English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Myddfai

Reid fer ond heriol i bentref Myddfai

Cychwyn: Llanymddyfri

Cyfanswm Pellter: 13km/8 milltir

Cyfanswm Dringo: 200m/985tr

Lefel Anhawster: 4/10

Amcangyfrif Amser: 30 munud i 90 munud

Route map for Myddfai - Llandovery (S3) by Discover Carmarthenshire on plotaroute.com

Cyfarwyddiadau

O Faes Parcio Llanymddyfri ewch allan i’r A40 a throwch i’r chwith bron yn syth i’r A4069, arwydd Llangadog. Ewch ymlaen am 1.5km, ac yn fuan ar ôl croesi pont, trowch i’r chwith, arwydd Myddfai. Ewch ymlaen am 2.5km, ac yn y gyffordd-t wedi disgyniad serth trowch i’r chwith.

Ewch ymlaen i bentref Myddfai ac yn y pentref yn y gyffordd-t trowch i’r chwith. Dilynwch yn ôl i Lanymddyfri am bron i 5km. Yn y gyffordd trowch i’r chwith ac ewch ymlaen am 300 metr, gan droi i’r chwith yn union cyn y Castle Hotel i fynd yn ôl i’r maes parcio.

Mae pentref Myddfai yn gyforiog o hanes a chwedlau a gafodd eu trosglwyddo o genhedlaeth i genhedlaeth. Mae stori Meddygon Myddfai a Morwyn y Llyn yn rhannau annatod o ddiwylliant y pentref. Mae’r ganolfan ymwelwyr a’r caffi ym Myddfai yn lleoedd gwych i alw ynddynt a dysgu am y trysorau sydd gan y pentref hwn. Yn fwy diweddar, daeth yr ardal yn un frenhinol, ac erbyn hyn mae fferm a stad Llwynywermod yn eiddo i Ddugiaeth Cernyw.

Mae’r llwybr hwn yn gadael Llanymddyfri ac yn fuan byddwch ar lonydd tawelach cefn gwlad. Wedi croesi afon Brân mae’n dringo’r cyntaf o nifer o riwiau ar y llwybr sydd, er eu bod yn fyr, yn sicr yn gadael ei ôl gan nad yw Myddfai yn lle hawdd i’w gyrraedd.

Mae disgyniad cyflym, byr i faenordy a choetir Cilgwyn yn cynnig cyfle byr i gael eich gwynt yn ôl ar ffyrdd mwy gwastad, cyn cychwyn ar ddringfa arall, yr un olaf cyn cyrraedd y pentref diolch byth. Wrth fynd i mewn i’r pentref rydych yn pasio capel ac yn mynd ymlaen heibio’r hen ysgol, ac mae’r ganolfan ymwelwyr yn ddargyfeiriad byr ar y dde. Mae’n werth mynd i’w gweld, os oes gennych ddiddordeb mewn hanes neu os nad ydych ond yn chwilio am luniaeth.

Mae’r daith yn ôl ar i fyny i ddechrau, gan ddringo allan o’r pentref i fan uchel ger stad Llwynywermod. Mae’r disgyniad olaf i Lanymddyfri i lawr yr hyn a elwir yn lleol yn Rock Hill yn serth a gall fod yn beryglus, ac mae angen bod yn ofalus ond mae’n ddiwedd bywiog a boddhaus iawn i lwybr gwych.

Uchafbwyntiau

Myddfai – Pentref mewn lleoliad hyfryd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Cyfle am hoe

Myddfai – Neuadd Gymuned, canolfan ymwelwyr a chaffi

Llanymddyfri – Ystafelloedd Te Penygawse

Llanymddyfri – Caffi’r Ganolfan Grefftau

Llanymddyfri – West End Cafe

 

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop feiciau, Cross Hands

Cycle-tec – Siop feiciau – Llanfair-ym-Muallt