Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Llandovery Cycling Destination

Cronfa Ddŵr Wysg

Start: Llandovery

Total Distance: 46km/28 miles

Total Elevation: 636m/2085ft

Difficulty Rating: 4/10

Estimated Time: 2 to 3.5hrs

Route Profile

Dyffrynnoedd Tywi & Chothi

Start: Llandovery

Total Distance: 45km/28 miles

Total Elevation: 720m/2360ft

Difficulty Rating: 5/10

Estimated Time: 2.5 to 3.5hrs

Routes

Mynydd Epynt

Start: Llandovery

Total Distance: 43km/27 miles

Total Elevation: 700m/2296ft

Difficulty Rating: 5/10

Estimated Time: 2.5 to 3.5hrs

Route Profile

Mynydd Du

Start: Llandovery

Total Distance: 67km/41 miles

Total Elevation: 1150m/3775ft

Difficulty Rating: 6/10

Estimated Time: 3 to 5hrs

Route Profile

Dyffryn Tywi

 

Start: Llandovery

Total Distance: 27km/17 miles

Total Elevation: 300m/985ft

Difficulty Rating: 3/10

Estimated Time: 1 to 2 hours

Route Profile

Cilgwyn

 

Start: Llandovery

Total Distance: 19km/12 miles

Total Elevation: 200m/650ft

Difficulty Rating: 3/10

Estimated Time: 45 minutes to 2 hours

Route Profile

Myddfai

 

Start: Llandovery

Total Distance: 13km/8 miles

Total Elevation: 200m/985ft

Difficulty Rating: 4/10

Estimated Time: 30 minutes to 90 minutes

Route Profile

Cilycwm

 

Start: Llandovery

Total Distance: 15.5km/10 miles

Total Elevation: 140m/450ft

Difficulty Rating: 2/10

Estimated Time: 30 minutes to 90 minutes

Route Profile

Grisiau’r Diafol

Start: Llandovery

Total Distance: 73km/45 miles

Total Elevation: 1366m/4480ft

Difficulty Rating: 7/10

Estimated Time: 3 to 5hrs

Route Profile

Llyn Brianne

Start: Llandovery

Total Distance: 93km/58 miles

Total Elevation: 1680m/5500ft

Difficulty Rating: 9/10

Estimated Time: 4 to 5hrs

Route Profile

Llangammarch Wells & Epynt

 

Start: Llandovery

Total Distance: 83km/51 miles

Total Elevation: 1345m/4410ft

Difficulty Rating: 7/10

Estimated Time: 3.5 to 5.5hrs

Route Profile

Dyffrynnoedd Tywi a Chothi

 

Start: Llandovery

Total Distance: 92km/57 miles

Total Elevation: 1542m/5060ft

Difficulty Rating: 8/10

Estimated Time: 3.5 to 6hrs

Route Profile