English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Llefydd Atyniadol sy'n Croesawu Cŵn

Cestyll sy'n Croesawu Cŵn

Mae hen hanes Sir Gaerfyrddin i'w weld ledled y Sir er enghraifft ar y grib uwchben Bethlehem yn Nyffryn Tywi mae un o fryngaerau mwyaf Cymru o'r Oes Haearn neu yn y bryniau ger Pumsaint, cewch weld yr unig fwyngloddiau aur Rhufeinig ym Mhrydain. Mae Sir Gaerfyrddin hefyd yn gartref i gestyll go iawn, llawn awyrgylch sydd ymhlith goreuon Ewrop. Dyma ddetholiad o gestyll sy'n croesawu cŵn

Trefi sy'n Croesawu Cŵn

Ymhlith y llefydd gwych y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw y mae pentrefi glan môr hynod Porth Tywyn, Glanyfferi a Llansteffan, cefn gwlad godidog Dyffryn Tywi a Dyffryn Teifi, trefi marchnad hanesyddol Llandeilo, Llanymddyfri a Chastellnewydd Emlyn, a swyn cyfareddol Talacharn.

Atyniadau sy'n Croesawu Cŵn

Ymhlith y llefydd gwych y mae'n rhaid i chi ymweld â nhw y mae pentrefi glan môr hynod Porth Tywyn, Glanyfferi a Llansteffan, cefn gwlad godidog Dyffryn Tywi a Dyffryn Teifi, trefi marchnad hanesyddol Llandeilo, Llanymddyfri a Chastellnewydd Emlyn, a swyn cyfareddol Talacharn.