English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Teithiau Cerdded Chwedlonol

Crwydrwch ar hyd llwybrau'r chwedlau yn Sir Gaerfyrddin...

Yng nghanol tirwedd sy'n gyforiog o straeon. Dewch o hyd i ogofâu cudd, hynod a ddefnyddiwyd i guddio trysor, a rhyfeddwch at olygfeydd gwych a fu'n ysbrydoliaeth i feirdd ac artistiaid a lle bu brwydrau taer am y tir. Peidiwch ag oedi! Gwisgwch eich esgidiau cerdded a dilynwch ein mapiau...

Llansteffan

Taith gerdded arfordirol arbennig yw hon sy'n mynd heibio i'r Castell Normanaidd ysblennydd â golygfeydd godidog dros Fae Caerfyrddin a Ffynnon Antwn Sant. Honnir bod dŵr y Ffynnon hon yn gwella llawer o afiechydon! Mae'r daith hon hefyd yn cynnwys traeth tawel, diarffordd ac euraid Bae Scott.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded Llansteffan (430KB, PDF)

 

 

Talacharn

Mae yna deithiau cerdded ar hyd yr arfordir a thrwy'r cefn gwlad yn Nhalacharn. Gallwch fwynhau golygfeydd trawiadol, treftadaeth a diwylliant yn ystod eich ymweliad.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded Talacharn (2.8MB, PDF)

 

Castellnewydd Emlyn

Mae'r daith gerdded hon yn cysylltu dau o leoliadau mwyaf hanesyddol dyffryn Teifi, Cenarth a Chastellnewydd Emlyn, gan fynd drwy gefn gwlad hyfryd glannau afon Teifi.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded o Gastellnewydd Emlyn i Genarth (2.4MB, PDF)

 

Cydweli

Gallwch fynd ar amrywiaeth o deithiau cerdded yn y dref chwedlonol hon, Cydweli. O'r castell trawiadol ar lannau Afon Gwendraeth, i'r dreftadaeth ddiwydiannol a luniodd y dref. Safle Brwydr Gwenllian, cartref yr artist JMW Turner a'r chwaraewr rygbi chwedlonol Ray Gravell.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded Cydweli (776KB, PDF)

Rhandir-mwyn

Taith gerdded fendigedig ar hyd Afon Tywi fywiog. Wrth eich tywys chi drwy'r goetir, bydd y daith hon yn rhoi her i chi ddod o hyd i ogof gudd Twm Siôn Cati. Mae'r daith gerdded hon yn dilyn llwybrau ag arwyddion, trwy wlyptiroedd a choetiroedd derw at afon Tywi chwim ei llif.

Cliciwch ar y ddolen i weld map o warchodfa Natur Gwenffrwd-Dinas

Carreg Cennen

Mwynhewch daith gerdded gron o gwmpas y castell hwn, yn ei leoliad ysblennydd yn Sir Gaerfyrddin. Dewiswyd Castell Carreg Cennen gan wylwyr y rhaglen Countryfile ar y BBC fel y castell mwyaf rhamantus yng Nghymru. Y castell dramatig a ffotogenig yw canolbwynt y daith gron hon.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded Carreg Cennen (471KB, PDF)

Llyn y Fan

Ar ddiwedd y daith gerdded heriol hon, gallwch fwynhau golygfeydd godidog Llyn y Fan Fach. Mae chwedl yn gysylltiedig â Llyn y Fan Fach, sef ‘Morwyn y Llyn’.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded Llyn y Fan (412KB, PDF)

Dolaucothi

O daith hamddenol filltir o hyd o gwmpas tir y plasty, i daith gerdded ar hyd yr afon neu lwybrau'r coetiroedd prydferth ar gyfer y rheiny sydd eisiau her, mae gan Ddolau Cothi rywbeth at ddant pawb.

Dolen i'r llwybrau cerdded yn Nolaucothi

Llandeilo

Taith gerdded â golygfeydd o'r dref a'r cefn gwlad. Mae'r uchafbwyntiau'n cynnwys Eglwys Teilo Sant, Castell Dinefwr a Phlas Dinefwr. Ym mis Mai, dewch i wledda â'ch llygaid ar Goed y Castell a'i garped o glychau'r gog.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded Llandeilo (550KB, PDF)