Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cŵn sy'n teyrnasu yn Sir Gaerfyrddin!

Ydych chi'n hoffi mynd ar wyliau gyda'ch cŵn? Bydd y teulu cyfan – gan gynnwys eich cyfaill cyfarthog – yn mwynhau ymweld â Sir Gaerfyrddin.

Rhwng yr arfordir hyfryd, y traethau diddiwedd, yr aberoedd ysblennydd, y parcdiroedd a'r llwybrau cerdded, mae Sir Gaerfyrddin yn gyrchfan delfrydol o ran mynd â'r cŵn am dro. Mae croeso cynnes i gŵn ar lawer o draethau ac mewn tafarndai, caffis, gwestai ac atyniadau. Y ffordd orau o ddarganfod Sir Gâr yw mynd â'ch ci anwes gyda chi.

Byddai'n wael meddwl bod eich ffrindiau mynwesol yn cael eu gadael ar ôl, felly os yw'ch bryd ar gael gwyliau byr am benwythnos, neu wyliau hirach, bydd croeso i'ch cŵn yn Sir Gaerfyrddin a digonedd o ddewis.

Felly, beth yw'r oedi?