English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

(RSPB) Rhandir-mwyn

Taith Gerdded y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) yn Rhandir-mwyn

Mae'r daith gerdded brydferth hon o amgylch Gwarchodfa Natur Gwenffrwd/Dinas mewn rhan dawel o Sir Gaerfyrddin.

Mae hanner y llwybr a argymhellir dros dir garw, ond mae'r gweddill yn hwylus i'r rhan fwyaf o ymwelwyr. Mae'r rhodfa bren yn eich arwain drwy'r coetir gwern, a'r tu hwnt i'r rhodfa bren mae coetir derw hynafol a rhan uchaf afon Tawe.

Mae'r warchodfa natur hon a reolir gan yr RSPB yn drysor, ac nid i wylwyr adar yn unig. Mae pedair rhywogaeth nodweddiadol o adar i'w canfod yn yr haf yn y coedwigoedd derw ucheldirol hyn – sef y Gwybedog Brith, Telor y Coed, Pibydd y Coed, a'r Tingoch. Hwn oedd cadarnle olaf y Barcud Coch ar adeg pan gafodd ei erlid bron i ddifodiant ym Mhrydain, ond bellach fe'i gwelir yn rheolaidd yn yr ardal hon ynghyd â'r Hebog Tramor a'r Boda.

Mae llawer o'r llwybr ger afon Tywi ac yn arw, yn anwastad, yn greigiog ac yn llithrig mewn mannau pan fydd hi'n wlyb. Argymhellir mai dim ond y rheiny sy'n abl ac yn gyfarwydd â cherdded ar fryniau garw sy'n defnyddio'r darn hwn.

Mae'r ffordd o Lanymddyfri ar lan afon Tawe yn fendigedig ac mae gan bentrefi swynol Rhandir-mwyn a Chil-y-cwm dafarndai, caffis a swyddfa bost.

Map o daith gerdded gyda mannau o ddiddordeb

 

Lawrlwytho taith gerdded                     Plotaroute 

Pam Cerdded?
Mae'r daith gerdded brydferth hon o amgylch Gwarchodfa Natur Gwenffrwd/Dinas mewn rhan dawel o Sir Gaerfyrddin. Mae'r warchodfa natur hon a reolir gan yr RSPB yn drysor, ac nid i wylwyr adar yn unig. Mae pedair rhywogaeth nodweddiadol o adar i'w canfod yn yr haf yn y coedwigoedd derw ucheldirol hyn – sef y Gwybedog Brith, Telor y Coed, Pibydd y Coed, a'r Tingoch. Hwn oedd cadarnle olaf y Barcud Coch ar adeg pan gafodd ei erlid bron i ddifodiant ym Mhrydain, ond bellach fe'i gwelir yn rheolaidd yn yr ardal hon ynghyd â'r Hebog Tramor a'r Boda. Mae'r ffordd o Lanymddyfri ar lan afon Tywi yn fendigedig ac mae gan bentrefi swynol Rhandir-mwyn a Chil-y-cwm dafarndai, caffis a swyddfa bost.

Pa mor Hir?
Mae'r daith gyfan yn 3.2 cilometr (2 filltir), gan ddringo a disgyn 104 metr (341 troedfedd).

Pa mor Anodd?
Mae hanner y llwybr a argymhellir dros dir garw, ond mae'r gweddill yn hwylus i'r rhan fwyaf o ymwelwyr. Mae'r rhodfa bren yn eich arwain drwy'r coetir gwern, a'r tu hwnt i'r rhodfa bren mae coetir derw hynafol a rhan uchaf afon Tywi.

Man Cychwyn / Maes Parcio - Gwarchodfa Natur Gwenffrwd/Dinas (Y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar)

Trafnidiaeth Gyhoeddus - Llanymddyfri 16 cilometr / 10 milltir

Lluniaeth - ✘ ond mae mannau picnic yn y warchodfa

 

Taith cerdded Rhandir-mwyn

 

Points of Interest

1. In late spring and early summer Pied Flycatchers arrive and use the nest boxes each side of the boardwalk.

2. Grey Wagtails, Dippers and Pied wagtails may be seen on the riverbanks and river boulders looking for insects to feed on.

3. A path leads steeply off the main route to Twm Sion Cati’s cave, (the Welsh Robin Hood) he used these remote hills to avoid the authorities for years and was reputed to use a cave in this hillside.

4. The Oak woodland forms a part of the Cwm Doethie–Mynydd Mallaen Site of Special Scientific Interest and Special area of Conservation. These upland woodlands are sometimes termed Atlantic Oak Woodland or Celtic Rain Forest. The ground, trees and rocks (especially on the northern slopes) remain damp year-round which favours lower plant life like Lichens and Bryophytes, some of which are rare.

5. The upper river Tywi cascades over a jumble of large boulders before plunging into a deep pool at its confluence with the river Doethie - a particularly impressive scene when in flood.

6. The ground on the sunnier south facing slopes are carpeted in a delightful blue haze of bluebells in the spring and early summer.

7. Adjacent to the car park is St Paulinus Church, a Grade 2 listed building, thought to date back to 1617 and rebuilt in 1821. The bell dates back to 1897.

8. Less than 2km away at the end of the road is the impressive dam wall of Llyn Brianne reservoir, cloaked on all sides by extensive Pine Forests (car park provided).

 

Rhandirmwyn

Rhandir-mwyn

Dyffryn Rhandirmwyn

Llansteffan

Llansteffan: taith gerdded ganolig