English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Dyffrynnoedd Tywi a Chothi

Lonydd tawel a thaith ar hyd dau o’r dyffrynnoedd afon harddaf yng Nghymru

Cychwyn: Llanymddyfri

Cyfanswm Pellter: 45km/28 milltir

Cyfanswm Dringo: 720m/2360tr

Lefel Anhawster: 5/10

Amcangyfrif Amser: 2.5 i 3.5awr

Cyfarwyddiadau

O Faes Parcio Llanymddyfri ewch allan i’r A40 a’i dilyn am 300 metr, yna trowch i’r dde (cyn y groesfan reilffordd) i’r A483, arwydd Llanfair-ym-Muallt. Dilynwch am 400 metr, yna trowch i’r chwith, arwydd Rhandir-mwyn a Chronfa Ddŵr Brianne.

Dilynwch am 4km, trowch i’r chwith dros bont garreg, arwydd Cil-y-cwm. Dilynwch trwy Gil-y-cwm ac ewch yn eich blaen am gyfanswm o 23km heibio’r Towy Bridge Inn ac ymlaen i lawr dyffryn Cothi trwy Gwrt y Cadno ac i gyffordd-t ger pentref Pumsaint.

Trowch i’r chwith i’r A482 a’i dilyn am bron i 6km. Wrth i’r ffordd fynd ar i lawr yn raddol, trowch i’r chwith, arwydd Porth-y-rhyd ac ewch ymlaen drwy’r pentref ac ymlaen trwy Siloh. Yn fuan wedyn mae’r ffordd yn mynd ar i lawr yn gyflym, ewch yn eich blaen nes iddi wastatáu a dilynwch yr arwyddion yn ôl i Lanymddyfri.

Os mai taith dawel trwy un o berlau cudd Cymru yw eich syniad chi o reid berffaith bydd y daith hon i fyny’r Tywi ac i mewn i ddyffryn Cothi yn un a gofiwch am amser maith.

Mae Llanymddyfri yn dref lle y mae afonydd yn rhan bwysig o’i bywyd gan fod dim llai na 4 afon yn rhedeg drwyddi. Y fwyaf ohonynt yw Afon Tywi, sy’n un o’r afonydd hiraf yng Nghymru a’r hiraf o blith afonydd sy’n aros yn gyfan gwbl yng Nghymru; mae ei tharddiad ym Mynyddoedd Cambria i’r Gogledd ac aiff i mewn i’r môr yn Llansteffan.

Wedi gadael Llanymddyfri mae’r daith yn dilyn llwybr yr afon gan gynnig golygfeydd o’r rhaeadrau sy’n llifo’n sianeli dwfn yn y graig a phontydd gwych sydd i’w gweld yma a thraw. Mae’n daith ddymunol, hamddenol trwy Gil-y-cwm ac i fyny i Bont Tywi, ac yno mae’r reid yn dechrau newid wrth iddi adael y Tywi a chrwydro i dirweddau mwy gwyllt.

Mae’r ffordd yn dringo’n raddol, ac er nad yw fyth yn cyrraedd uchelfannau, mae natur a thawelwch y ffordd yn gwneud iddi deimlo’n uwch a mwy gwyllt. O fan ucha’r daith mae’n dechrau dilyn Afon Cothi, afon llawer llai sy’n llifo yn y pendraw i’r Tywi ger Caerfyrddin a’r dyffryn sy’n cynnig golygfeydd ar hyd y daith i lawr yr afon. Wrth i’r ffordd fynd ar i lawr, gan groesi’r afon fwy nac unwaith a thrwy goetiroedd hynafol, aiff heibio Dolaucothi, un o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a lleoliad cyn fwynglawdd aur sy’n dyddio’n ôl dros 2000 o flynyddoedd i gyfnod y Rhufeiniaid. Mae’n gyrchfan wych i’r teulu cyfan, gan gynnwys ogofáu i’w harchwilio ac aur i’w ddarganfod.

O Ddolaucothi, ger Pumsaint mae’r llwybr yn ail-ymuno â ffyrdd lletach am beth amser ac un ddringfa fawr cyn dianc i ffyrdd tawelach yn fuan wedi dechrau mynd ar i lawr. Wrth basio trwy bentref Porth-y-rhyd mae’r ffordd yn dechrau mynd ar i lawr, ac felly y mae bron yr holl ffordd yn ôl i Lanymddyfri. Disgyniad troellog, tonnog sy’n dechrau gyda golygfeydd draw i Fannau Brycheiniog, trwy goetiroedd bychain ac yn gorffen trwy groesi Afon Tywi unwaith eto cyn dilyn y filltir olaf yn ôl i Lanymddyfri. Taith wych i unrhyw un sy’n hoff o grwydro’r anialdir.

Uchafbwyntiau

Dyffryn Cothi – Darn cul o darmac sy’n nadreddu i lawr y dyffryn

Cil-y-cwm i Bont y Tywi - Dyffryn lletach ond yr un mor ddymunol ar ffordd ag iddi wyneb da ar ei hyd

Porth-y-rhyd i Lanymddyfri – Ar ôl llawer o waith caled yn gynnar, mae’r darn olaf yn un i’w fwynhau

Cyfle am hoe

Rhandirmwyn – Tywi Bridge Inn

Llanymddyfri – Ystafelloedd Te Penygawse

Llanymddyfri – Caffi’r Ganolfan Grefftau

Llanymddyfri – West End Cafe

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop feiciau, Cross Hands

Cycle-tec – Siop feiciau – Llanfair-ym-Muallt