English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Cychwyn: Llanymddyfri

Cyfanswm Pellter: 15.5km/10 milltir

Cyfanswm Dringo: 140m/450tr

Lefel Anhawster: 2/10

Amcangyfrif Amser: 30 munud i 90 munud

Route map for Cilycwm - Llandovery (S4) by Discover Carmarthenshire on plotaroute.com

Cyfarwyddiadau

O Faes Parcio Llanymddyfri ewch allan i’r A40 a’i dilyn am 800 metr. Yn syth wedi croesi’r Afon Tywi trowch i’r dde i is-ffordd, arwydd Cil-y-cwm. Dilynwch y ffordd am 1.3km, ac yna trowch i’r chwith yn y gyffordd-t. Ar ôl ychydig gannoedd o fetrau wrth i’r ffordd ddechrau dringo trowch i’r dde, arwydd Cil-y-cwm. Dilynwch am 2.5km ac ar y gyffordd ewch yn syth yn eich blaen ac i mewn i Gil-y-cwm.

Yn y pentref ei hun trowch i’r dde yn fuan wedi mynd heibio’r eglwys a dilynwch yr is-ffordd am 2km i’r gyffordd-t nesaf. Trowch i’r dde ac ewch yn ôl i Lanymddyfri. Wrth fynd i mewn i’r dref ar y groesffordd ewch yn syth yn eich blaen dros yr A483 i Stryd Cerrig. Dilynwch y ffordd i’r gwaelod, a throwch i’r dde ar y gyffordd-t. Ar ôl 100 metr trowch i’r chwith i’r maes parcio i orffen.

 

I reidwyr sy’n chwilio am daith fer ond deniadol ar lonydd gwledig, mae hon yn sicr o apelio. Gan nad oes unrhyw fryniau llethol a digonedd o olygfeydd mae’n reid ddymunol.

O’r cychwyn ac o ganol y dref ni fyddwch ar briffordd am fwy nac 800 metr cyn troi i ffwrdd yn fuan wedi croesi Afon Tywi. Oddi yma mae traffig yn ysgafnhau, ac er bod y ffyrdd yn gulach maent yn dal yn ddymunol iawn.

Mae gan ddarn cychwynnol yr hyn a elwir yn lleol yn “Ddolen Dolau” ambell godiad ffordd sy’n ddigon i dwymo’r corff a’r coesau. Mae’r llwybr yn troi i ffwrdd ar waelod bryn mawr o’r enw “Henllys”, fydd yn rhyddhad i lawer, ac mae’n troi i ddarn tawel a choediog o ffordd sy’n dilyn yr afon Tywi wrth iddi ddolennu i fyny’r dyffryn. Mae un ddringfa fer arall ar y gorwel, sef darn anoddaf y llwybr, ond hon yw’r unig ddringfa o bwys ar y daith gyfan.

Mae pentref Cil-y-cwm yn dawel a dymunol ac mae tafarn boblogaidd yn y canol. Oddi yma mae’r llwybr yn troi i ffyrdd tawelach fyth dros afon Gwenlais, ac yn fuan wedyn mae’n croesi’r afon Tywi dros bont fetel.

Wedi ail-ymuno â’r hyn all ymddangos erbyn hynny yn ffordd llawer lletach, mae’r darn olaf yn daith braf iawn yn ôl i Lanymddyfri, y rhan fwyaf ohoni ar i lawr, a chan obeithio nad oes blaenwynt dylai fod yn hamddenol braf. Ar ddiwrnod clir gellir gweld copa Fan Brycheiniog a chrib eiconig Bannau Sir Gaer yn y pellter.

Uchafbwyntiau

Cilycwm – Pentref tawel ar yr afon Gwenlais yn Nyffryn Tywi

Cyfle am hoe

Cilycwm – Neuadd Fawr Arms

Llanymddyfri – Ystafelloedd Te Penygawse

Llanymddyfri – Caffi’r Ganolfan Grefftau

Llanymddyfri – West End Cafe

Gwybodaeth ddefnyddiol

County Cycles – Siop feiciau, Cross Hands

Cycle-tec – Siop feiciau – Llanfair-ym-Muallt