English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Antur Cacennau

Antur Cacennau

Cacennau, Crwydro a Mwy! - llwybr beicio cylchynol antur o gwmpas prif gacendai Sir Gaerfyrddin

Trosolwg o’r daith:
Mae’r daith gylchynol glocwedd hon yn cychwyn yng Nghaerfyrddin, ac yn mynd i’r dwyrain ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 47 (y B4300, Heol Capel Dewi) am 45 munud i gyrraedd Llanarthne, yn yr Emlyn Arms, trowch i’r dde. Ewch yn eich blaen i’r de ar Lwybr 47 ar gyfer un o’r camau hiraf ar y daith. Bydd y daith feicio 1 awr 40 munud yn mynd â chi heibio Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac ymlaen i Borthyrhyd. Trowch i’r chwith i Heol y Foel, ac yna i Heol y Parc, gan droi i’r dde i Heol y Dre, ewch yn eich blaen i’r de ar draws Heol Caerfyrddin ac i mewn i Garreg Hollt. Dilynwch y llwybr hwn i saib tri yn Llanelli. Wrth adael Llanelli, ymunwch â Llwybr Beicio Cenedlaethol 4 (ger Parc Dŵr Sandy) am daith feicio 25 munud ar hyd Llwybr Arfordir y Mileniwm i Borth Tywyn, lle yr ewch yn eich blaen ar hyd Llwybr 4 i’r gogledd am 35 munud cyn cyrraedd y saib olaf yng Nghydweli, ac yna gwthiwch eich hunan ar hyd Llwybr 4 ar gyfer y cam 1 awr 40 munud olaf cyn dychwelyd i’r man cychwyn yng Nghaerfyrddin.

Yn naturiol, nid oes rhaid ichi wneud y daith gyfan, sy’n 52 milltir o hyd ac a fyddai’n cymryd tua 5 awr yn ddi-dor, heb oedi i weld yr atyniadau - gallwch ddewis eich hoff ran ac i ffwrdd â chi. Neu, gwnewch chi’n farathon dwbl cacennau a beicio !

A’r newyddion da yw, gan y byddwch yn llosgi llwyth o galorïau ar yr antur hon, y gallwch fforddio blasu cymaint o ddanteithion ag y mynnwch.

1. Brecwast

Cychwynnwch eich llwybr beicio a chacen yn Pethau Da ynghanol tref bert Caerfyrddin, y dref hynaf yng Nghymru. Dewiswch frecwast iachus o afocado, chilli, leimwydd a choriander ar fara surdoes wedi'i dostio - a thafell o gacen i gael egni. Ceir dewis tynnu dŵr-i'r-dannedd o felysion wedi’u gwneud yn y fan a’r lle, gan gynnwys bara brith a sgonau, jam a hufen tolch. Efallai yr hoffech drefnu te prynhawn ar eich ffordd yn ôl yma hefyd...

 

 

2. Cacen a choffi canol bore

Unrhyw un awydd cacen foron, tarten eirin ac almon neu deisen gaws bob syltana a nytmeg? Mae Wright’s yn defnyddio menyn, wyau a hufen lleol i greu danteithion tynnu dŵr-i’r-dannedd a chacennau crwst hyfryd, gan gynnwys pasten afal ffres. Mae’r coffi’n flasus hefyd.

wrightsfood.co.uk

3. Cinio

Bydd aer ffres y môr ar hyd y darn hwn o’ch taith yn sicr o’ch gwneud yn barod am ginio. Mae Samphires yng Ngwesty Parc y Strade yn cynnig dewis o frechdanau blasus, tatws pob a phlatiau rhannu, neu beth am roi cynnig ar Lolfa’r To neu’r Heulfan, y naill a’r llall yn cynnig golygfeydd gwych dros y Gŵyr a Bae Caerfyrddin, am de prynhawn blasus, sy’n cael ei weini rhwng 12 ganolddydd a 6pm, yn cynnwys cacennau, quiche a digonedd o frechdanau. Neu, ar gyfer beicwyr newynog, beth am wledda ar De’r Dynion (sydd ar gael i fenywod hefyd) , sy’n cynnwys byrgyr eidion wedi’i losg-grilio gyda chaws Cymreig ar ei ben, risol cornbiff ac wy selsig y coroni, ynghyd â tharten afal wedi’u carameleiddio a chacen sbwng lemwn.

stradeyparkhotel.com

4. Te prynhawn

Dyma felysfan ddiweddaraf Sir Gaerfyrddin, ac mae Whitford’s yn gwneud cacennau ffres yn ddyddiol, gan gynnwys cacen ddi-glwten a the prynhawn, sy’n cynnwys dewis o frechdanau, cacennau a sgonau cartref gyda jam a hufen tolch.

whitfords.wales

 

5. Cacen a chlonc

Gallwch ddisgwyl dewis tynnu-dŵr-i’r-dannedd o gacennau cartref, gan gynnwys coffi a chnau Ffrengig, lemwn a choconyt, brownis siocled, bara brith, pice ar y maen, cacennau caws amrywiol a sgonau hufen ffres. Yum. Mae cacennau di-glwten hefyd ar gael.

 burnsfarmshop.co.uk