English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Byddwch yn Egnïol

Creu atgofion am oes

Byddwch yn Egnïol

Teithiau cerdded yn y gaeaf: traethau, mynyddoedd ac afonydd

Mae cannoedd o filltiroedd o lwybrau yn Sir Gaerfyrddin, a gallwch gerdded yn y wlad, o’r mynyddoedd i lawr i’r dyffrynnoedd ffrwythlon, neu ar lan y môr, yn cynnwys Llwybr yr Arfordir.   Ymysg ein ffefrynnau ni y mae 'llwybr pen-blwydd' Dylan Thomas yn Nhalacharn; Parc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli; Gwarchodfa Adar Gwenffrwd-Dinas a choedwigoedd eang Brechfa a Chil-y-cwm.

Mynd ar sled os oes eira neu sglefrio ar iâ neu sgïo os nad oes eira!

Os bydd hi’n bwrw eira, mae llefydd gwych i sledio yn Sir Gaerfyrddin; rydyn ni’n arbennig o hoff o fynd i Barc Dinefwr, ger Llandeilo; Castell Dryslwyn yn Nyffryn Tywi; Castell Llanymddyfri a Pharc Coetir y Mynydd Mawr yn y Tymbl. Mae digonedd o fannau eraill hefyd - cysylltwch â ni i roi gwybod am eich hoff fannau chi. Os na fydd hi'n bwrw eira, beth am roi cynnig ar sgïo ar y llethr sgïo sych ym Mharc Gwledig Pen-bre?

Hwyl y Dŵr

Gall plant o dan 16 oed fwynhau nofio am ddim a rhaglen lawn o weithgareddau yn ystod gwyliau'r ysgol yn ein canolfannau hamdden yn Sir Gaerfyrddin.

 

Ewch ar gefn eich beic!!

Ydy Siôn Corn wedi dod â beic newydd? Beth am fwynhau diwrnod allan i'r teulu ar un o'n llwybrau beicio di-draffig ar gyfer y teulu?