English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Llefydd Bwyta sy'n Croesawu Cŵn

Beth am dretio'ch hun a'ch cyfaill pennaf i rywbeth blasus ar hyd eich taith?

Tafarndai a Chaffis

Mae digonedd o dafarnau, bwytai, caffis a thai te hyfryd sy'n croesawu cŵn ac â rhywbeth at eich dant. Bydd rhai hyd yn oed yn cynnig hufen iâ i gŵn

Browns Hotel
Talacharn, SA33 4RY. 01994 427 688
www.browns.wales

Castle Hotel
Llanymddyfri, SA20 0AP. 01550 720 343
www.Castle-hotel-llandovery.co.uk

New Three Mariners Inn (Y Bar a'r Ystafelloedd)
Talacharn, SA33 4SA
01994 427426

The Cross Inn
Talacharn, SA33 4QS
01994 427923

Queens Hotel (Y Bar yn unig)
Caerfyrddin, SA31 1JR
01267 231800

Springwell Inn (Y Bar a'r Decin)
Pentywyn, SA33 4PA
01994 453274

The Plash
Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0UN
01437 563472
www.theplashinn.co.uk

Tafarn y Talardd
Llanllwni, SA39 9DX
01559 395633
talardd.co.uk

The Royal Oak Inn
Llanymddyfri, SA20 0NY
01550 760201
www.theroyaloakinn.co.uk

The Forest Arms
Brechfa, SA32 7RA
01267 202288

Y Llew Du,
Heol Abergorlech, SA32 7SN
01558 685271
www.blion.co.uk


Yr Angel (Y Bar)
Llandeilo, SA19 6EN
01558 822765
Angel Bistro

The Royal Oak Inn (Y Bar a'r Patio)
Rhandir-mwyn, Llanymddyfri, SA20 0NY.
01550 760201
www.theroyaloakinn.co.uk

Gwesty a Bwyty Plough Rhos-maen (Derbynfa, ystafelloedd a'r ardd)
Rhos-maen, Llandeilo, SA19 6NP
01558 823431
www.ploughrhosmaen.com

The Kings Head
1 Sgwâr y Farchnad, Llanymddyfri, SA20 0AB
01550 720393
www.kingsheadllandovery.co.uk

Yr Hydd Gwyn (Y Bar)
36 Heol Caerfyrddin, Llandeilo, SA19 6RS
01558 823419
www.whitehartinnwales.co.uk

Cennen Arms (Y Bar a'r Ystafell Gefn Benodol)
Trap, Llandeilo, SA19 6TP
01558 822330

Y Sidan - Lolfa Drwyddedig a Pharlwr Hufen Iâ
Parc Gwledig Pen-bre, Pen-bre, SA16 0EJ
Rhif Ffôn: 01554 832034
www.facebook.com/TheSidan

The Bunch of Grapes
Heol y Bont, Castellnewydd Emlyn, SA38 9DU
01239 711 185

The Ivy Bush
Sgwâr Emlyn, Castellnewydd Emlyn, SA38 9BG
01239 710542

The Plough and Harrow (Y Bar a'r Ardd Gwrw)
Trefechan, Caerfyrddin, SA33 6AA
01267 221783

The Black Lion
Heol y Pentre, Sanclêr, SA33 4AA
01994 231700

The Corvus Inn (Y Bar)
Heol yr Orsaf, Sanclêr, SA33 4BG
01994 230601

Three Rivers Hotel and Spa
Glanyfferi, Caerfyrddin, SA17 5TU
01267 267270
www.threerivershotel.co.uk