Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Dewch o hyd i’r mannau delfrydol lle byddwch chi a’ch ci yn mwynhau mynd am dro.

 

Mae Sir Gaerfyrddin yn sir sy'n croesawu cŵn. Does dim rhaid chwilio'n fanwl i weld y rhesymau dros hynny. Mae'r sir yn frith o draethau ac o ardaloedd gwledig dymunol ynghyd â llu o barciau gwledig a chestyll lle gallwch chi a'ch cyfaill pennaf grwydro. Dyma rai o'n hoff gŵn Instagram yn mwynhau rhyfeddodau Sir Gaerfyrddin. 

View this post on Instagram

Llew posing on one of the many Carmarthen Bay mussel beds. This particular site is one of the best there is. #foraging #foragingforfood #foraginguk #foragingcourses #coastalforaging #coastalforagingwithcraigevans #mussels #dogsofinstagram #goldenretriever #goldendoodlesofinstagram #llew,#carmarthenbay #carmarthenshire #pembrokeshire #wales #visitwales #findyorepic #thisismywales #coast #beach #rockpool @bbcgoodfood @chrispople @glangwilimansioncarmarthen @threewellsbb @stables_west_wales @wildwellingtonsglamping @topofthewoods @barney_desmazery @browns_laugharne @lletycynin @thecorran @twryfelinhotel_stdavids @realretreatswales @qualitycottages @quality_unearthed @celticholidayparks @lisaannefearn @emmalouisepritchard @countrylivinguk @graeme.green @pitmagazineuk @foodstories @traveltonicpr @visitwales @discovercarms @dogtourismpembs @pembrokeshiretourism

A post shared by Craig Evans (@coastal_foraging_with_craig) on

 

Mannau gorau i gael picnic

Gwisgwch eich esgidiau cerdded a phaciwch eich blancedi picnic i archwilio'r mannau gorau i gael picnic. Mae golygfeydd trawiadol a thraethau hardd yn aros amdanoch chi a'ch ci.

Cŵn Cefn Gwlad

Mae ein bryniau tonnog, ein mannau agored a'n milltiroedd ar filltiroedd o wyrddni godidog yn golygu bod ein sir yn baradwys i gŵn. Mae Rupert y Cavapoo pert yn mwynhau mynd am dro yn Fforest Brechfa.

Beth am fynd i'r traeth?

Mae gan Sir Gaerfyrddin rai o'r traethau hiraf yn y DU. Mae Llew wrth ei fodd yn ymuno â'i berchennog Craig, fforiwr glan môr, ar hyd traethau Sir Gaerfyrddin.

Atyniadau sy'n Croesawu Cŵn

Mae Maggie wrth ei bodd yn ymweld ag atyniadau Sir Gaerfyrddin a dyma lun ohoni gyda Chartref Dylan Thomas yn y cefndir. Ewch â'ch ci i'r atyniadau yn Sir Gaerfyrddin sy'n croesawu cŵn.