn ei groto, gall yr oedolion fwynhau gwin cynnes a mins pei.  Bydd Ffair Nadolig yn cael ei chynnal bob ochr i ystlys yr eglwys eiconig, a fydd yn cynnwys stondinau crefft, anrhegion a bwyd lleol.

 

Dewis eich coeden Nadolig

Gallwch brynu eich coeden Nadolig yn Llanddarog, lle bydd Cymru Christmas Trees yn gadael i chi ddewis eich coeden, ac yna’n ei thorri a’i phacio, neu ewch i Fferm Coeden Nadolig Salem. Maen nhw hefyd yn gwerthu coed mewn potiau. 

Ar ôl y Nadolig, gallwch fynd â’ch coeden i’w hailgylchu yn un o’n canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref, yn Nant-y-caws, Caerfyrddin, Trostre, Llanelli, Wern-ddu, Rhydaman neu Hendy-gwyn ar Daf, I gael rhagor o syniadau am ailgylchu dros gyfnod y Nadolig, gweler: sirgar.llyw.cymru/ailgylchu.

Mynd i weld pantomeim

Pa ffordd well o ddathlu'r Nadolig na mynd i weld pantomeim? Mae cynifer o sioeau i ddewis o'u plith y Nadolig hwn. Gweler Theatrau Sir Gâr.

Mae'r hwyl yn dechrau yn Theatr y Glowyr, Rhydaman ddydd Sadwrn, 27 Tachwedd pan fydd Theatr Gymunedol Rhydaman yn perfformio pantomeim 30 munud AM DDIM o'r enw The Christmas Star (and the naughty elves). Ar ôl y pantomeim bydd modd ymweld â groto Siôn Corn a bydd anrheg fach i bob plentyn.

Bydd hwyl y Nadolig yn parhau ym mis Ionawr pan fydd y Friendship Theatre Group yn perfformio ei gynhyrchiad o Peter Pan yn Theatr y Ffwrnes, (13 - 30 Ionawr). Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i weld pantomeim llawn chwerthin.

A oes arnoch chi awydd gwneud rhywbeth hollol wahanol?

Mae Cae Rasio Ffos Las yn Nhrimsaran yn cynnal diwrnod siwmper Nadolig ar 16 Rhagfyr, a chydag ychydig dros wythnos i fynd tan y 25ain, gadewch eich paratoadau ar gyfer y Nadolig a mwynhewch ddiwrnod yn y rasys yn Ffos Las.