Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Anturiaethau Egnïol

Ewch amdani!

Triathlonau i Deithwyr

I'r sawl sy'n chwilio am wyliau egnïol neu am her newydd, efallai taw Triathlon y Teithwyr yw'r union beth.

Mae'r gyfres yn cynnwys tri llwybr triathlon unigryw

1. Llwybr Pentywyn,

2. Yr Her Arfordirol, 

3. Llwybr Glannau'r Afon

ac maent oll yn cyfuno nofio neu gaiacio, beicio, a rhedeg neu gerdded mewn tair ardal wahanol o'r sir. Golyga hyn y byddwch yn dod ar draws cymoedd gwyrddlas, coetiroedd toreithiog, afonydd byrlymus, a thraethau godidog (a llawer iawn mwy!) Yn fras mae'r triathlonau i gyd yn seiliedig ar bellterau Triathlon Olympaidd, ac maent wedi'u cynllunio i'w cwblhau'n annibynnol, ar eich cyflymder eich hun. Nid oes yn rhaid ichi fod yn berson hynod ffit, oherwydd mae modd addasu pob triathlon yn ôl lefelau ffitrwydd a gellir cerdded yn lle rhedeg, caiacio neu badl-fyrddio yn lle nofio, a chwtogi pellterau'r llwybrau.

Gellir eu cwblhau mewn diwrnod fel her ffitrwydd neu'n fwy hamddenol dros sawl diwrnod. Mae'n bosibl cyfuno elfennau o bob un i greu llwybrau triathlon newydd personol - gallwch eu gwneud fel y mynnoch!

 

Y Llwybrau!