English
 • Dewiswch iaith
 • English
 • Castellaño
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Pусский
 • Türk
 • 中國傳統
 • 日本語
 • 韓国語
 • Yn ôl i'r Gymraeg

Bwyta allan

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin.

 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr.

Cofrestrwch eich busnes

 

Hidlo yn ôl:

The Butchers Arms

Tafarn Gymreig draddodiadol yng nghanol pentref gwledig Llanddarog. Rydym yn gweini prydau cartref o ansawdd da, gan ddefnyddio cynnyrch lleol am brisiau rhesymol.

Ble i ddod o hyd i ni

Llanddarog,Carmarthen,SA32 8NS

Cadw mewn cysylltiad

Butterflies Tea Room

Mae ein hystafell de yn addasiad modern o ystafell de draddodiadol sy'n gweini te Cymreig o ffynonellau lleol. Te prynhawn ar gael .

Ble i ddod o hyd i ni

Antique Cottage,Sgwar Emlyn,Castell Newydd Emlyn ,SA38 9BQ

Nik The Greek @ Whitfords

Bwyty Groeg a bar lolfa gyda llety, sy'n gweini bwyd Groeg cartref, meze a phrif brydau bwyd. Mae detholiad o gacennau, diodydd poeth ac oer, gwin, cwrw a gwirodydd hefyd ar gael. Mae dewisiadau llysieuol, fegan a heb glwten bob amser ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

9-13 Heol Stepney , Porth Tywyn SA16 0BH

Cadw mewn cysylltiad

St Elli's Bay

Y man delfrydol wrth ochr y traeth ar gyfer coffi, cacen, swper a phwdin.Caffi, bistro, brasserie ac ystafell newydd eu hadnewyddu yn Noc y Gogledd, Llanelli. Dyfodol cyffrous newydd i'r hen Ganolfan Ddarganfod sy'n edrych dros Draeth Llanelli.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

St Elli's Bay, Parc Arfordirol y Millenwm, Doc y Gogledd Llanelli,SA15 2LF

Y Sied Goffi

A new and exciting café and kitchen and garden ware retail section.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Unit 8, St Catherine’s Walk, Carmarthen, SA31 1Ga

Cadw mewn cysylltiad

Franks Gelateria

Gelateria sy’n gweini gelato ffres ochr yn ochr â chynhyrchion eraill fel crepes, waffls, hufen ia, cacennau gelato a phwdinau bach, coffi. Bydd ein canolfan/labordy arloesi yn ein galluogi i ddatblygu blasau a chynhyrchion newydd ar y safle a bydd hyn ar gael i'r cyhoedd ei weld.

Ble i ddod o hyd i ni

Franks Gelateria Capel Hendre Ind Estate Ammanford Carms SA18 3SJ

Cadw mewn cysylltiad

Diod

Siop goffi a gwin gyda naws hamddenol Cymreig a Sgandinafaidd. Yn gweini coffi, cacennau a byrbrydau ysgafn o'r ansawdd gorau. Mae gan Diod hefyd ddewis gwych o win a chwrw, sydd ar gael i'w yfed yn y siop neu i chi fynd â photel gyda chi, ynghyd ag anrhegion eraill a chynnyrch lleol.

 • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

135 Rhosmaen Street, Llandeilo SA19 6EN

Cadw mewn cysylltiad

White Lion

Mae'r White Lion yn sefydliad sy'n croesawu teuluoedd ym mhentref gwledig tawel Pwll-trap. Rydym yn cynnig bwydlen eang ac ystod eang o ddiodydd. Mae croeso i deuluoedd a chŵn drwy gydol y flwyddyn.

Ble i ddod o hyd i ni

Pwll Trap,St Clears,SA33 4AT

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 26

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma