Coronafeirws (COVID-19)

O ddydd Llun 9 Tachwedd, bydd busnesau nad ydynt yn hanfodol yng Nghymru yn agor eu drysau i bobl yng Nghymru. Os ydych chi y tu allan i Gymru, mae gennym ddigon o ysbrydoliaeth i helpu i gynllunio’ch ymweliadau yn y dyfodol. Rhagor o wybodaeth a chanllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/rheoliadau-coronafeirws-canllawiau

Bwyta allan

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin

Hidlo yn ôl:

Golden River Chinese Takeaway

Cludfwyd Tseiniaidd

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

58 Stryd y Bont , Llangennech, Llanelli SA14 8TN

Valans Restaurant

Bwyty annibynnol teuluol, sy'n gweini bwyd ffres yng nghanol Llandybie.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

29 Stryd Fawr, Llandybie, SA18 3HX

Cadw mewn cysylltiad

Butterflies Tea Room

Mae ein hystafell de yn addasiad modern o ystafell de draddodiadol sy'n gweini te Cymreig o ffynonellau lleol. Te prynhawn ar gael .

Ble i ddod o hyd i ni

Antique Cottage,Sgwar Emlyn,Castell Newydd Emlyn ,SA38 9BQ

St Elli's Bay

Y man delfrydol wrth ochr y traeth ar gyfer coffi, cacen, swper a phwdin.Caffi, bistro, brasserie ac ystafell newydd eu hadnewyddu yn Noc y Gogledd, Llanelli. Dyfodol cyffrous newydd i'r hen Ganolfan Ddarganfod sy'n edrych dros Draeth Llanelli.

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

St Elli's Bay, Parc Arfordirol y Millenwm, Doc y Gogledd Llanelli,SA15 2LF

West End fish and chips

Y Sied Goffi

A new and exciting café and kitchen and garden ware retail section.

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

Unit 8, St Catherine’s Walk, Carmarthen, SA31 1Ga

Cadw mewn cysylltiad

The Llwyndafydd Inn

Tafarn gwledig gyda bwyd ardderddog sydd yn cynnal sioeau West end yn fisol

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Saron, Llandysul, SA44 5DR

Cadw mewn cysylltiad

Shaan Tandoori Takeaway

Cludfwyd wedi'i hen sefydlu yng nghanol ardal siopa Rhydaman. Mae'r siop wedi bod ar agor yng nghymuned Rhydaman ers dros 30 mlynedd, gan roi blas gwych bwyd Indiaidd i bawb.

  • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 Stryd y Cei ,Rhydaman ,SA18 3EN

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 13

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma