Cyfnod Atal: 23 Hydref – 9 Tachwedd

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd.

Nid yw teithio hanfodol yn cynnwys ymweld ag ail gartrefi, safleoedd gwersylla, parciau carafannau neu safleoedd tebyg, boed hynny at ddibenion ynysu neu wyliau. Dylai pobl aros yn eu prif breswylfa.

Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Ewch i'n tudalen Newyddion i weld y canllawiau diweddaraf a'r wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Beicwyliau

Cynllunio eich gwyliau beicio perffaith

Gan fod pobl Prydain wedi cwympo mewn cariad â beicio yn ystod y cyfyngiadau symud, rydym wedi datblygu rhaglen newydd o Feicwyliau. Mae'r casgliad hwn o wyliau ar ddwy olwyn yn cynnig awyr iach, golygfeydd ysbrydoledig, llefydd blasus i gael hoe a llety sy'n addas i feicwyr.

Rydym wedi llunio tair taith bosibl gan ddefnyddio ein casgliad o lwybrau sydd wedi'u mapio – dau wyliau byr a gwyliau am wythnos. Mae golygfeydd, atyniadau a mannau gwych i fwyta ar hyd y llwybrau yn ogystal ag opsiynau i fynd oddi ar y llwybr i ymweld â thraethau tywodlyd eang, adfeilion cestyll mawreddog, trefi marchnad hardd a thirnodau gan gynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Cartref Dylan Thomas a Thŵr Paxton neo-Gothig.

Wrth gwrs, syniadau yn unig yw'r rhain - ond p'un a ydych chi'n defnyddio neu'n addasu'r awgrymiadau hyn, neu greu eich taith ddelfrydol eich hun gan ddefnyddio elfennau o'r llwybrau, bydd yr holl gynghorion a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch yma.

Croesawu beicwyr

Ewch i'r wefan