English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyd Nadoligaidd

Mae gennym rywbeth i ddod â dŵr i ddannedd pawb gan gynnwys siopau siocled sy'n gwerthu danteithion Nadoligaidd, caws wedi'i addurno fel pwdin Nadolig, siopau delicatessen arbennig, a'n marchnadoedd lleol.

Bwyd Nadoligaidd

Dwlu ar Nadolig Lleol

Mae Sir Gaerfyrddin yn nefoedd i rai sy’n mwynhau bwyd da; does dim byd tebyg i’r profiad o brynu cig o siop y cigydd, lle mae cynnyrch lleol a gwasanaeth personol yn cyfuno i sicrhau eich bod yn cael y bwyd gorau ar gyfer y Nadolig. Am wir flas lleol, trowch i mewn i un o farchnadoedd y sir: ym Marchnad Caerfyrddin, beth am roi cynnig ar Ham Caerfyrddin Albert Rees, sy’n cael ei baratoi drwy ddilyn rysáit sydd mor hen â’r Rhufeiniaid? Ym Marchnad Llanelli fe gewch chi fwyd môr deniadol ac amrywiaeth diddorol o ddanteithion lleol.

Carmarthen Ham

Syniadau siopa a danteithion blasus

Os ydych yn chwilio am rywbeth arbennig iawn ar gyfer y Nadolig, ewch i Wrights Food Emporium yn Llanarthne neu i siop Tŷ Croeso yng Nghastellnewydd Emlyn - dau le perffaith i brynu’r bwydydd lleol hynny sy’n hanfodol ar gyfer y Nadolig.

Mae Caws Cenarth hyd yn oed yn gwneud caws ar siâp pwdin Nadolig, ac os nad ydy hwnnw’n apelio atoch chi, beth am roi cynnig ar hufen iâ blas mins-pei o Cowpots yn Hendy-gwyn ar Daf? Yn siop Heavenly, Llandeilo, mae pob math o siocled allwch chi ei ddychmygu, gan gynnwys Siôn Corn a dynion eira siocled a choed Nadolig siocled anferth, a byddwch yn siŵr o gael eich temtio!

 

Syniadau ar gyfer Hamperi

Gall hamper bwyd wneud anrheg Nadolig berffaith - ac mae rhai moethus ar gael o siop Ferryman, Talacharn, neu siop deli Blasus, Caerfyrddin. Ymhellach i’r gogledd, gallwch fynd i La Patisserie yn Llanymddyfri, neu Flows on Market Street yn Llandeilo. Beth am brynu hamper bwyd bach a mwynhau picnic yn y Gaeaf? Mae digonedd o leoliadau trawiadol i'w mwynhau.