Darganfod Sir Gâr. Yn ddiogel...

Yng Nghymru, mae cyfyngiadau COVID-19 Cymru yn berthnasol. Mae'r cyfyngiadau'n newid yn aml, felly mae'n bwysig eich bod yn edrych ar wefan Llywodraeth Cymru cyn ymweld â Chymru, neu deithio i Gymru neu o'i chwmpas. Llywodraeth Cymru – Rheoliadau coronafeirws.

Efallai nad yw'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn adlewyrchu statws presennol lleoedd i ymweld â nhw a'r hyn y gallwch ei wneud. Cofiwch wirio â'r lleoedd yr ydych yn bwriadu ymweld â nhw cyn teithio.

Ewch i'n Tudalen Newyddion i gael trosolwg cyflym o sut mae hyn yn effeithio arnoch chi, y cyngor diweddaraf a gwybodaeth leol. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

36 awr yn Sir Gaerfyrddin

A oes awydd antur arnoch? A ydych yn dymuno treiddio'n ddwfn i gyfrinachau chwedlau hynafol? Neu efallai eich bod yn angerddol am wledda ar fwydydd a diodydd blasus o ffynonellau lleol? Gallwch gael hyn oll, a mwy, mewn cyn lleied â 36 awr, ledled trefi bywiog a chefn gwlad godidog Sir Gaerfyrddin sef un o drysorau go iawn de-orllewin Cymru.

Dyma lle gwelwch dirweddau gwyrddlas diddiwedd, mynyddoedd mawreddog dros y gorwel, coedwigoedd sy'n gyfoeth o gyfrinachau hudolus, arfordiroedd a dyfroedd clir fel crisial a thraethau tywodlyd gwych, heb anghofio profiadau diwylliannol unigryw. Dyma'r man lle gallwch ddarganfod, mewn llai na deuddydd, bod y rhan hyfryd hon o Gymru yn baradwys i gerddwyr, i'r sawl sy'n dwlu ar fywyd gwyllt ac i feicwyr. Yn ogystal, dyma'r sir a ysbrydolodd Dylan Thomas, y man lle ysgrifennodd yr enwog Under Milk Wood a'r man lle bu'n byw am bedair blynedd. Mae hyn oll a'r bwydydd bendigedig sy'n siŵr o dynnu dŵr i ddannedd pawb, y siopau difyr sy'n amrywio o henebion, trugareddau o'r oes a fu a'r siopau mwy clasurol a thraddodiadol, heb anghofio'r croeso cynnes a chyfeillgar sydd ar gael ym mhob man yn y sir yn golygu y byddwch chi, yn ddiau, yn ysu am ddychwelyd yma dro ar ôl tro.