Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Am y bythefnos nesaf, nid oes dal modd teithio i mewn ac allan o Gymru am resymau hamdden. Bydd y rheol yma mewn lle tan Ebrill 12 (yn amodol ar sefyllfa iechyd y cyhoedd).
Wrth i ni edrych ymlaen at grwydro unwaith eto, beth am wneud addewid gyda’n gilydd i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr?

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Bwyta allan

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin

Hidlo yn ôl:

Shaan Tandoori Takeaway

Cludfwyd wedi'i hen sefydlu yng nghanol ardal siopa Rhydaman. Mae'r siop wedi bod ar agor yng nghymuned Rhydaman ers dros 30 mlynedd, gan roi blas gwych bwyd Indiaidd i bawb.

  • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 Stryd y Cei ,Rhydaman ,SA18 3EN

Cadw mewn cysylltiad

Butterflies Tea Room

Mae ein hystafell de yn addasiad modern o ystafell de draddodiadol sy'n gweini te Cymreig o ffynonellau lleol. Te prynhawn ar gael .

Ble i ddod o hyd i ni

Antique Cottage,Sgwar Emlyn,Castell Newydd Emlyn ,SA38 9BQ

The Butchers Arms

Tafarn Gymreig draddodiadol yng nghanol pentref gwledig Llanddarog. Rydym yn gweini prydau cartref o ansawdd da, gan ddefnyddio cynnyrch lleol am brisiau rhesymol.

Ble i ddod o hyd i ni

Llanddarog,Carmarthen,SA32 8NS

Cadw mewn cysylltiad

Karm’en Kafe

Cafe

  • Tocynnau rhodd ar gael

White Lion

Mae'r White Lion yn sefydliad sy'n croesawu teuluoedd ym mhentref gwledig tawel Pwll-trap. Rydym yn cynnig bwydlen eang ac ystod eang o ddiodydd. Mae croeso i deuluoedd a chŵn drwy gydol y flwyddyn.

Ble i ddod o hyd i ni

Pwll Trap,St Clears,SA33 4AT

Cadw mewn cysylltiad

Japanese Sun

Bwyty Japaneaidd a sushi

Ble i ddod o hyd i ni

17 Heol y Frenhines , Caerfyrddin

Cadw mewn cysylltiad

The Llwyndafydd Inn

Tafarn gwledig gyda bwyd ardderddog sydd yn cynnal sioeau West end yn fisol

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Saron, Llandysul, SA44 5DR

Cadw mewn cysylltiad

Y Sied Goffi

A new and exciting café and kitchen and garden ware retail section.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Unit 8, St Catherine’s Walk, Carmarthen, SA31 1Ga

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 13

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma