Darganfod Sir Gâr. Yn Ddiweddarach..

Rydym wrth ein boddau yn eich gweld chi i gyd ond yn anffodus mae'n rhaid i ni ofyn i chi beidio ag ymweld â ni yn Sir Gaerfyrddin ar hyn o bryd. Bydd ein cefn gwlad a'n traethau yma i'w mwynhau o hyd pan ddaw hyn i ben. Edrychwn ymlaen at eich croesawu'n ôl yn y dyfodol; ond am y tro, #byddwchynddiogel.

Edrychwch ar ein Tudalen Newyddion i gael y canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Bwyta allan

Yma yn Sir Gaerfyrddin rydym yn ffodus bod gennym ystod fywiog ac amrywiol o fwytai annibynnol sy'n cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Os ydych yn chwilio am rywle i fwyta allan, lle ar gyfer coffi a chacen neu gludfwyd blasus, edrychwch ar 100% Sir Gâr i roi cynnig ar ddanteithion Sir Gaerfyrddin

Hidlo yn ôl:

Japanese Sun

Bwyty Japaneaidd a sushi

Ble i ddod o hyd i ni

17 Heol y Frenhines , Caerfyrddin

Cadw mewn cysylltiad

White Lion

Mae'r White Lion yn sefydliad sy'n croesawu teuluoedd ym mhentref gwledig tawel Pwll-trap. Rydym yn cynnig bwydlen eang ac ystod eang o ddiodydd. Mae croeso i deuluoedd a chŵn drwy gydol y flwyddyn.

Ble i ddod o hyd i ni

Pwll Trap,St Clears,SA33 4AT

Cadw mewn cysylltiad

The Llwyndafydd Inn

Tafarn gwledig gyda bwyd ardderddog sydd yn cynnal sioeau West end yn fisol

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

Saron, Llandysul, SA44 5DR

Cadw mewn cysylltiad

Nik The Greek @ Whitfords

Bwyty Groeg a bar lolfa gyda llety, sy'n gweini bwyd Groeg cartref, meze a phrif brydau bwyd. Mae detholiad o gacennau, diodydd poeth ac oer, gwin, cwrw a gwirodydd hefyd ar gael. Mae dewisiadau llysieuol, fegan a heb glwten bob amser ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

9-13 Heol Stepney , Porth Tywyn SA16 0BH

Cadw mewn cysylltiad

Golden River Chinese Takeaway

Cludfwyd Tseiniaidd

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

58 Stryd y Bont , Llangennech, Llanelli SA14 8TN

St Elli's Bay

Y man delfrydol wrth ochr y traeth ar gyfer coffi, cacen, swper a phwdin.Caffi, bistro, brasserie ac ystafell newydd eu hadnewyddu yn Noc y Gogledd, Llanelli. Dyfodol cyffrous newydd i'r hen Ganolfan Ddarganfod sy'n edrych dros Draeth Llanelli.

  • Tocynnau rhodd ar gael

Ble i ddod o hyd i ni

St Elli's Bay, Parc Arfordirol y Millenwm, Doc y Gogledd Llanelli,SA15 2LF

Shaan Tandoori Takeaway

Cludfwyd wedi'i hen sefydlu yng nghanol ardal siopa Rhydaman. Mae'r siop wedi bod ar agor yng nghymuned Rhydaman ers dros 30 mlynedd, gan roi blas gwych bwyd Indiaidd i bawb.

  • Tocynnau rhodd ar gael

Cysylltwch â ni

Ble i ddod o hyd i ni

32 Stryd y Cei ,Rhydaman ,SA18 3EN

Cadw mewn cysylltiad

The Butchers Arms

Tafarn Gymreig draddodiadol yng nghanol pentref gwledig Llanddarog. Rydym yn gweini prydau cartref o ansawdd da, gan ddefnyddio cynnyrch lleol am brisiau rhesymol.

Ble i ddod o hyd i ni

Llanddarog,Carmarthen,SA32 8NS

Cadw mewn cysylltiad

Dangos 8 allan o 13

Cofrestrwch eich busnes 

Os ydych yn fusnes yn Sir Gaerfyrddin a hoffech ychwanegu eich manylion ar 100% Sir Gâr cofrestrwch yma