Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Llandovery Cycling Destination

Cronfa Ddŵr Wysg

Start: Llandovery

Total Distance: 46km/28 miles

Total Elevation: 636m/2085ft

Difficulty Rating: 4/10

Estimated Time: 2 to 3.5hrs

Route Profile

Dyffrynnoedd Tywi & Chothi

Start: Llandovery

Total Distance: 45km/28 miles

Total Elevation: 720m/2360ft

Difficulty Rating: 5/10

Estimated Time: 2.5 to 3.5hrs

Routes

Mynydd Epynt

Start: Llandovery

Total Distance: 43km/27 miles

Total Elevation: 700m/2296ft

Difficulty Rating: 5/10

Estimated Time: 2.5 to 3.5hrs

Route Profile

Mynydd Du

Start: Llandovery

Total Distance: 67km/41 miles

Total Elevation: 1150m/3775ft

Difficulty Rating: 6/10

Estimated Time: 3 to 5hrs

Route Profile

Dyffryn Tywi

 

Start: Llandovery

Total Distance: 27km/17 miles

Total Elevation: 300m/985ft

Difficulty Rating: 3/10

Estimated Time: 1 to 2 hours

Route Profile

Cilgwyn

 

Start: Llandovery

Total Distance: 19km/12 miles

Total Elevation: 200m/650ft

Difficulty Rating: 3/10

Estimated Time: 45 minutes to 2 hours

Route Profile

Myddfai

 

Start: Llandovery

Total Distance: 13km/8 miles

Total Elevation: 200m/985ft

Difficulty Rating: 4/10

Estimated Time: 30 minutes to 90 minutes

Route Profile

Cilycwm

 

Start: Llandovery

Total Distance: 15.5km/10 miles

Total Elevation: 140m/450ft

Difficulty Rating: 2/10

Estimated Time: 30 minutes to 90 minutes

Route Profile

Grisiau’r Diafol

Start: Llandovery

Total Distance: 73km/45 miles

Total Elevation: 1366m/4480ft

Difficulty Rating: 7/10

Estimated Time: 3 to 5hrs

Route Profile

Llyn Brianne

Start: Llandovery

Total Distance: 93km/58 miles

Total Elevation: 1680m/5500ft

Difficulty Rating: 9/10

Estimated Time: 4 to 5hrs

Route Profile

Llangammarch Wells & Epynt

 

Start: Llandovery

Total Distance: 83km/51 miles

Total Elevation: 1345m/4410ft

Difficulty Rating: 7/10

Estimated Time: 3.5 to 5.5hrs

Route Profile

Dyffrynnoedd Tywi a Chothi

 

Start: Llandovery

Total Distance: 92km/57 miles

Total Elevation: 1542m/5060ft

Difficulty Rating: 8/10

Estimated Time: 3.5 to 6hrs

Route Profile