Coronafeirws (COVID-19)

O ddydd Llun 9 Tachwedd, bydd busnesau nad ydynt yn hanfodol yng Nghymru yn agor eu drysau i bobl yng Nghymru. Os ydych chi y tu allan i Gymru, mae gennym ddigon o ysbrydoliaeth i helpu i gynllunio’ch ymweliadau yn y dyfodol. Rhagor o wybodaeth a chanllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Beicwyliau

Cynllunio eich gwyliau beicio perffaith

Gan fod pobl Prydain wedi cwympo mewn cariad â beicio yn ystod y cyfyngiadau symud, rydym wedi datblygu rhaglen newydd o Feicwyliau. Mae'r casgliad hwn o wyliau ar ddwy olwyn yn cynnig awyr iach, golygfeydd ysbrydoledig, llefydd blasus i gael hoe a llety sy'n addas i feicwyr.

Rydym wedi llunio tair taith bosibl gan ddefnyddio ein casgliad o lwybrau sydd wedi'u mapio – dau wyliau byr a gwyliau am wythnos. Mae golygfeydd, atyniadau a mannau gwych i fwyta ar hyd y llwybrau yn ogystal ag opsiynau i fynd oddi ar y llwybr i ymweld â thraethau tywodlyd eang, adfeilion cestyll mawreddog, trefi marchnad hardd a thirnodau gan gynnwys Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Cartref Dylan Thomas a Thŵr Paxton neo-Gothig.

Wrth gwrs, syniadau yn unig yw'r rhain - ond p'un a ydych chi'n defnyddio neu'n addasu'r awgrymiadau hyn, neu greu eich taith ddelfrydol eich hun gan ddefnyddio elfennau o'r llwybrau, bydd yr holl gynghorion a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch yma.

Croesawu beicwyr

Ewch i'r wefan