English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Cerdded yn Sir Gâr

Dewch i gerdded yn Sir Gaerfyrddin, ac fe welwch olygfeydd gwledig ac arfordirol gwych a fydd yn peri ichi sefyll yn eich unfan.

Mewn cilfach hyfryd yn ne-orllewin Cymru mae paradwys i gerddwyr yn eich aros. Os ydych chi'n dyheu am fwynhau'r awyr iach mewn tirwedd amrywiol, gwisgwch eich esgidiau cerdded a dewch i grwydro’r sir ddiddorol hon llawn cyferbyniadau.

Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig y dirwedd berffaith beth bynnag eich gallu ac, wrth gwrs, drwy gerdded ar hyd llwybrau'r sir, cewch weld popeth sydd ganddi i'w gynnig - cyfuniad o hyfrydwch gwledig ac arfordirol sy'n llawn hanes a thraddodiad.

Mae nifer o wahanol deithiau cerdded yn Sir Gaerfyrddin ac mae gan bob un nodweddion unigryw. Gallwch fynd i gyfeiriad y de er mwyn rhoi cynnig ar ambell un o'r teithiau cerdded arfordirol gorau yng Nghymru neu fynd i gyfeiriad y gogledd os oes well gennych grwydro cefn gwlad.

Pa lwybr bynnag y byddwch yn dewis ei gymryd yn Sir Gaerfyrddin, byddwch yn cael croeso cynnes Cymreig - mae'n sicr yn werth dod yma! Gan fod y dirwedd mor amrywiol, mae teithiau cerdded sy'n addas i bawb yma.

Castell Carreg Cennen 

Llwybrau cerdded hawdd a hygyrch

Llyn Llech Owain

Mae Llyn Llech Owain yn cwmpasu arwynebedd o 64 hectar a'i nodwedd ganolog yw'r llun ei hun. Mae nifer o'r llwybrau ag arwyneb da ac yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, ac mae llwybr pwrpasol yn caniatáu i bobl gerdded dros y fawnog ac o amgylch y llyn yn ddiogel, a thrwy ddilyn trac drwy'r goedwig, gallwch fynd ar daith gerdded hirach.

Lawrlwytho taith gerdded (829KB,pdf)

 

 

Parc Dŵr Llanelli

Rhan hyfryd o Barc Arfordirol y Mileniwm, sydd wedi ennill gwobrwyon ac sy'n cynnig golygfeydd eang o Benrhyn Gŵyr. Mae'r llwybr hwn yn ddi-draffig ac yn ddelfrydol ar gyfer bygis a chadeiriau olwyn, ac mae maes parcio gerllaw hefyd.

Lawrlwytho taith gerdded (456KB,pdf)