Cyfyngiadau lleol newydd - Ardal Llanelli

Os ydych eisoes yn Sir Gaerfyrddin neu'n bwriadu ymweld â'r sir cyn bo hir, darganfyddwch sut y gallai'r cyfyngiadau lleol yn ardal Llanelli effeithio arnoch chi. Lawrlwythwch fap o'r ardal neu defnyddiwch y gwiriwr cod post i weld a yw lle rydych yn aros / ymweld ag ef wedi'i gynnwys yn yr ardal diogelu iechyd.

Ewch i dudalen newyddion y Cyngor i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cŵn sy'n teyrnasu yn Sir Gaerfyrddin!

Ydych chi'n hoffi mynd ar wyliau gyda'ch cŵn? Bydd y teulu cyfan – gan gynnwys eich cyfaill cyfarthog – yn mwynhau ymweld â Sir Gaerfyrddin.

Rhwng yr arfordir hyfryd, y traethau diddiwedd, yr aberoedd ysblennydd, y parcdiroedd a'r llwybrau cerdded, mae Sir Gaerfyrddin yn gyrchfan delfrydol o ran mynd â'r cŵn am dro. Mae croeso cynnes i gŵn ar lawer o draethau ac mewn tafarndai, caffis, gwestai ac atyniadau. Y ffordd orau o ddarganfod Sir Gâr yw mynd â'ch ci anwes gyda chi.

Byddai'n wael meddwl bod eich ffrindiau mynwesol yn cael eu gadael ar ôl, felly os yw'ch bryd ar gael gwyliau byr am benwythnos, neu wyliau hirach, bydd croeso i'ch cŵn yn Sir Gaerfyrddin a digonedd o ddewis.

Felly, beth yw'r oedi?