Amgueddfa Cyflymder

Amgueddfa Cyflymder

Beth am fynd i'r Amgueddfa Cyflymder ar Draeth Pentywyn i gael gwybod mwy am anturiaethau cyffrous sydd wedi cyrraedd y llyfrau hanes. Ar y traeth hwn, cafwyd sawl ymgais i dorri record cyflymder y byd, a'r cyntaf a lwyddodd i wneud hynny oedd yr enwog Syr Malcolm Campbell yn 1924 yn ei gar, Blue Bird. Torrodd y Cymro, J. G. Parry-Thomas, y record yn ei gar Babs cyn i Campbell dorri'r record eto ond yn anffodus bu farw Parry-Thomas mewn ymgais ddilynol. Ym mis Gorffennaf ac Awst eleni, bydd modd gweld Babs, wedi'i hadfer i'w hen ogoniant yn yr Amgueddfa Cyflymder. Yn ogystal, cynhaliwyd rasys beiciau modur ar y traeth ac mae'r amgueddfa yn arddangos beiciau modur ar gyfer rasio a phethau cofiadwy eraill.

Mae'r Amgueddfa Cyflymder ar agor bob dydd rhwng 11.00 a 4.00 o'r Pasg tan ddiwedd mis Medi.

Ar ddiwedd mis Medi 2018, bydd yr amgueddfa bresennol yn cau am y tro olaf er mwyn i Brosiect Denu Twristiaid Pentywyn gael ei ddatblygu. Fel rhan o'r prosiect hwn, bydd amgueddfa newydd o'r radd flaenaf yn agor yn Haf 2020 sy'n dathlu'r cyswllt hanesyddol sydd rhwng Pentywyn a Chyflymder dros Dir. Bydd hwn yn rhan o gynllun ehangach i ddarparu gwell cyfleusterau i ymwelwyr, llecynnau deniadol i ymlacio ac i chwarae ac eco-hostel. Dyma un o gynlluniau rhaglen Llywodraeth Cymru, sef Cyrchfan Denu Twristiaeth, a gyllidir gan yr Undeb Ewropeaidd ac a arweinir gan Groeso Cymru, a fydd yn creu 13 o gyrchfannau y mae'n hollol hanfodol eu gweld yng Nghymru.

Amseroedd Agor

Ar agor bob dydd tan 1af Medi 2018, 11:00-16:00

Bydd Babs yn cael ei harddangos yn ystod mis Gorffennaf ac Awst

Dewch i weld Babs, wedi'i hadfer i'w hen ogoniant, yn yr Amgueddfa Cyflymder

Cyfleusterau

  • Parcio Parcio
  • Toiledau Toiledau
  • Canolfan Ymwelwyr Canolfan Ymwelwyr
  • Llwybr Arfordir Cymru Llwybr Arfordir Cymru
  • Hygyrchedd Hygyrchedd