Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd. Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Cŵn sy'n teyrnasu yn Sir Gaerfyrddin!

Ydych chi'n hoffi mynd ar wyliau gyda'ch cŵn? Bydd y teulu cyfan – gan gynnwys eich cyfaill cyfarthog – yn mwynhau ymweld â Sir Gaerfyrddin.

Rhwng yr arfordir hyfryd, y traethau diddiwedd, yr aberoedd ysblennydd, y parcdiroedd a'r llwybrau cerdded, mae Sir Gaerfyrddin yn gyrchfan delfrydol o ran mynd â'r cŵn am dro. Mae croeso cynnes i gŵn ar lawer o draethau ac mewn tafarndai, caffis, gwestai ac atyniadau. Y ffordd orau o ddarganfod Sir Gâr yw mynd â'ch ci anwes gyda chi.

Byddai'n wael meddwl bod eich ffrindiau mynwesol yn cael eu gadael ar ôl, felly os yw'ch bryd ar gael gwyliau byr am benwythnos, neu wyliau hirach, bydd croeso i'ch cŵn yn Sir Gaerfyrddin a digonedd o ddewis.

Felly, beth yw'r oedi?