English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Teithiau cerdded ar Lannau Afonydd

Mae afonydd yn golygu dyffrynnoedd godidog a bywyd gwyllt diddorol... Felly gafaelwch yn eich ysbienddrych a gwisgwch eich esgidiau cerdded er mwyn darganfod tirwedd unigryw Sir Gaerfyrddin ar droed. O deithiau cerdded ar lannau llynnoedd i deithiau ar lannau afonydd, mae gennym daith i'ch denu.

Cenarth i Gastellnewydd Emlyn

Mae'r daith gerdded hon yn cysylltu dau o leoliadau mwyaf hanesyddol dyffryn Teifi, Cenarth a Chastellnewydd Emlyn, gan fynd drwy gefn gwlad hyfryd glannau afon Teifi.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded o Gastellnewydd Emlyn i Genarth (2.4MB, PDF)

 

Fforest Brechfa

Mae'r daith ar lan afon yn un o chwe thaith gerdded sy'n cael sylw yn nhaflen teithiau cerdded Fforest Brechfa. Mae'r llwybr byr hwn drwy'r goedwig yn mynd ar hyd Afon Gorlech, sydd â golygfeydd hyfryd.

Lawrlwythwch y daflen am y daith gerdded yn Fforest Brechfa (8.7MB,pdf)

Caerfyrddin

Mae modd gweld tref hanesyddol Caerfyrddin ac Afon Tywi ar y daith gerdded hon. Dyma un o'r prif afonydd yng Nghymru, ac mae ganddi statws cadwraeth uchel iawn gan ei bod yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn Ardal Cadwraeth Arbennig.

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded yng Nghaerfyrddin (711KB,pdf)

Llanymddyfri

Lleoliad tref Llanymddyfri ar fan pontio pwysig ar Afon Tywi sy'n gyfrifol am ei tharddiad. Mae'r llwybrau ar lannau Afon Tywi yn cynnig golygfeydd godidog ac amrywiaeth fawr o fywyd gwyllt a blodau gwyllt.

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded yn Llanymddyfri (2.1MB,pdf)

Cydweli

Gallwch fynd ar amrywiaeth o deithiau cerdded yn y dref chwedlonol hon, Cydweli. O'r castell trawiadol ar lannau Afon Gwendraeth, i'r dreftadaeth ddiwydiannol a luniodd y dref. Safle Brwydr Gwenllian, cartref yr artist JMW Turner a'r chwaraewr rygbi chwedlonol Ray Gravell.

Lawrlwythwch fap llwybrau cerdded Cydweli (776KB, PDF)

Llangennech

Dilynwch lwybr Afon Morlais o Goedwig Troserch drwy Langennech i'r arfordir, lle mae'r daith gerdded yn cysylltu â Pharc Arfordirol y Mileniwm.

Lawrlwythwch fap cerdded Llangennech, rhan 1(1.3MB,pdf) 

Lawrlwythwch fap cerdded Llangennech, rhan 2(1.3MB,pdf)

Llandysul

Mae tref farchnad Llandysul ar lannau Afon Teifi. I'r de o'r afon mae rhai o'r ardaloedd cefn gwlad mwyaf ardderchog yn Sir Gaerfyrddin. Mae llethrau coediog serth yn codi o Afon Teifi a dwy o'i hisafonydd, sef Afon Tyweli ac Afon Gwyddil, ac mae golygfeydd hyfryd i'w gweld o gopaon y bryniau uwchlaw.

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded yn Llandysul (734KB,pdf)

Rhydaman

Mae Golwg yr Aman yn ffurfio rhan o'r daith gerdded, lle nad oes unrhyw draffig, ar lannau'r afon o Rydaman i Frynaman, sef pellter o tua 14 cilomedr. 

Lawrlwythwch y map ar gyfer taith gerdded Golwg-yr-Aman rhan 1(3.8MB,pdf)

Lawrlwythwch y map ar gyfer taith gerdded Golwg-yr-Aman rhan 2(4.9MB,pdf)

 

 

Nantgaredig

Mae'r daith gerdded gron i'r gorllewin o'r pentref bach dymunol, Llanegwad, yn cynnig taith hamddenol ar dir eithaf gwastad. Mae'r daith oddeutu 3.5 cilomedr (2.25 milltir) o hyd ac mae golygfeydd hardd i'w gweld ar hyd Dyffryn Tywi.

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded yn Nantgaredig (752KB,pdf)

Llyn y Fan

Dyma daith gerdded galed ond cewch eich gwobrwyo â golygfeydd bendigedig o Lyn y Fan Fach, sy'n gysylltiedig â'r chwedl 'Morwyn y Llyn'. Mae'r daith gerdded i fyny'r afon, ar hyd y dyffryn ac i lan y llyn yn ddewis haws a byrrach.

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded yn Llyn y Fan (413KB,pdf)

Parc Natur Ynys Dawela

Mae Parc Natur Ynys Dawela yn swatio yn y rhannau uchaf o Ddyffryn Aman. Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw ei ffin ogleddol, â'r Mynydd Du yn gefndir iddo. Ar y llaw arall mae Afon Aman, â'i hymyl o goetir derw hynafol, yn ffurfio'i ffin ddeheuol.

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded ym Mharc Natur Ynys Dawela (1.4MB,pdf)

Dyffryn y Swistir

Mae Cronfeydd Dŵr Lliedi Uchaf ac Isaf yn swatio ym mhentref hardd Dyffryn y Swistir, i'r gogledd o Lanelli. Mae'r llwybr beicio ar gael i feicwyr ac i gerddwyr fel ei gilydd, ac mae wyneb tarmac o dan draed ar hyd yr holl ffordd. Felly mae arwyneb y llwybr a'r graddiant yn addas i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn neu i gerddwyr llai abl.

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded yn Nyffryn y Swistir rhan 1(8.3MB,pdf)

Lawrlwythwch y map ar gyfer y daith gerdded yn Nyffryn y Swistir rhan 2(9.2MB,pdf)