English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Digwyddiadau'r Nadolig

"Rydym yn well drwy gydol y flwyddyn o ganlyniad i fod yn blentyn unwaith eto mewn ysbryd adeg y Nadolig." Laura Ingalls Wilder

Digwyddiadau'r Nadolig

Dechrau cyfri'r dyddiau tan y Dolig

Mae'r Nadolig yn agosáu.... ac mae bron yn amser cynnau'r goleuadau Nadolig ar hyd a lled Sir Gaerfyrddin. Mae gweld y goleuadau'n cael eu cynnau'n elfen hudolus o gyfnod y Nadolig ac yn gwneud i bawb deimlo hwyl yr ŵyl.

Mae Cynnau'r Goleuadau Nadolig a'r Carnifal yn Llanelli yn ddathliad mawr yn Sir Gaerfyrddin ac mae miloedd o bobl yn dod i'r digwyddiad er mwyn gwylio Gorymdaith y Nadolig a'r sioe tân gwyllt sy'n symbol bod dathliadau'r Nadolig wedi dechrau. Ymunwch yn yr hwyl nos Wener, 19 Tachwedd.

Cynhelir y dathliadau ddydd Sadwrn, 20 Tachwedd yng Nghaerfyrddin, a bydd goleuadau'r dref a Rhodfa'r Santes Catrin yn cael eu cynnau, ynghyd â gorymdaith y ceirw yn digwydd yn y prynhawn.

 

 

Nadoligaidd Hudol

Mae Siôn Corn a'i gyfeillion yn brysur iawn yn creu anrhegion Nadolig ac maent yn chwilio am gynorthwywyr yng Nghanol tref Caerfyrddin ddydd Sadwrn, 20 Tachwedd.

Rhwng 1pm a 4pm bydd Gorsafoedd Coblynnod wedi’u lleoli ar hyd y dref, gyda gweithgareddau Nadoligaidd am ddim i blant. Bydd Y Clos Mawr, Maes Nott, Yr Atom, Rhodfa Santes Catrin, Lôn Jackson a Rhodfa Myrddin i gyd yn ymuno yn yr hwyl gyda llawer o bethau i’w gwneud am ddim trwy gydol y prynhawn.

Gŵyl y Synhwyrau

Mae Gŵyl y Synhwyrau Llandeilo, sef digwyddiad blynyddol yng nghalendr Nadolig Sir Gaerfyrddin, yn arwydd bod y Nadolig yn agosáu.

Luminate: Llwybr Golau Hudolus. Ymunwch â ni ym mis Rhagfyr am daith hudolus ar hyd llwybr wedi'i oleuo'n drawiadol drwy diroedd hardd yr Ardd Fotaneg. Dewch i fwynhau ein llwybr hudolus sy'n filltir o hyd ac sy'n cynnwys goleuadau trawiadol a sioe oleuadau arbennig y gellir rhyngweithio â hi, ynghyd â cherddoriaeth gefndir hyfryd. Gall pawb fwynhau'r profiad bendigedig hwn, yr hen a'r ifanc fel ei gilydd. Mae'r llwybr ar agor bob nos rhwng 1 Rhagfyr 2022 a dydd Llun, 2 Ionawr 2023 (ar gau ddydd Nadolig). Mae'n rhaid archebu tocynnau ymlaen llaw ar-lein.

Siopa - syniadau am anrhegion

Mae cyfnod y Nadolig yn Sir Gaerfyrddin yn baradwys i siopwyr, gyda digwyddiadau arbennig yn cynnig y cyfle i brofi rhywbeth gwahanol, o'r Ffeiriau Bwyd a Chrefftau Nadolig yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i siopau sionc Nadolig 100% Sir Gâr. Byddwch yn siŵr o ddod o hyd i anrhegion arbennig i lenwi’r hosan.

Cyfle i fynd i hwyl yr ŵyl wrth ichi grwydro o gwmpas y stondinau o safon, gan gynnwys stondinau artistiaid annibynnol a gwneuthurwyr crefft. Bydd y Tŷ Gwydr yn llawn danteithion blasus a syniadau ar gyfer anrhegion Nadolig unigryw i'r teulu cyfan. Bydd adloniant Nadoligaidd yn darparu'r trac sain ar gyfer eich diwrnod wrth ichi yfed siocled poeth moethus neu wydraid o win twym â'r tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd i'w weld yn y cefndir, ddydd Sadwrn, 11 Rhagfyr tan ddydd Sul, 12 Rhagfyr.

Mae 100% Sir Gâr yn cynnal dwy siop sionc sy'n llawn hwyl yr ŵyl a syniadau am anrhegion yn y cyfnod cyn y Nadolig. Dewch i gwrdd â'r gwneuthurwyr a'r cynhyrchwyr bwyd o bob cwr o Sir Gaerfyrddin yn y siopau sionc yng Nghaerfyrddin a Chanol Tref Llanelli.

Os ydych am gadw'r plant yn brysur, bydd Ffair Nadolig Pen-bre yn ddiwrnod allan ardderchog. Cynhelir y ffair ddydd Sadwrn, 4 Rhagfyr a dydd Sul, 5 Rhagfyr, a bydd stondinau crefft yn y babell fawr er mwyn cael syniadau am anrhegion, ynghyd â chorau ysgolion lleol yn canu carolau Nadolig a grwpiau perfformio drwy gydol y penwythnos. Gallwch gwrdd â'r alpacaod ac, wrth gwrs, bydd y person pwysicaf, Siôn Corn, yno am y penwythnos.

 

Rhagor o Ddigwyddiadau Nadolig

Gweler ein tudalennau Be sy' Mlaen i gael gwybod rhagor am ddigwyddiadau Nadolig a Hwyl yr ŵyl.